تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 33

‌عقب نشینی و خلوت

اسامی دیگر شش خطی: پای پس کشیدن، به پایگاه امن برگشتن، کناره‌گیری، نماد بازنشستگی، ترک کردن، کناره گرفتن راهبردی، در دسترس نبودن، فاصله گرفتن از نیروهای پست، تسلیم

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 33 - عقب نشینی و خلوت از جدول یی چینگ

شش خطی 33

عقب نشینی و خلوت

نیروی تاریک در حال زیاد شدن است. روشنایی به جای امنی «عقب می‌نشیند» تا تاریکی دستش به او نرسد. این «عقب نشینی» یک مسئله‌ی انسانی نیست، بلکه قانونی طبیعی است. از این رو «پا پس کشیدن» در این وضعیت مناسب است؛ این روش درست رفتار کردن است تا نیروی خود را تلف نکنید.
این شش‌خطی در تقویم با ماه تیر و خرداد مرتبط است که انقلاب تابستانی اتفاق افتاده و تأثیرات نیروی زمستان دارد خودش را نشان می‌دهد.

سنجش شش‌خطی:

«عقب نشینی» با موفقیت همراه است.
درست و محکم ماندن در (مواجهه با) چیزهای کوچک(یا مردم کوچک)، هماهنگ و سودمند است.

شرایط طوری است که برای پیشروی نیروهای متخاصم بسیار مناسب است. در این شرایط «عقب نشینی» کار مناسبی است و از طریق «عقب‌ نشینی» است که موفقیت به دست می‌آید. اما موفقیت به درست «عقب ‌نشینی» کردن بستگی دارد. «عقب‌ نشینی» نباید با فرار اشتباه گرفته شود.
فرار یعنی تلاش برای نجات خودتان تحت هر شرایطی، در حالی که «عقب نشینی» نشانه‌ی قدرت است. باید دقت کنید زمان مناسب برای عقب‌ نشینی وقتی است که قدرت و موقعیت کاملاً در اختیار شما است. اینگونه امید است بتوانید نشانه‌های زمان را تشخیص داده و پیش از اینکه دیر شود آماده‌ی عقب نشینی موقتی شوید؛ به جای اینکه گرفتار موقعیتی شوید که مسئله‌ی مرگ و زندگی مطرح باشد.
به همین دلیل نباید به سادگی میدان را برای حریف خالی کنید؛ با تک اقدامات تدافعی، پیشروی را برای او سخت کنید. به این شیوه در حین «عقب نشینی» آماده‌ی ضد حمله می‌شوید. فهمیدن ساز و کار چنین «عقب نشینی سازنده‌ای» کار آسانی نیست. معنای نهفته در چنین زمانی بسیار مهم است.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 33: کوه به زیر آسمان:
نگاره‌ی «عقب نشینی».
به این ترتیب انسان برتر انسان فرودست(سطحی، عوام، سطح پایین) را، نه با خشم بلکه با وقار، دور از خود نگه می‌دارد.

کوه به زیر آسمان:
نگاره‌ی «عقب نشینی».
به این ترتیب انسان برتر انسان فرودست(سطحی، عوام، سطح پایین) را، نه با خشم بلکه با وقار، دور از خود نگه می‌دارد.

کوه زیر آسمان رشد می‌کند، اما با توجه به طبیعتی که دارد در نهایت متوقف می‌شود. آسمان از طرف دیگر پیش از بالا آمدن کوه «عقب می‌نشیند» و طوری فاصله می‌گیرد که دست کوه به آن نرسد. این سمبل رفتار شما در مقابل پستی‌هایی است که در حال رشد کردن هستند؛ همینکه انسان پست نزدیک می‌شود، شما به درون خود «عقب می‌نشینید». از او متنفر نیستید، چون تنفر نوعی درگیری ذهنی است که به واسطه‌ی آن به فرد، شرایط یا هرچیز مورد تنفر چسبیده‌اید. شما در این کار از خود قدرت نشان می‌دهید (آسمان) و با وقار نه با خشونت، انسان پست را سر جای خود نگه می‌دارید (کوه).


جمع بندی:

«عقب نشینی» به معنی فرار نیست؛ عقب نشینی یعنی قدرت و جایگاه مناسبی دارید و می‌توانید به خوبی ببینید نیروهای بر هم زننده‌ی امنیت و آرامش در حال نزدیک شدن هستند و بهتر است عقب نشینی کنید تا نیروی خود را حفظ کنید.
البته برای حفظ حریم خود و جلوگیری از پیشروی بیش از حد آن‌ها، برخورد درست و محکم با مسائل و چیزهای کوچک هماهنگ و سودمند است.
در عقب نشینی زمان مناسب را تشخیص دهید و از درون محکم بمانید تا دچار آشفتگی احساسی یا انحراف از مسیر نشوید.
یعنی از خواستگاه توانایی و عزت انجامش دهید، نه سرافکندگی، خشم و تنفر؛ چون خشم نشانه‌ی ضعف، و تنفر نشان از پیوند ذهنی با عامل منفی است.
پس «عقب نشینی و خلوت» موفقیت آمیز از درون شما آغاز می‌شود و به ایجاد شرایط مناسب بیرونی می‌رسد.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

وقتی فرصت چیزی بهتر پیش آمد، در گیر و جنگ با وضعیت حل نشدنی نمانید. «د.ف هوک»

بسیاری از آموزه‌های «کتاب تغییرات» متوجه حکمت خویشتن داری یا ترک کردن(عقب نشینی، رفتن، رها کردن) به عنوان بهترین راه رسیدن به خواسته‌ها در شرایط خاص است؛ از این رو این شش خطی لزوماً نامطلوب به حساب نمی‌آید. اکنون زمانی نیست که بتوانیم امید به دستاورد بزرگی داشته باشیم؛ اما توجه به چیزهای کوچک ما را در حال و روز خوبی نگه می‌دارد. «بلوفلد»

مردم سطحی هم می‌توانند مفید باشند پس نیت بدی در کار نیست، اما این مردم سطحی نباید صاحب اختیار باشند، پس باید(در برخورد با آن‌ها) سرسخت بود. از لحاظ آموختن در مسیر فرزانگی، فرمانروای آسمانی ارباب(عقل، خرد) است و بدن فیزیکی از او دستور می‌گیرد، اینگونه است که خواسته‌های اعضای مختلف بدن نمی‌توانند آشفتگی ایجاد کنند. «کلیری -- در مورد تصویر شش خطی»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 33


۲۷ پایدار و ۳۳ پایدار
به صورت آزمایشی وارد برای کار وارد مجموعه‌ای شده بودم. اونجا سرویس رفت و آمد داشت ولی برای استفاده باید نامه می‌گرفتم. البته بدون نامه هم اوکی بود و بعضیا می‌گفتن با سرویسم میتونی بیای و بری و نامه نمی‌خواد. اما راحت نبودم.
با اینحال چون اصرار کرده بودن خواستم ببینم بدون سرویس رفتن چطوره که ۳۳ بدون تغییر وضعیتم رو نشون می‌داد.
به نوعی عقب نشینی کردن در زمان مناسب که هنوز قدرت داری رو نشون میده تا حالت امن و آرامی برای خودت ایجاد کنی.
و با سرویس رفتن ۲۷ پایدار بود که اون هم به نوعی هماهنگ بود و رسیدگی و پرورش خودم رو نشون می‌داد. مثل راحتی بیشتر که سرویس برام داشت.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 33: در صف انتهایی «عقب نشینی» بودن خطرناک است.
فرد به هیچ وجه نباید چیزی را به عهده بگیرد.

در صف انتهایی «عقب نشینی» بودن خطرناک است.
فرد به هیچ وجه نباید چیزی را به عهده بگیرد.

تفسیر خط اول شش خطی 33

از آنجا که این شش‌خطی تصویر عقب نشینی کردن است، خط پایینی نماینده‌ی صف انتهایی و خط بالایی نماینده‌ی صف پیشگام در عقب نشینی است. در عقب نشینی سود در جلو بودن است.
اینجا شما در عقب و تماس فوری با هجوم دشمن قرار دارید. این خطرناک است، و تحت چنین شرایطی بهتر است چیزی را به عهده نگیرید. ساکن ماندن ساده‌ترین شیوه برای رهایی از خطری است که شما را تهدید می‌کند.

چکیده

شما در صف پایانی این عقب نشینی هستید و موقعیت خطرناکی دارید. در این وضعیت بهتر است کاری را به عهده نگیرید و با حفظ سکون خود، از خطر در امان بمانید.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 33: او (عنصر کوچک، پست)، با پوست زرد گاوی محکم، او (انسان برتر) را می‌گیرد و کسی نمی‌تواند او را جدا کند.

او (عنصر کوچک، پست)، با پوست زرد گاوی محکم، او (انسان برتر) را می‌گیرد و کسی نمی‌تواند او را جدا کند.

تفسیر خط دوم شش خطی 33

زرد رنگ میانه است. نشان دهنده‌ی کار درست و هماهنگ با وظیفه‌ی شما است. پوست گاو محکم است و پاره نمی‌شود.
این خط وضعیتی را نشان می‌دهد که در حال عقب نشینی هستید و عنصر حقیر به دنبال شما است. او سفت و محکم به شما چسبیده و شما نمی‌توانید او را از خود جدا کنید؛ اما چون به دنبال چیز درستی هستید و هدف محکمی دارید، به مقصود خود می‌رسید.
به این ترتیب این خط تأیید چیزی است که در سنجش شش‌خطی بیان شده است: «در چیزهای کوچک» مساوی است با «در مواجهه با انسان حقیر» «درست و محکم ماندن هماهنگ و سودمند است»

چکیده

با نیروی حقیر به شما چسبیده و از شما جدا نمی‌شود؛ با عزمی راسخ حقیقت و هدف خود را دنبال می‌کنید و با موفقیت به آن می‌رسید.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 33: «عقب نشینی» متوقف شده اعصاب خرد کن و خطرناک است.
خوش‌بختی در این است که مردم (موانع عقب نشینی) را صیغه یا کنیز خود کند.

«عقب نشینی» متوقف شده اعصاب خرد کن و خطرناک است.
خوش بختی در این است که مردم (موانع عقب نشینی) را صیغه یا کنیز خود کند.

تفسیر خط سوم شش خطی 33

در زمان عقب نشینی متوقف شدن هم ناخوشایند است و هم خطرناک، چون در این شرایط آزادی عمل ندارید.
در چنین مواردی بهتر است کسانی که مانع عقب نشینی می‌شوند را به خدمت خود در آورید تا حداقل ابتکار عمل در دست شما باشد. اما با چنین شیوه‌ای هم اوضاع رضایت بخش نخواهد بود، چون با چنین خدمتکارانی امیدوارید به چه چیزی دست پیدا کنید؟

چکیده

گرچه خود آن‌ها مانع عقب نشینی هستند و اوضاع را ناخوشایند و خطرناک کرده‌اند، اما مصلحت در این است که عوامل بازدارنده را به خدمت خود درآورید تا ابتکار عمل با شما باشد. اینگونه بخت با شما یار خواهد بود.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 33: «عقب نشینی» داوطلبانه برای انسان برتر خوش‌بختی و برای انسان حقیر تباهی است.

«عقب نشینی» داوطلبانه برای انسان برتر خوش بختی و برای انسان حقیر تباهی است.

تفسیر خط چهارم شش خطی 33

انسان برتر با کمال میل و به خواست خود «پای پس می‌کشد» و کاملاً در صلح و صفا است. او به راحتی ذهن‌اش را جدا می‌کند، چون عقب نشینی با عقاید او در تقابل نیست و نیازی ندارد با آن‌ها بجنگد. تنها انسان حقیر است که از عقب نشینی رنج می‌برد چون از راهنمایی و حضور انسان برتر محروم شده است.

چکیده

انسان برتر با کمال میل، به راحتی و بدون درگیری‌های ذهنی عقب نشینی می‌کند. اما انسان حقیر نمی‌تواند تغییر شرایط را بپذیرد و دچار آشفتگی ذهنی می‌شود. چنین حالی به بدبختی او منجر می‌شود.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 33: «عقب نشینی» دوستانه.
درست و محکم ماندن در آن خوش‌بختی آفرین است.

«عقب نشینی» دوستانه.
درست و محکم ماندن در آن خوش بختی آفرین است.

تفسیر خط پنجم شش خطی 33

شما در تشخیص زمان درست برای عقب نشینی کردن استاد شده‌اید. اگر زمان مناسب را انتخاب کنید، عقب نشینی شما کاملاً دوستانه و به دور از مخالفت اتفاق میفتد. با اینحال و علیرغم همه‌ی اقدامات مناسب انجام گرفته، قاطعیت کامل لازم است تا به خاطر ملاحظات نامربوط، از مسیر منحرف نشوید.

چکیده

«عقب نشینی» عزتمندانه‌‌ی شما کاملاً به موقع است؛ شما در تشخیص زمان درست برای عقب نشینی استاد شده‌اید. با این همه باید در مسیر خود محکم بمانید تا به خاطر مسائل بی‌ربط، از مسیر درست منحرف نشوید.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 33: او با سرخوشی «عقب می‌نشیند».
همه چیز برای هماهنگی و سود رساندن کار می‌کند.

او با سرخوشی «عقب می‌نشیند».
همه چیز برای هماهنگی و سود رساندن کار می‌کند.

تفسیر خط ششم شش خطی 33

موقعیت کاملاً روشن و به دور از ابهام است. جدایی درونی کاملاً درون شما اتفاق افتاده و آزادانه می‌توانید جدا شوید.
وقتی مسیر پیش روی‌تان را بدون هیچ شک و تردیدی و به روشنی می‌بینید، ، سرخوشی خوبی به شما دست می‌دهد و می‌توانید بدون فکر بیشتر، کار درست را انتخاب کنید. چنین مسیر روشنی همیشه سرانجام نیکی دارد.

چکیده

همه چیز برای شما روشن است و جدایی درونی اتفاق افتاده. خوبی‌های بسیاری انتظار شما را می‌کشند.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.