تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 31

‌نیروی جاذبه

اسامی دیگر شش خطی: نیروی جهانی، قانون همگانی، کشش دو طرفه، دوران نامزدی، عشقبازی، خواستگاری، تأثیر گذاری، احساسات، تحریک شدن، پیوند، حس کردن، علاقه و میل، تأثیر بر عمل، تنش، جویای پیوستن، خواهش کردن

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 31 - نیروی جاذبه از جدول یی چینگ

شش خطی 31

نیروی جاذبه

نام این شش‌خطی یعنی «جهانی»، «همگانی»، و به صورت استعاری به معنای «تأثیر گذاشتن»، «تحریک کردن» است. سه‌خطی بالایی «تویی، شادان» و سه‌خطی پایینی «کن، ساکن ماندن» است.
سه‌خطی استوار پایینی، با تأثیر خاموش و پایدار خود، سه خطی ضعیف بالایی را تحریک می‌کند و این سه‌خطی با شادی و خوشحالی به او پاسخ می‌دهد.
«کِن»، سه‌خطی پایینی، جوان‌ترین پسر، و سه خطی بالایی، «تویی»، جوان‌ترین دختر است. به این ترتیب در این شش‌خطی، گرایش دو طرفه‌ا‌ی میان دو جنس مخالف وجود دارد که گرایشی جهانی است.
در عشق ورزیدن، نیروی مردانه باید شروع کننده باشد، ابتکار عمل را به دست بگیرد و خودش را متواضعانه پایین نیروی زنانه جای دهد.
دقیقاً مانند بخش اول کتاب یی‌چینگ که با شش‌خطی‌های آسمان و زمین که بنیان تمام هستی هستند شروع می‌شود، بخش دوم با شش‌خطی‌های مربوط به عشق و ازدواج شروع می‌شود که بنیان تمام روابط اجتماعی هستند.

سنجش شش‌خطی:

«اثر گذاری» با موفقیت همراه است.
درستی و محکمی در این مسیر هماهنگ و سودمند است و ازدواج با بانوی جوان خوش بختی به بار می‌آورد.

عنصر ضعیف بالا و عنصر قوی پایین است؛ در نتیجه به واسطه‌ی نیروهایی که دارند مجذوب یکدیگر شده، سپس یکی می‌شوند.
این موفقیت به بار می‌آورد، چون تمام موفقیت‌ها از کششی دو طرفه برخاسته‌اند.
با سکون و آرامش درونی در عین سرخوشی بیرونی، شما می‌توانید مهار سرخوشی را به دست داشته باشید تا در آن افراط نشود و در حد مناسبی باقی بماند. معنای نصیحتی که در شش‌خطی اضافه شده، «درستی و محکمی هماهنگ و سودمند است»، یعنی همین، چون درستی و محکمی است که میان عشق دروغین (فریب و هوس) و عشق حقیقی تفاوت ایجاد می‌کند؛
در اینجا مرد قوی جایگاهی پایین نسبت به بانوی ضعیف انتخاب می‌کند و علاقه‌اش به بانو را نشان می‌دهد. این کشش میان دو قطب مخالف قانونی عمومی در طبیعت است. آسمان و زمین یکدیگر را جذب می‌کنند و اینگونه همه‌ی هستی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد. به وسیله‌ی چنین کشش‌هایی «دانا» بر قلب مردم اثر می‌گذارد و به این ترتیب، جهان به آرامش می‌رسد. از این کشش‌های ایجاد شده است که ما می‌توانیم حقیقت هر چیز آسمانی یا زمینی را بشناسیم.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 31: دریاچه‌ای بر فراز کوه:
نگاره‌ی «اثر گذاری».
به این ترتیب انسان برتر پذیرای مردم است و اینگونه آن‌ها را تشویق می‌کند تا به او نزدیک شوند.

دریاچه‌ای بر فراز کوه:
نگاره‌ی «اثر گذاری».
به این ترتیب انسان برتر پذیرای مردم است و اینگونه آن‌ها را تشویق می‌کند تا به او نزدیک شوند.

کوهی با دریاچه بر فراز قله‌اش، با رطوبت دریاچه تحریک می‌شود. این اتفاق منافع خاص خود را دارد، چون قله‌ی کوه تیز و برجسته نیست، بلکه فرو رفته و غرق آب دریاچه شده است.
این تصویر پیشنهاد می‌کند تا ذهن خود را متواضع و باز نگه دارید تا بتوانید پذیرای پند و اندرزهای خوبی باشید و از مشورت‌های دیگران بهره‌مند شوید. مردم خیلی زود از مشورت با کسی که فکر می‌کند همه‌چیز را بهتر از هر کس دیگری می‌داند دست می‌کشند.


جمع بندی:

در کیهان قانونی همگانی‌تر از جاذبه وجود ندارد. از عشق انسانی گرفته تا گردش ستاره‌های کهکشان‌.
این «جاذبه»، «میل» و «گرایش» نیروی گرداننده‌ی بنیادین این موقعیت است.
هر رابطه‌ای در جهان برای موفقیت نیاز به کشش متقابل دارد. کشش دوطرفه در عشق به ازدواجی موفق و در تجارت (عرضه و تقاضا و درک نیاز بازار) به موفقیت مالی منجر می‌شود.
این گرایش به چه چیزیست که هم‌اکنون شما را به خود می‌کشد؟ آن را ببینید و به درستی از آن استفاده کنید.
مثلاً در عشق ورزیدن، نیروی مردانه باید پیش قدم شود، ابتکار عمل را به دست بگیرد و خودش را متواضعانه پایین نیروی زنانه جای دهد.
با حفظ آرامش می‌توانید جهت درستی به انرژی و شادی حاصل از این گرایش دهید و به «موفقیت» برسید.
برای این کار، «چون کوهی باشید که به جای قله‌ای نوک تیز، دریاچه‌ای نرم و دلنشین در بالای خود دارد.»
پس «با تواضع و ذهنی گشوده دیگران را به خود جذب کنید و بر آن‌ها تأثیر بگذارید» نه با علامه‌ی دهر بودن.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

این شش خطی وضعیت را به لحاظ اثر گذاری بخش‌های مختلف یک کل واحد(چیزی که به صورت بنیادین یک چیز است) بر یکدیگر بررسی می‌کند. تأکید شش خطی بر ارتباط دادن این بخش‌ها به عنوان شیوه‌ی درست رفتار در این وضعیت است...

اصل چهارم اصول هرمسی یا همان حضرت ادریس علیه السلام
دو قطبی: همه چیز دوگانه است؛ همه چیز قطب‌های خود را دارد؛ همه چیز جفت‌های متضاد دارد؛ همسان و ناهمسان یکسانند؛ تضادها طبیعتی یکسان، اما سوگیری متفاوتی دارند؛ انتهای چیزها به هم می‌رسد؛ همه حقایق فقط نیمی از حقیقت هستند؛ تمام تناقضات می‌توانند به هم بپیوندند.
«سه آغازگر(1908). کیبالیون»: مطالعه‌ای در فلسفه هرمسی مصر و یونان باستان. شیکاگو: جامعه انتشارات یوگی.

ذهن هر فردی دارای جنبه دوگانه است. «روح» بیانگر اصل مردانگی جنسیت ذهن است -- «روان» بیانگر اصل زنانگی جنسیت ذهن است. -- «کتاب کیبالیون»

این اصل به روشنی ساختار دوقطبی را توضیح می‌دهد که میان سطوح (فرکانسی) فرم و نیرو رخ می‌دهد؛ سطح (فرکانسی) فرم جنبه‌ی زنانه است که سطح نیرو بر آن اثر گذاشته و آن را بارور کرده است. -- «د.فورچون»تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 31

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 31 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 31: «اثر گذاری» خودش را در شصت پا نشان می‌دهد.

«اثر گذاری» خودش را در شصت پا نشان می‌دهد.

تفسیر خط اول شش خطی 31

حرکت پیش از بالفعل شدن، اول خودش را در انگشتان پا نشان می‌دهد.
ایده‌ی اثرگذاری هم‌اکنون در شما حاضر است، اما فوراً برای دیگران آشکار نمی‌شود. مادامی که نیت شما تأثیر ملموسی نداشته باشد، نه خوب است و نه بد.

چکیده

شما نیت خود را کرده‌اید، اما تنها شصت پای شما است که از آن خبر می‌دهد.
تا نیت شما عملی نشود فرقی به حال کسی نمی‌کند و به همین خاطر، نه خوب است و نه بد.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 31: «اثر گذاری» خودش را در ساق پاها نشان می‌دهد. بداقبالی نتیجه‌ی آن است، اما درنگ کردن خوش‌بختی به بار می‌آورد.

«اثر گذاری» خودش را در ساق پاها نشان می‌دهد. بداقبالی نتیجه‌ی آن است، اما درنگ کردن خوش بختی به بار می‌آورد.

تفسیر خط دوم شش خطی 31

در حرکت، ساق‌ پا تابع پا است؛ به خودی خود توانایی پس و پیش رفتن ندارد.
چون با اختیار و اراده‌ی خود اقدام به حرکت نکرده‌اید، بیمارگونه و آسیب زا است. شما باید آرام بمانید تا به واسطه‌ی تأثیری حقیقی وادار به عمل شوید. اینگونه آسیب نمی‌بینید.

چکیده

بی‌اختیار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرید و به خود آسیب می‌زنید.
اگر آرام بمانید و منتظر شوید تا تحت تأثیر نیرویی حقیقی اقدام به حرکت کنید، خوش بختی با شما خواهد بود.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 31: «اثر گذاری» خودش را در ران‌ها نشان می‌دهد و تسلیم خواسته‌های او (قلب) هستند.
ادامه دادن سرافکندگی با خود دارد.

«اثر گذاری» خودش را در ران‌ها نشان می‌دهد و تسلیم خواسته‌های او (قلب) هستند.
ادامه دادن سرافکندگی با خود دارد.

تفسیر خط سوم شش خطی 31

هر حالت قلب بر ما اثر می‌گذارد و ما را به حرکت وا می‌دارد. قلب چیزی می‌خواهد و ران‌ها بدون لحظه‌ای درنگ به دنبال آن روان می‌شوند؛ آن‌ها گوش به فرمان قلب هستند و آن را دنبال می‌کنند.
به هر حال در زندگی، دنبال کردن هر هوس و خواسته‌ای اشتباه است و ادامه دادن به این رفتار، باعث سرافکندگی شما می‌شود. سه نکته‌ی قابل توجه اینجا مطرح می‌شود:
اول، نباید بدون معطلی به دنبال تحت تأثیر قرار دادن هر کسی باشید که دل‌تان می‌خواهد، بلکه باید بتوانید خویشتن دار باشید.
دوم، به همان اندازه باید تسلیم خواسته‌ی کسانی باشید که در خدمت آن‌ها هستید.
و در آخر، هر جا قلب شما چیزی خواست، نباید این امکان را نادیده بگیرید که شاید بهتر باشد آن را دنبال نکنید، چون این توانایی اساس آزادی شما است.

چکیده

کسی که هرچه دلش می‌خواهد را بدون معطلی دنبال می‌کند، تحقیر و سرافکندگی پاداش او است.
بهتر است خویشتن‌داری بیاموزید و نسبت به دنبال کردن هر خواسته‌ای فکر کنید.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 31: درستی و محکمی خوش‌بختی به بار می‌آورد و افسوسی باقی نمی‌ماند.
اگر مردی ذهن آشفته‌ای داشته باشد و افکارش به اینسو و آنسو برود، تنها دوستانی که آگاهانه افکارش را بر آن‌ها متمرکز کرده، او را دنبال می‌کنند.

درستی و محکمی خوش بختی به بار می‌آورد و افسوسی باقی نمی‌ماند.
اگر مردی ذهن آشفته‌ای داشته باشد و افکارش به اینسو و آنسو برود، تنها دوستانی که آگاهانه افکارش را بر آن‌ها متمرکز کرده، او را دنبال می‌کنند.

تفسیر خط چهارم شش خطی 31

اینجا به جایگاه قلب رسیده‌اید. تکانه‌هایی که از این منشأ می‌جوشد مهمترین چیزها هستند. نکته‌ی مشخص این است که این تأثیرات پایدار و خوب بمانند؛ در اینصورت، علیرغم تمام خطراتی که حساسیت و آسیب‌پذیری قلب انسان دارد، دلیلی برای پشیمانی باقی نمی‌ماند. وقتی تمام نیروی ویژگی‌های فردی شما روی کار باشند، تأثیرات ایجاد شده همگی درست هستند. تمام کسانی که پذیرای ارتعاشات حال چنین قلبی باشند تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
اثر گذاری بر دیگران نباید رفتاری هوشیارانه و ارادی برای بازی دادن آن‌ها باشد. اگر بخواهید چنین تأثیرات ارادی و آگاهانه‌ای ایجاد کنید، فشار و استرس زیادی را باید تحمل کنید و به این ترتیب، خود را فرسوده می‌کنید. علاوه بر این، تأثیر گذاری شما محدود به کسانی می‌شود که افکار خود را آگاهانه بر آن‌ها متمرکز می‌کنید.

چکیده

در دنبال کردن تکانه‌های قلب‌تان درست و محکم باشید. اینگونه افسوس چیزی را نمی‌خورید و خوش بختی از آن شما خواهد بود.
البته مراقب باشید ذهنْ شما را دنبال تأثیر گذاری ارادی روی دیگران نکشاند و این، جوششی درونی باقی بماند. در غیر اینصورت خسته و آشفته می‌شوید و تأثیر چندانی هم نخواهید داشت.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 31: «اثر گذاری» خودش را در پشت گردن نشان می‌دهد. افسوسی در آن نیست.

«اثر گذاری» خودش را در پشت گردن نشان می‌دهد. افسوسی در آن نیست.

تفسیر خط پنجم شش خطی 31

پشت گردن سفت‌ترین جای بدن است. وقتی انگیزه‌ها آن‌جا ظاهر شود، اراده راسخ می‌ماند و سردرگم نمی‌شوید. به همین دلیل افسوسی در کار نخواهد بود. چیزی که در عمق وجود شما جای بگیرد، در ناخود‌آگاه شما، نه می‌توانید آن را ببینید و نه با ذهن هوشیار از آن جلوگیری کنید. حقیقت این است که اگر نتوانید بر خودتان اثر بگذارید، بر جهان بیرون هم نمی‌توانید اثر بگذارید.

چکیده

اراده‌ای راسخ و ذهنی به دور از سردرگمی کاری نمی‌کند که پشیمانی به بار آورد.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 31: اثر گذاری خودش را در فک، گونه‌ها و زبان نشان می‌دهد.

اثر گذاری خودش را در فک، گونه‌ها و زبان نشان می‌دهد.

تفسیر خط ششم شش خطی 31

مصنوعی‌ترین حالت برای اثر گذاشتن بر دیگران از طریق حرف زدن‌های بیهوده‌ای است که پشتوانه‌ای حقیقی ندارند. اثراتی که با چنین کلماتی ایجاد شود، لزوماً بی‌ارزش هستند. از این رو در یی‌چینگ، چیزی به عنوان خوش بختی یا بدبختی در مورد آن گفته نشده است.

چکیده

زبانی که بیهوده می‌جنبد.
حرف‌های پوچی که پشتوانه‌ی درستی ندارند، اهمیتی هم ندارند.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.