تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 45

‌گرد هم آمدن

اسامی دیگر شش خطی: همایش، اجتماع، نماد جمع شدن در یکجا، به هم پیوستن(بزرگ‌تر از شش‌خطی ۸)، جمع افراد، یکپارچگی، هم اندیشی، تکمیل کردن یکدیگر، متمرکز، به حرکت درآوردن نیروها، خوشه بندی

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 45 - گرد هم آمدن از جدول یی چینگ

شش خطی 45

گرد هم آمدن

این شش‌خطی از نظر فرم و معنا به شش‌خطی «به هم پیوستن (۸)» مرتبط است. در آن شش‌خطی، آب بالای زمین بود؛ اینجا دریاچه بالای زمین است. اما از آنجا که دریاچه جایی است که آب در آن جمع می‌شود، ایده‌ی دور هم جمع شدن قوی‌تر از آن شش‌خطی نشان داده شده است. همچنین ایده‌ی مشابهی از این نکته استنباط می‌شود که در این شش‌خطی دو خط قدرتمند (خط چهارم و خط پنجم) این «گرد هم آمدن» را ایجاد کرده‌اند، در حالی که در آن شش‌خطی، یک خط قدرتمند (خط پنجم) در میان خطوط ضعیف ایستاده است.

سنجش شش‌خطی:

«گرد هم آمدن». موفقیت.
امپراطور به معبد خود نزدیک می‌شود.
ملاقات با مرد بزرگ برای فرد هماهنگ و سودمند است و موفقیت به همراه دارد. همچنین درست و محکم بودن هماهنگ و سودمند است.
آوردن پیشکش‌های بزرگ خوش‌اقبالی می‌آفریند.
به عهده گرفتن چیزی برای فرد هماهنگ و سودمند است.

خانواده دور پدر خانواده به عنوان رأس مجموعه جمع می‌شود. مراسم قربانی دادن برای نیاکان است که خانواده را گرد هم جمع می‌کند و این چیزی است که همه‌ی خاندان را دور هم جمع می‌کند. به واسطه‌ی مذهبی بودن اعضای زنده‌ی خانواده، نقش نیاکان در زندگی معنوی خانواده از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی‌تواند از یاد برود یا منحل شود.
جایی که مردم قرار است دور هم جمع شوند، نیروهای دینی لازم می‌شوند. با اینحال رهبری لازم است تا نقش مرکز این گروه را ایفا کند. برای اینکه بتوان دیگران را دور هم جمع کرد، این رهبر باید اول خودش از درون مجموع (به دور از پراکندگی و تشویش) باشد.
تنها نیروی اخلاقی(معنوی) جمعی می‌تواند جهان را متحد کند. چنین دوران‌های بزرگ یکی شدنی دستاوردهای بزرگی بر جای خواهد گذاشت. این اهمیت و ارزشمندی پیشکش‌های بزرگی است که هدیه می‌شوند.
در حوزه‌ی کارهای دنیایی نیز به همین شکل باید کارهای بزرگی به هنگام «گردهمایی» انجام شود.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 45: دریاچه روی زمین:
نگاره‌ی «گرد هم آمدن».
اینگونه انسان برتر سلاح‌هایش را به منظور رویارویی با ناشناخته‌ها نوسازی می‌کند.

دریاچه روی زمین:
نگاره‌ی «گرد هم آمدن».
اینگونه انسان برتر سلاح‌هایش را به منظور رویارویی با ناشناخته‌ها نوسازی می‌کند.

اگر آب درون دریاچه تا جایی جمع شود که از زمین بالاتر بیاید، خطر شکاف ایجاد شدن و سر ریز کردن آب وجود دارد. پیشگیری‌ها باید صورت گیرد تا از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری شود.
به همین شکل جایی که تعداد زیادی از مردم گرد هم می‌آیند، نزاع و مشاجره بالا می‌گیرد؛ جایی که دارایی‌ها جمع شده‌اند، دزدی ممکن است اتفاق بیفتد. بدین سان در زمان «گرد هم آمدن» ما باید به کاملاً آماده‌ی رویارویی با اتفاقات غیر منتظره باشیم. غم و اندوه معمولاً نتیجه‌ی چنین اتفاقات غیر منتظره‌ای است که آماده‌ی رخ دادن آن‌ها نبوده‌ایم. اگر آماده باشیم، می‌توان از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.


جمع بندی:

گرد همایی و جمع شدن اتفاق خوشایندی است و عنصر موفقیت با خود دارد و بهتر است جزیی از آن باشید.
«گرد هم آمدن‌» نیاز به رهبری خاطر جمع و مطمئن دارد تا بتواند دیگران را دور هم جمع کند.
مثل آب که به سمت دریا می‌رود یا مثل گردش سیارات به دور خورشید، شما باید اجازه دهید گرانش این مرکز شما را جذب خود کند. به دنبال مرکز و هسته‌ی اصلی این گردهمایی باشید.
دیدار با محور این گردهمایی و هسته‌ی مرکزی به شما کمک می‌کند و کارتان را پیش می‌برد.
می‌توانید در میان این اجتماع دوستانی مهربان و خوش‌قلب پیدا کنید و از نیروی جمعی و تمام فواید درونی و بیرونی آن بهره‌مند شوید.
ببینید چه چیزی و چه ارزشی می‌توانید به جمع اضافه کنید، اینگونه مسیرتان روان و خوشایند پیش می‌رود.
همچنین به دنبال به عهده گرفتن کاری در این گروه برای خود باشید تا همساز و هماهنگ پیش روید.

به یاد داشته باشید که در چنین مواقعی اتفاقات ناشناخته‌ای ممکن است رخ دهد؛ باید کاملاً آماده‌ی رویارویی با ناشناخته‌ها باشید تا غافلگیر و مغموم نشوید.
اگر آماده‌ باشید می‌توانید نزدیک شدن این اتفاقات غیر منتظره را ببینید و رویکرد متناسب با آن‌ها را در پیش گیرید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 45

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 45 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 45: اگر صادق باشید، ولی نه تا آخر، گاهی سردگمی پیش خواهد آمد، گاهی گرد هم آمدن.
اگر بلند صدا بزنید، پس از آن که کسی دست شما را گرفت بار دیگر می‌توانید بخندید.
افسوس نخورید. رفتن با سرزنش همراه نیست.

اگر صادق باشید، ولی نه تا آخر، گاهی سردگمی پیش خواهد آمد، گاهی گرد هم آمدن.
اگر بلند صدا بزنید، پس از آن که کسی دست شما را گرفت بار دیگر می‌توانید بخندید.
افسوس نخورید. رفتن با سرزنش همراه نیست.

تفسیر خط اول شش خطی 45

وضعیت اینگونه است: مردم دوست دارند گرد رهبری جمع شوند که به او چشم دوخته‌اند. اما آن‌ها در گروه بزرگی هستند، طوری که به خودشان اجازه می‌دهند تحت تأثیر قرار گرفته و در تصمیم‌گیری دچار تردید شوند. از این رو آن‌ها مرکز استواری ندارند که گرد آن جمع شوند. اما اگر این نیازشان را ابراز کنند، و اگر درخواست کمک کنند، دستگیری رهبر کافی است تا تمام تشویش‌ آن‌ها را از بین ببرد.
از این رو آن‌ها باید به خود اجازه دهند تا مستقیماً هدایت شوند. بدون شک این کار درستی است که پیوندشان را با این رهبر حفظ کنند.

چکیده

شما خواهان پیوستن به رهبرتان هستید اما هنوز تحت تأثیر دیگران قرار دارید و از این رو گاهی می‌خواهید بپیوندید و گاهی نه.
وقتی نیاز به کمک و رهایی از این دوگانگی را بیان کنید، بار دیگر به مرکز این گروه وصل می‌شوید. بدون شک حفظ پیوند با هسته‌ی اصلی این گردهمایی کار درستی است.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 45: اینکه فرد اجازه‌ دهد جذب (گردهمایی) شود خوش‌اقبالی به همراه دارد و بی‌گناه می‌ماند.
اگر فرد صادق باشد، حتی پیشکشی کوچک هم برای او هماهنگ و سودمند است.

اینکه فرد اجازه‌ دهد جذب (گردهمایی) شود خوش‌اقبالی به همراه دارد و بی‌گناه می‌ماند.
اگر فرد صادق باشد، حتی پیشکشی کوچک هم برای او هماهنگ و سودمند است.

تفسیر خط دوم شش خطی 45

در زمان «گرد هم آمدن»، ما نباید به دلخواه خود رفتار کنیم. نیروهای پنهانی در کار است و کسانی که به یکدیگر پیوند دارند را به سمت هم هدایت می‌کنند. ما باید تسلیم این کشش و جاذبه شویم؛ اینگونه مرتکب خطا نمی‌شویم. جایی که ارتباط درونی وجود داشته باشد، به آداب و رسوم و آمادگی خاصی نیاز نیست. در این شرایط انسان‌ها بی درنگ یکدیگر را درک می‌کنند، دقیقاً مثل خداوند که با مهربانی پیشکش کوچک را هم، اگر خالصانه پیشکش شده باشد، می‌پذیرد.

چکیده

نیروهای پنهانی در کار است تا شما را به همراهانی برساند که به راحتی شما را درک می‌کنند. فقط کافی است به خود اجازه دهید جاذبه‌ی این جریان شما را به آن‌ها ملحق کند.
جایی که ارتباط درونی وجود داشته باشد نیازی به آداب دانی و آمادگی‌های مرسوم نیست.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 45: او ناله کنان به دنبال گرد هم آمدن است.
کاری نیست که در این وضعیت هماهنگ و سودمند باشد.
پیش رفتن خطا نیست، اما اندکی سرافکندگی ممکن است به وجود بیاید.

او ناله کنان به دنبال گرد هم آمدن است.
کاری نیست که در این وضعیت هماهنگ و سودمند باشد.
پیش رفتن خطا نیست، اما اندکی سرافکندگی ممکن است به وجود بیاید.

تفسیر خط سوم شش خطی 45

پیش میاید که کسی تمایل دارد به دیگران بپیوندد و با آن‌‌ها متحد شود، اما افرادی که در اطراف او هستند در حال حاضر گروه خود را شکل داده‌اند و همین باعث شده او منزوی شود. این وضعیتی است که کاری در مقابل آن نمی‌شود کرد. در این وضعیت او می‌بایست به مسیرش ادامه دهد و قاطعانه با کسی که به مرکز این گروه نزدیک‌تر است ارتباط برقرار کند. در این حالت با اینکه جایگاه او به عنوان یک فرد خارجی کمی تحقیر کننده است، اما کار اشتباهی نیست.

چکیده

گرچه میل پیوستن به آن‌ها را دارید، اما این گروه قبلاً شکل گرفته و کاری در قبال آن نمی‌توانید انجام دهید.
در این شرایط، می‌بایست قاطعانه برای پیوستن به کسی که در مرکز این گروه است اقدام کنید تا به این گروه بپیوندید. این کار اشتباه نیست حتی اگر کمی تحقیر آمیز باشد.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 45: خوش‌اقبالی عظیم. خطایی در کار نیست.

خوش‌اقبالی عظیم. خطایی در کار نیست.

تفسیر خط چهارم شش خطی 45

این خط انسانی را توصیف می‌کند که با نام فرمانروای خود مردم را به دور خود جمع کرده است. از آنجا که او خواهان پیشرفت شخصی خود نیست و با از خودگذشتگی به دنبال ایجاد اتحاد عمومی است، کارهای او به ثمر می‌نشیند و همه چیز همانطور که باید می‌شود.

چکیده

خوش بختی از آن کسی است که با از خودگذشتگی و بدون چشمداشت به دنبال ایجاد اتحاد است.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 45: اگر در گردهمایی فرد جایگاهی داشته باشد، خطایی در آن نیست.
اگر همچنان کسانی باشند که خالصانه وارد کار نشده‌اند، استقامتی پایدار و بی‌نظیر لازم است.
آنوقت پشیمانی از میان می‌رود.

اگر در گردهمایی فرد جایگاهی داشته باشد، خطایی در آن نیست.
اگر همچنان کسانی باشند که خالصانه وارد کار نشده‌اند، استقامتی پایدار و بی‌نظیر لازم است.
آنوقت پشیمانی از میان می‌رود.

تفسیر خط پنجم شش خطی 45

وقتی مردم بی‌درنگ اطراف کسی جمع می‌شوند، این خیر محض است. این اعتبار و نفوذی به او می‌دهد که روی هم رفته می‌تواند قابل استفاده باشد. اما با اینحال این امکان هست که جمع شدن آدم‌ها اطراف او به خاطر اعتماد به او نباشد، بلکه صرفاً به خاطر جایگاه معتبرش باشد.
بودن با چنین افرادی (که به خاطر اعتبار و نفوذ دور کسی جمع می‌شوند) قطعاً جای تأسف دارد. تنها شیوه‌ی برخورد مناسب با چنین افرادی جلب اعتماد آن‌ها از طریق استواری و فداکاری همه‌جانبه در انجام وظایف است. به این شیوه بی‌اعتمادی‌های پنهان اندک اندک از بین می‌روند و به این ترتیب، دلیلی برای پشیمانی باقی نمی‌ماند.

چکیده

مردم به خواست خود اطراف شما جمع شده‌اند.
اما عده‌ای به خاطر مقام شما است که به شما نزدیک شده‌اند و از درون اعتماد کامل ندارند. با استواری و وقف خود در عمل به وظایفی که دارید می‌توانید این بی‌اعتمادی‌ها را برطرف کنید تا دلیلی برای پشیمانی باقی نماند.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 45: غصه خوردن، آه کشیدن و اشک‌های جاری.
خطایی در کار نیست.

غصه خوردن، آه کشیدن و اشک‌های جاری.
خطایی در کار نیست.

تفسیر خط ششم شش خطی 45

گاهی پیش می‌آید که فردی می‌خواهد به دیگری بپیوندد، اما نیت خوب او بد فهمیده می‌شود. به همین خاطر او ناراحت و غصه دار می‌شود. اما این مسیر درستی است. چون این ممکن است باعث شود آن فرد دیگر به سر عقل بیاید تا پیوندی که او به دنبالش بوده و به طرز دردناکی از دست رفته در نهایت به دست بیاید.

چکیده

گاهی نزدیک شدن ما به دیگران با بدگمانی و کژفهمی روبرو می‌شود که غم و اندوه برای ما در پی دارد.
این غم و اندوه می‌تواند به برطرف شدن کژفهمی‌ها و استواری درونی منجر شود و باعث شود سرزنشی باقی نماند.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.