تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 49

‌پوست اندازی

اسامی دیگر شش خطی: پوست اندازی، دگرگونی‌های اساسی و سریع، پیکار عناصر ناهمساز، تنش و درگیری، تبدیل، انقلاب، تغییر اساسی، سرنگونی

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 49 - پوست اندازی از جدول یی چینگ

شش خطی 49

پوست اندازی

ریشه‌ی نام این شش‌خطی در زبان چینی به معنای «پوست حیوان» است که در طول سالیان دراز به «پوست انداختن» تبدیل شده است. از این رو این واژه، به «پوست انداختن» در مسائل سیاسی، انقلاب‌های بزرگ و تغییر دولت‌ها (تغییرات اساسی و کلی) ارتباط دارد.
دو سه‌خطی که این شش‌خطی را ساخته‌اند، همان دوتایی هستند که در شش‌خطی « بیگانگی، تقابل (۳۸)» به کار رفته‌اند که دو دختر کوچک‌تر هستند. اما از آنجایی که دختر بزرگ‌تر در بالا است و نتیجه در اصل فقط تقابل تمایلات است، اینجا دختر جوان‌تر در بالا است. نتیجه‌ی آن یک کشمکش واقعی است، و نیروها مثل آب و آتش با یکدیگر مبارزه می‌کنند و هر کدام سعی می‌کند دیگری را نابود کند. به این ترتیب ایده‌ی «انقلاب و تحول» به وجود می‌آید.

سنجش شش‌خطی:

«انقلاب». وقتی روز شما فرا برسد شما را باور خواهند کرد.
موفقیت فوق‌العاده، و پیشرفت از طریق درست و محکم بودن.

انقلاب‌های سیاسی اتفاقات به شدت ناخوشایندی هستند. آن‌ها باید تنها زیر فشار جدی‌ترین و سنگین‌ترین نیازها، زمانی که هیچ راه دیگری نیست رخ بدهند.
هرکسی به انجام چنین کاری فراخوانده نمی‌شود، مگر کسی که مردم به او اعتماد دارند و در عین حال، زمان برای انجام آن مناسب است. چنین فردی در چنین شرایطی باید به شیوه‌ای درست پیش رود، تا به این ترتیب مردم را شاد کرده و با آگاه کردن مردم، از انجام کارهای افراطی جلوگیری کند. علاوه بر این، او باید کاملاً از اهداف خودخواهانه خالی باشد و باید واقعاً به دنبال برطرف کردن نیازهای مردم باشد. تنها در اینصورت است جایی برای پشیمانی او باقی نمی‌ماند.
زمان تغییر می‌کند، و خواسته‌ها با آن تغییر می‌کنند. مانند تغییر فصل‌ها در طول سال. در چرخه‌ی زندگی مردم و ملت‌ها نیز بهار و پاییز وجود دارد، و این تغییرات، تغییرات اجتماعی را طلب می‌کنند.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 49: آتش در دریاچه:
نگاره‌ی «انقلاب».
اینگونه انسان برتر تقویم را منظم کرده و فصل‌ها را تفکیک می‌کند.

آتش در دریاچه:
نگاره‌ی «انقلاب».
اینگونه انسان برتر تقویم را منظم کرده و فصل‌ها را تفکیک می‌کند.

آتش در پایین و دریاچه در بالا با یکدیگر مبارزه کرده و یکدیگر را نابود می‌کنند. به همین ترتیب در طول سال، مبارزه‌ی میان نیروهای روشنایی و نیروهای تاریکی، فصل‌ها را ایجاد می‌کند. انسان‌ها با درک نظم این فصل‌ها و تعیین گذر زمان بر اساس آن‌ها، به این تغییرات چیره می‌شوند. به این شیوه، نظم و وضوح میان تغییرات به ظاهر بی‌نظم و آشفته‌ی تغییرات فصل‌ها، آشکار می‌شود و انسان‌ها می‌توانند خودشان را با نیازهای متفاوت هر دوره هماهنگ کنند.


جمع بندی:

تغییر و تحولی اساسی باید با فعالیت و صرف نیرو ایجاد شود و در این راستا هیچ مذاکره یا سازشی با وضع موجود ممکن نیست.
این تغییر و تحول هم می‌تواند به مسائل درونی و تغییر در نگاه و رویکرد ما به مسائل باشد و هم ایجاد تحولات بیرونی.
«وقت شناسی در این وضعیت بسیار اهمیت دارد». شتابزدگی یا تردید، هر دو به شما آسیب می‌رسانند.
باید تا بروز اختلافات جدی صبر کنید تا راه پیشروی برای شما هموار شود. اینگونه زمینه‌ی این تحولات اساسی را شخم زده و بذر آن را می‌کارید.
همچنین باید بتوانید خود و دیگران را سر حال نگه دارید تا جلوی کارهای افراطی گرفته شود.
خالی شدن از اهداف خودخواهانه باعث مصون ماندن شما در این مسیر می‌شود.
پیش از شروع کارتان نمی‌توانید روی حمایت دیگران حساب کنید، پس به پایه‌های قدرتمند درونی و بیرونی نیاز دارید. اما با شروع کارتان در زمان مناسب حمایت لازم برای ادامه‌ی کارتان را به دست می‌آورید.
اگر نظم درون این اوضاع به ظاهر آشفته را درک کنید، می‌توانید با نیازهای متفاوت آن هماهنگ شوید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 49

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 49 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 49: پیچیده شده در پوست گاوی زرد.

پیچیده شده در پوست گاوی زرد.

تفسیر خط اول شش خطی 49

تغییرات تنها زمانی باید انجام شوند که هیچ کار دیگری نمی‌توان انجام داد. از این رو حفظ بیشترین مهار و کنترل در ابتدای کار بسیار لازم است. فرد باید ذهنی محکم داشته باشد و خود را کنترل کند – زرد رنگ ابزار، و گاو سمبل تمکین و فرمانبری است – و در حال حاضر از انجام هر کاری خودداری کند، چون هر هجوم زودهنگام تنها منجر به ایجاد نتایج شیطانی می‌شود.

چکیده

ابتدای شروع تحولات است و لازم است با ذهنی منسجم به ماجرا نگاه کنید و کنترل خود را حفظ کنید. در این شرایط بهتر است اقدامی نکنید تا دچار سختی‌های ناخواسته نشوید.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 49: وقتی روز او فرا رسد، او می‌تواند تحول آفرین شود.
شروع (دگرگونی) با خوش اقبالی همراه است و سرزنشی در کار نیست.

وقتی روز او فرا رسد، او می‌تواند تحول آفرین شود.
شروع (دگرگونی) با خوش اقبالی همراه است و سرزنشی در کار نیست.

تفسیر خط دوم شش خطی 49

وقتی از هر طریقی برای ایجاد تغییر تلاش کرده‌ایم ولی به موفقیت نرسیده‌ایم، «انقلاب و تحول» لازم می‌شود. اما ایجاد چنین تحول همه جانبه‌ای نیاز دارد تا به دقت انجام شود. در این کار فردی باید در دسترس باشد که عموم مردم به او اعتماد داشته باشند. ما می‌توانیم به سمت چنین فردی برویم. این کار با خوش‌اقبالی همراه است و خطایی در آن نیست. اولین چیزی که باید در نظر گرفت رویکرد درونی ما نسبت به وضعیتی است که اتفاق افتادن آن اجتناب ناپذیر است. ما باید بیرون برویم و با آن، همانطور که هست، روبرو شویم. تنها در اینصورت است که می‌توانیم آمادگی آن را داشته باشیم.

چکیده

زمان مناسب برای ایجاد دگرگونی فرا رسیده و شروع آن و یا ملحق شدن به فردی که تحول را پایه گذاری می‌کند با خوش اقبالی همراه است و خطایی در آن نیست. در چنین شرایطی با اوضاع به وجود آماده همانطور که هست روبرو شوید و آماده تحولات پیش رو باشید.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 49: شروع (دگرگونی) با بداقبالی همراه است.
ادامه دادن خطرناک است.
وقتی صحبت از دگرگونی سه بار تکرار شد، او می‌تواند متعهد (به ایجاد دگرگونی) شود و اینگونه مردم هم او را باور خواهند کرد.

شروع (دگرگونی) با بداقبالی همراه است.
ادامه دادن خطرناک است.
وقتی صحبت از دگرگونی سه بار تکرار شد، او می‌تواند متعهد (به ایجاد دگرگونی) شود و اینگونه مردم هم او را باور خواهند کرد.

تفسیر خط سوم شش خطی 49

وقتی دگرگونی لازم است، دو کار اشتباه است که باید از آن‌ها پرهیز کرد. یکی در عجله و بی‌پروایی بیش از حد ریشه دارد که فاجعه به بار می‌آورد. دیگری در تردید و محافظه کاری بیش از حد ریشه دارد که این هم خطرناک است.
نباید به هر خواسته‌ای برای ایجاد تغییر در اوضاع موجود توجه شود. از طرف دیگر، شکایات مکرر و موجه نباید نشنیده گرفته شوند. وقتی صحبت از تغییر و تحول سه بار به گوش فرد برسد، او می‌تواند باور کند و به آن راضی شود. اینگونه به او باور خواهند داشت و دستاوردی به دست خواهد آورد.

چکیده

شتابزدگی و تعلل دو آسیب در راه ایجاد تحول هستند.
برای شروع دگرگونی شتابزده نباشید و با خویشتن داری، صبر کنید تا زمان مناسب آن خود را آشکار کند. مثلاً سه بار صحبت از آن به گوش شما برسد؛ در این زمان بدون تردید دست به اقدام بزنید.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 49: افسوسی نمانده و مردان او را باور می‌کنند.
تغییر شکل حکومت خوش‌ اقبالی به بار می‌آورد.

افسوسی نمانده و مردان او را باور می‌کنند.
تغییر شکل حکومت خوش‌ اقبالی به بار می‌آورد.

تفسیر خط چهارم شش خطی 49

تغییرات ریشه‌ای نیاز به قدرتی متناسب با آن دارد. یک مرد باید قدرت درونی به همراه جایگاهی تأثیرگذار داشته باشد. آنچه انجام می‌دهد باید با یک حقیقت والاتر پیوند داشته باشد و نباید برگرفته از انگیزه‌های مصنوعی یا حقیرانه باشد؛ در اینصورت این کار خوش اقبالی بزرگی با خود دارد. اگر یک انقلاب بر چنین حقیقت درونی بنا نشده باشد، نتایج بد هستند، و موفقیتی در آن نیست. چون در آخر مردم از چیزی حمایت می‌کنند که به صورت غریزی آن را عادلانه می‌دانند.

چکیده

با داشتن قدرت درونی و جایگاهی تأثیرگذار می‌توانید تحول آفرین باشید. داشتن انگیزه‌های والا در این مسیر خوش اقبالی بزرگی در پی خواهد داشت. در مقابل، نیت‌های خودخواهانه و پست به جایی نمی‌رسد، نتایج بدی به همراه دارد و در آخر هیچکس از آن‌ها حمایت نمی‌کند.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 49: انسان بزرگ همچون یک ببر تحول ایجاد می‌کند و حتی پیش از مشورت با پنهان‌بین (اوراکل)، او را باور کرده‌اند.

انسان بزرگ همچون یک ببر تحول ایجاد می‌کند و حتی پیش از مشورت با پنهان‌بین (اوراکل)، او را باور کرده‌اند.

تفسیر خط پنجم شش خطی 49

یک پوست ببر، با آن خطوط واضح مشکی روی زمینه‌ی زرد رنگ، الگوی متفاوت خود را از دور نشان می‌دهد. انقلابی که یک انسان بزرگ آن را به وجود آورده هم به همین شکل است: خطوط بزرگ و راهنما، مشهود و قابل درک برای همه هستند. از این رو او نیازی به مشورت با پنهان‌بین ندارد، چون او صاحب حمایت بدون تأخیر مردم شده است.

چکیده

تحولی که او در پی به وجود آوردتش است چنان درست و به موقع است که همه از او حمایت می‌کنند. او حتی نیاز به مشورت دوباره با یی‌جینگ هم ندارد.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 49: انسان برتر مانند پلنگ (پوست خال خال کل بدن) تحول ایجاد می‌کند و انسان فرودست در صورتش تغییر ایجاد می‌کند.
شروع کردن (در این موقع) بد اقبالی و پایدار ماندن خوش اقبالی به همراه دارد.

انسان برتر مانند پلنگ (پوست خال خال کل بدن) تحول ایجاد می‌کند و انسان فرودست در صورتش تغییر ایجاد می‌کند.
شروع کردن (در این موقع) بد اقبالی و پایدار ماندن خوش اقبالی به همراه دارد.

تفسیر خط ششم شش خطی 49

بعد از اینکه مسائل بزرگ و اساسی برقرار شدند، برخی اصلاحات جزئی و شفاف‌ سازی آن‌ها لازم است. این اصلاحات دقیق می‌تواند شبیه نقاط کوچک و در عین حال متمایز پوست پلنگ باشد. در نتیجه، تغییری هم در میان انسان‌های پست ایجاد می‌شود. در هنگام تطبیق پیدا کردن با نظم جدید، آن‌ها به نوعی «پوست می‌اندازند». این پوست اندازی، در حقیقت خیلی عمیق نیست، با اینحال انتظار تغییر عمیق آن‌ها را هم نداشته‌ایم.
ما باید از آنچه قابل رسیدن است راضی و خوشنود باشیم. اگر بخواهیم بیش از حد ادامه دهیم و سعی کنیم چیزهای زیادی به دست بیاوریم، ممکن است منجر به ناراحتی و بداقبالی شود؛ چون هدف یک انقلاب بزرگ رسیدن به اوضاعی شفاف و امن است که ثبات عمومی را بر اساس آنچه در حال حاضر در دسترس و شدنی است تضمین می‌کند.

چکیده

تغییرات کلی پدید آمده و تنها جزییات و شفاف‌سازی آن‌ها باقی مانده است. بهتر است زیاده روی نکنید و به دنبال دستاوردهای بیش از حد نباشید. همینکه اوضاع امن و شفافی به وجود آورید کافی است.
در این زمان پیشروی با بداقبالی روبرو می‌شود و بهتر است به محکم کردن آنچه بدست آمده بپردازیم که این خوش اقبالی آفرین است.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.