هر چیزی در آفرینش از قوانین و نظم خاصی پیروی می‌کند و ویژگی‌هایش است که جایگاه، مسیر و مقصدش را مشخص می‌کند.
مثل هر عنصری که می‌تواند با عناصر مشخص و تحت شرایط مشخصی واکنش دهد و نتیجه‌ی این واکنش بر اساس ویژگی‌هایشان مشخص و قابل تعیین است.
یا هر سیاره که در جایی مشخص از منظومه‌ی شمسی قرار گرفته و سرعتی مشخص دارد.
یعنی هر چیزی بر اساس قوانینی ثابت در جایگاه و مدار درست خودش است.

قوانین ثابت و ویژگی‌های متغیر

اتفاقات و جریان زندگی ما هم فارغ از نظام آفرینش نیست، اما
ویژگی‌های ناشناخته‌ی زیادی داریم. البته درک ارتباط این ویژگی‌های درونی با جایگاه، مسیر و مقصد به روشنی یک سیاره ملموس نیست
و مهمتر اینکه می‌توانیم این ویژگی‌ها را تغییر دهیم.

ویژگی‌های یک انسان به درون او (آگاهی، بینش و جریان غالب ذهن او) مربوط است، چون ویژگی‌های فیزیکی مثل اندازه‌ی مغز، قلب، دست و پا و... شبیه به هم و اساسا یک جور است و علت تفاوت تجربه‌های فردی نمی‌تواند باشد.
و ما خود می‌توانیم با توجه دقیق‌تر به درون، علت جایگاه و مسیری که در آن هستیم را درک کنیم و به مقصدی که در پیش داریم تا حد نسبتاً خوبی آگاه شویم، چون قوانینی که جایگاه هر چیز را تعیین می‌کنند ثابت اند.
در نتیجه با دست یابی به سطح آگاهی بالاتر، افکار و احساسات متفاوتی را انتخاب کنیم و اینگونه با داشتن ویژگی‌های متفاوت از گذشته جایگاه، مسیر و مقصد خوشایندتری داشته باشیم.

رمزگشایی این ویژگی‌ها

در همین راستا ای جینگ(یی چینگ) توانسته (حداقل بخش قابل توجهی از) قوانین و نظام این اتفاقات را درک کند
و با رمزگشایی این اطلاعات (مثل آنچه یونگ آن را ناخودآگاه یا ناخودآگاه جمعی می‌دانست،) جایگاه، مسیر و مقصدمان را آشکار کند، البته جایگاه، مسیر و مقصدی که در این لحظه آن‌ها را انتخاب کرده و با آن‌ها زندگی می‌کنیم، و هر لحظه با تغییر نگاه یا آگاهی‌مان می‌توانیم در حد توان آن‌ها را تغییر دهیم.
چرا در حد توان؟ چون تکامل هم یکی از همین قوانین ثابت است که در همه جای زندگی می‌توانیم آن را مشاهده کنیم.
البته اثبات این ادعای «ای جینگ(یی چینگ)» را می‌توان طیف وسیعی از آیین‌ها و بزرگانی که از آن بهره می‌بردند دانست که در صفحه‌ی ای جینگ، آیین‌های شرق و معاصران غرب تا حدی به آن پرداخته شده است.

در نتیجه با «ای جینگ(یی چینگ)» و بر اساس آنچه درون ما می‌گذرد میتوانیم شناخت بهتری نسبت به جایی که هستیم، مسیر پیش رو و مقصد این مسیر پیدا کنیم تا بتوانیم رفتار هماهنگ و عاقلانه در هر وضعیت را بشناسیم، یا مسیر بهتری انتخاب کنیم و یا از آنچه گذشته درس بگیریم تا آن را تکرار نکنیم.
از این رو با گوش کردن به توصیه‌ها به بهترین شکل از فرصت‌ها استفاده کنیم، از آسیب‌های ناشی از رویکرد نامناسب دوری کنیم و یا مسیر مناسب‌تری انتخاب کنیم.
اما همه‌ی اینها با تغییر آگاهی، نگاه و دست یافتن به بینش بهتر نسبت به وضعیتی که در آن هستیم ممکن است و می‌تواند پایدار باشد.
درک این موضوع در استفاده از ای جینگ(یی چینگ) مهم است تا به دام فالگیری منفعلانه و پیشگویی آینده نباشیم

تأثیر استفاده از ای جینگ(یی چینگ) در زندگی

استفاده‌ی روزمره و متداول از ای جینگ کمک می‌کند با نگاه درست و عاقلانه در زندگی آشنا شویم و کم کم نگاه درست به هر وضعیت درونی و بیرونی را بیاموزیم.
در واقع موارد بسیار نادری هست که ای جینگ مستقیماً توصیه می‌کند کاری را انجام دهید یا از آن پرهیز کنید.
ای جینگ یک مشاور است که به ما کمک می‌کند وضعیت درونی و بیرونی را واکاوی کنیم تا دید دقیق، روشن و همه جانبه‌ای از آنچه در جریان است پیدا کنیم، و ببینیم ادامه دادن با چنین نیت، فکر و رفتاری باعث می‌شود در چه مسیری قدم برداریم، و با ادامه دادن در آن مسیر به کجا خواهیم رسید.
سپس از آنها استفاده کنیم تا شناخت بهتری از خود و زندگی پیدا کنیم و تصمیماتی عاقلانه(هماهنگ) بگیریم.