تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 20

‌ژرف اندیشی و الگو بودن

اسامی دیگر شش خطی: مراقبه، تفکر، فهم عمیق، نماد مشاهده و مراقبت پایدار، نگاه به پایین، نگاه به بالا، تحسین، امتحان، فرمانروا و مردم، درک، تأمل در کار

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 20 - ژرف اندیشی و الگو بودن از جدول یی چینگ

شش خطی 20

ژرف اندیشی و الگو بودن

تنها با کمی تغییر لحن در خواندن اسم چینی این شش‌خطی، معنی آن تغییر می‌کند و هر دو معنی «ژرف اندیشی» و «دیده شدن» به معنی الگو بودن از آن برداشت می‌شود. این ایده‌ها بر اساس این حقیقت شکل گرفته که تصویر این شش‌خطی، چهار خط شکسته در پایین و دو خط کامل در بالا، می‌تواند همچون تصویر برج‌های چین باستان درک شود.
برجی به این شکل دید گسترده‌ای به دست می‌داده و هنگامی که روی کوهی بنا‌ می‌شده، به عنوان نشانه‌ای به کار می‌رفته که همه می‌توانستند تا کیلومترها فاصله آن را ببینند و به وسیله‌ی آن راه خود را پیدا کنند. به این ترتیب، این شش‌خطی فرمانروایی را نشان می‌دهد که به قوانین آسمان در بالای سرش و شیوه‌های انسانیِ زیر پایش می‌اندیشد و با اداره‌ی درست جامعه، الگوی کاملی برای توده‌ی مردم باشد.
این شش‌خطی با اواخر تابستان و اوایل پاییز مرتبط است که قدرت نور رو به کاهش است، اما این تحلیل در تفسیر این شش‌خطی تأثیری نگذاشته است.

سنجش شش‌خطی:

«ژرف اندیشی».
مراسم غسل (پیش از مراسم مقدس قربانی) انجام شده است، اما هنوز پیشکش (قربانی) تقدیم نشده و چشم‌ها با اعتماد به او دوخته شده است.

مراسم قربانی در چین با چیزی شبیه غسل یا وضو، و ریختن شراب آغاز می‌شود تا به این ترتیب، پس از پیشکش قربانی، خداوند را فرا بخوانند.
لحظه‌ی میان این دو مراسم، مقدس‌ترین لحظه در چین به حساب می‌آید و عمیق‌ترین تمرکز درونی را می‌طلبد. اگر خشوع در برابر خداوند خالصانه و نشئت گرفته از ایمان حقیقی باشد، برای حاضرین در مراسم که به آن توجه کاملی داشته باشند، متحول کننده‌ و الهام بخش وعده داده شده است.
به همین ترتیب، تقدس طبیعت باید مورد توجه قرار بگیرد و این حقیقت شناخته شود که وقایع طبیعی به طور یکسان پیرو قانون هستند.
تفکر در معنای الهی نحوه‌ی کار جهان، به شما ابزار کافی برای تأثیر گذاری عمیق را می‌دهد. این تمرکز قدرتمند درونی را می‌طلبد که مراقبه‌ آن را در مرد بزرگی که ایمان کامل دارد ایجاد می‌کند. این کار (مراقبه) قابلیت درک قوانین عرفانی و الهی زندگی برای آن‌ها فراهم می‌کند. آن‌ها با استفاده از این تمرکز درونی تجلی بخش این قوانین می‌شوند. در نتیجه نور روحانی پنهان آن‌ها به بیرون می‌تابد و دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد بدون اینکه آن‌ها بدانند چگونه این اتفاق میفتد.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 20: وزیدن باد روی زمین:
نگاره‌ی «ژرف اندیشی» یا «الگو بودن».
به این ترتیب، پادشاهان باستان از قلمروهای خود دیدن کرده،
و در احوال مردم تفکر ‌کرده،
و به آن‌ها راهکار می‌دادند.

وزیدن باد روی زمین:
نگاره‌ی «ژرف اندیشی» یا «الگو بودن».
به این ترتیب، پادشاهان باستان از قلمروهای خود دیدن کرده،
و در احوال مردم تفکر ‌کرده،
و به آن‌ها راهکار می‌دادند.

وقتی باد بر فراز زمین می‌وزد همه جا را در می‌نوردد و علفزار را با خود به این سو و آن سو خم می‌کند.
هر دو ویژگی مطرح شده در خط بالا در این شش‌خطی ظاهر شده‌اند و سمبلی برای معرفی شیوه‌ی زندگی پادشاهان باستان قرار گرفته‌اند.
به این ترتیب، در وهله‌ی اول پادشاهان به قلمرو خود سر می‌زدند و مطمئن می‌شدند کارهای مردم به خوبی پیش می‌رود؛ در وهله‌ی دوم، می‌توانستند تأثیراتی را اعمال کنند تا آداب و رسوم نامناسب را تغییر دهند.
تمام این‌ها به قدرت انسان برتر اشاره می‌کند. او از یک طرف، می‌تواند تمایلات حقیقی اکثریت را به درستی تشخیص دهد و به همین دلیل فریب نخورد؛ از طرف دیگر، صرفاً بودنش و تأثیر شخصیتی که دارد، مثل بادی که علفزار را به این سو و آن‌ سو خم می‌کند، عمیقاً مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.


جمع بندی:

شما در این وضعیت متفکرانه و ژرف نگر به مسائل نگاه می‌کنید و به دنبال شناخت اسرار زندگی و درک روشن وضعیت موجود هستید.
این ژرف اندیشی و درک خوبی که دارید باعث می‌شود به خوبی دیگران را درک کنید، به راحتی فریب چیزی را نخورید، بدون اینکه بدانید بر دیگران تأثیر بگذارید و مثل الگویی برای آن‌ها عمل کنید.
با توجه به تأمل و بینش دقیقی که از آن برخوردارید می‌توانید راهکار را پیدا کنید و به آن‌ها که نیاز دارند منتقل کنید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

با توجه به آموزه‌های بودایی، بوداهای باستانی انواع تجربه‌های ممکن را مورد بررسی قرار داده و مردم را در وضعیت‌های مختلف مشاهده می‌کردند، سپس تعلیمات متناسب مختلفی به آنها ارائه می‌دادند، همانطور که باد روی زمین می‌وزد و به همه جا سر می‌زند. کلیری -- «ای جینگ بودایی - اویی شیشو»
** بودا اسم کسی نیست. بنا بر یک روایت ترکیب دو واژه‌ی بودی(buddhi) به معنای قوه‌ی 'هوش یا ذهن' و دا(da) به معنی 'بالاتر و سوار بر' در زبان سانسکریت است که به مقام کسی که بالاتر از ذهن مسقر شده و سوار بر آن است اشاره دارد. همچنین از budh به معنی بیدار شده و ... در سانسکریت نیز می‌باشد.


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 20


معمولاً وقتی در کارم عمیق شده بودم و بی توجه به دیگران و با دقت به کارم می‌پرداختم، این شش خطی رو در پاسخ می‌دیدم. حالا گاهی این دقت به کارم در مورد کار بیرونی بود که با تمرکز کامل داشتم کارم رو انجام می‌دادم. گاهی هم تمرکز و توجه به معنا و مسائل درونی بوده.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 20: کودکانه «ژرف اندیشی» کردن برای انسانی فرومایه کار اشتباهی نیست. اما اینگونه «ژرف اندیشی»، برای انسان برتر باعث سرافکندگی است.

کودکانه «ژرف اندیشی» کردن برای انسانی فرومایه کار اشتباهی نیست. اما اینگونه «ژرف اندیشی»، برای انسان برتر باعث سرافکندگی است.

تفسیر خط اول شش خطی 20

این خط یعنی: تفکری سرسری و سطحی نسبت به جریان اتفاقاتی که در آن قرار دارید.
مردی تأثیر گذار در دسترس است، اما تأثیرات او توسط مردم معمولی درک نمی‌شود. این برای عموم مردم پذیرفتنی است و به هر حال از حضور چنین انسانی و تأثیراتش سود می‌برند.
اما چنین رفتاری برای شما مایه‌ی شرمساری است؛ زیرا نباید سرسری و سطحی با چنین فرد یا جریانی برخورد کنید و در عین حال از رفتارِ خود راضی باشید. باید با ژرف اندیشی جریان حال حاضرتان را همچون یک کلِّ به هم پیوسته در نظر بگیرید و سعی کنید همه‌ی آن‌ را درک کنید.

چکیده

شما سرسری و سطحی مثل یک کودک به اتفاقات نگاه می‌کنید.
این برای فردی سطح پایین آسیبی به همراه ندارد، اما برای کسی با ویژگی‌های شما، نقصی مهلک به حساب می‌آید.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 20: «ژرف اندیشی» از لای در، برای زنی درست و محکم هماهنگ و سودمند است.

«ژرف اندیشی» از لای در، برای زنی درست و محکم هماهنگ و سودمند است.

تفسیر خط دوم شش خطی 20

نگاه کردن از لای در یا سوراخ میان در، به شما دیدی محدود می‌دهد؛ شما از درون به بیرون نگاه می‌کنید و در این وضعیت، ذهن شما محدود شده است.
تمایل دارید همه چیز را بر اساس انگیزه‌های خود بسنجید و نمی‌توانید خود را جای دیگری گذاشته و انگیزه‌های او را درک کنید.
این برای زن خانه‌داری مناسب است که لزومی ندارد خود را درگیر اتفاقات بزرگ و جامعه کند.
اما اگر باید نقشی فعال در جامعه ایفا کنید، چنین نگرش کوته‌بینانه و خود-محورانه‌ای به شما آسیب می‌زند.

چکیده

اگر مثل کسی که از لای در به اتفاقات نگاه می‌کند، بخواهید همه چیز را با دید محدود خود بسنجید، فقط می‌توانید در خانه بمانید و به گرد گیری بپردازید. اگر اینگونه بمانید، پذیرفتن نقش‌های مهم‌تر در زندگی به شما آسیب می‌زند.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 20: «ژرف نگریستن» به زندگی‌‌ام،
پیش رفتن یا عقب نشستن را تعیین می‌کند.

«ژرف نگریستن» به زندگی‌‌ام،
پیش رفتن یا عقب نشستن را تعیین می‌کند.

تفسیر خط سوم شش خطی 20

اینجا محل گذار است. به جای استناد به بیرون که کم و بیش محدود و گیج کننده است، با نگاه مستقیم به درون خود راهنمایی لازم برای گرفتن تصمیمات‌تان را پیدا می‌کنید.
این تفکر و نگاه به درون، یعنی غلبه بر نفسانیت ساده لوحانه‌ای که همه چیز را فقط از دید محدود خود نگاه می‌کند. شما با شروع به تفکر عینی‌تر می‌شوید و از توهم و خیالات واهی بیشتر فاصله می‌گیرید.
به هر حال این تفکر و شناخت خود، به معنی گمانه‌زنی بر اساس افکارتان نیست؛ بلکه این یعنی، بررسی نتایج انتخاب‌هایی که کرده‌اید، حالا این انتخاب می‌تواند جلو رفتن یا عقب گرد باشد.
تنها به وسیله‌ی نتایج به دست آمده می‌توانید انتخاب خود را بسنجید و ببینید درست و مفید بوده یا خیر.

چکیده

با نگاه به گذشته خود و بررسی نتایج انتخاب‌هایی که داشته‌اید، خواهید فهمید زمان پیشرویست یا عقب نیشینی.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 20: او نسبت به چگونه شکوفا کردن قلمرو پادشاهی «ژرف اندیشی» می‌کند.
این برای فرد هماهنگ و سودمند است که همچون میهمان پادشاه رفتار کند.
یا 
«ژرف اندیشی» درباره‌ی قلمرو خداوند (عالم روحانی).
این برای فرد هماهنگ و سودمند است که همچون میهمان پادشاه رفتار کند.

او نسبت به چگونه شکوفا کردن قلمرو پادشاهی «ژرف اندیشی» می‌کند.
این برای فرد هماهنگ و سودمند است که همچون میهمان پادشاه رفتار کند.
یا
«ژرف اندیشی» درباره‌ی قلمرو خداوند (عالم روحانی).
این برای فرد هماهنگ و سودمند است که همچون میهمان پادشاه رفتار کند.


تفسیر خط چهارم شش خطی 20

شما همچون فردی هستید که اسرار لازم برای شکوفایی یک امپراطوری را می‌داند. چنین فردی باید دارای جایگاهی معتبر باشد که بتواند تأثیر گذار باشد. او باید مثل میهمانی گرامی در نظر گرفته شود که اجازه دارد آزادانه عمل کند؛ او نباید مثل یک ابزار مورد استفاده قرار بگیرد.
به دنبال چنین جایگاهی برای خود باشید که کاملاً هماهنگ و سودمند است.

چکیده

شما توانایی لازم برای بهبود اوضاع را دارید. به دنبال کسب جایگاهی تأثیر گذار باشید که آزادی عمل دارد.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 20: «ژرف اندیشیدن» در زندگی خودم.
انسان برتر بدون خطا است.

«ژرف اندیشیدن» در زندگی خودم.
انسان برتر بدون خطا است.

تفسیر خط پنجم شش خطی 20

وقتی در جایگاه معتبری هستید باید همواره آماده‌ی محاسبه‌ی اعمال خود باشید. روش درست محاسبه‌ اعمال، فکر کردن‌های بیهوده در مورد خود و غرق در افکار مختلف شدن نیست، بلکه بررسی نتایج کارهای انجام شده است.
فقط وقتی این نتایج و تأثیرات‌تان بر دیگران خوب بود، می‌توانید از خودتان راضی باشید.

چکیده

به مسیر زندگی خود نگاه کنید و از آن درس بگیرید.
اگر نتایج‌ خوب بوده‌اند آن را تکرار کنید و اگر نه از آن درس بگیرید.
اینگونه زندگی کردن یعنی بدون خطا زندگی می‌کنید.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 20: «ژرف اندیشیدن» در زندگی او.
انسان برتر بدون خطا است.

«ژرف اندیشیدن» در زندگی او.
انسان برتر بدون خطا است.

تفسیر خط ششم شش خطی 20

در حالی که خط پنجم کسی را نشان می‌داد که در زندگی خودش تفکر می‌کند، اینجا در بالاترین مرتبه (خط ششم) هر چیز مرتبط با نفْس پاک شده است. این خط تصویر عارفی است که بیرون از کارهای جهان مادی (لامکان) قرار گرفته است. او از نفس رهایی یافته و بر قوانین زندگی تفکر می‌کند و می‌فهمد، یادگرفتن چگونه بدون خطا زندگی کردن ارزشمندترین چیز است.

چکیده

خارج از مسائل و اتفاقات کوچک و بزرگ زندگی می‌نشیند و به حقیقت خود و زندگی می‌نگرد.
او معصوم و در هماهنگی کامل با زندگی بودن را ارزشمندترین چیز می‌یابد و می‌خواهد اینگونه زیستن را یاد بگیرد.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.