تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 34

‌نیروی زیاد درونی

اسامی دیگر شش خطی: بزرگی، نیرو و قدرت زیاد، نیروی عنصر بزرگ، افرادی با اختیارات بزرگ، بلوغ بزرگ، نیروی جمع شده، قدرت زورمندان، قدرت عادلانه، نیروی بیش از حد

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 34 - نیروی زیاد درونی از جدول یی چینگ

شش خطی 34

نیروی زیاد درونی

خطوط کامل، خطوط روشن و قدرتمند نیروی زیادی دارند. چهار خط روشن از پایین وارد شش‌خطی شده‌اند و در حال بالا آمدن هستند.
سه‌خطی بالایی «چن، برانگیخته»؛ سه‌خطی پایینی «چی.ین، آفریننده».
چی.ین قدرتمند است، چن حرکت ایجاد می‌کند. پیوند حرکت و قدرت معنای نیروی عنصر بزرگ را می‌دهد. این شش‌خطی با اسفند و فروردین (مارس – آوریل) ارتباط دارد.

سنجش شش‌خطی:

«نیروی عنصر بزرگ».
درست و محکم بودن هماهنگ و سودمند است.

«نیروی عنصر بزرگ».
درست و محکم بودن هماهنگ و سودمند است.
این شش‌خطی به زمانی اشاره می‌کند که شایستگی درونی سوار بر نیروی عظیمی شده و به قدرت می‌رسد. اما قدرتش هم‌اکنون از میانه گذشته (خط یانگ تا خط چهارم بالا آمده)، از این رو خطر در این است که با اتکای کامل به نیروی خود، به دنبال تشخیص کار درست نباشید. خطر دیگری هم در کار است؛ ممکن است منتظر زمان مناسب نشوید.
به همین دلیل درست و محکم بودن هماهنگ با زمانه و سودمند است. از این جهت است که «نیروی عظیم» به یک نیروی معمولی تبدیل نمی‌شود، بلکه به صورت درونی با اصول اساسی حق و حقیقت در پیوند می‌ماند. وقتی این نکته را درک کنید –برای مثال، جدایی‌ ناپذیر بودن بزرگی و عدل- می‌توانید معنای حقیقی همه‌ی اتفاقات را درک کنید.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 34: تندر در آسمان بالا:
نگاره‌ی «نیروی عنصر بزرگ».
به این ترتیب انسان برتر در مسیری گام نمی‌گذارد که با نظم موجود هماهنگ نباشد.

تندر در آسمان بالا:
نگاره‌ی «نیروی عنصر بزرگ».
به این ترتیب انسان برتر در مسیری گام نمی‌گذارد که با نظم موجود هماهنگ نباشد.

تندر -نیروی الکتریسیته- در بهار به سمت بالا حرکت می‌کند. سمت و سوی این حرکت هماهنگ با حرکت آسمان است. این حرکت هماهنگ با حرکت آسمان، نیروی عظیمی تولید می‌کند. به هر حال، عظمت حقیقی به هماهنگی‌اش با کار درست وابسته است.
از این رو در زمان «نیروی عظیم» باید از هر کاری بپرهیزید که در هماهنگی با نظم حاکم نیست.


جمع بندی:

نیروی عظیمی درون شما در جریان است که باید با تشخیص کار درست و زمان درست به کار گرفته شود.
اینگونه این «نیروی عظیم» با حقیقت زندگی هماهنگ می‌ماند، چون عدل(قرار دادن چیزها در جای درستش) و بزرگی جدایی ناپذیراند.
چنین شناختی از زندگی «فروتنی لازم برای هماهنگی با نظم حاکم بر پیرامون‌تان» را در شما ایجاد می‌کند تا از خودسری و تکبر دور بمانید و کار درست را انجام دهید.
اگر درستکار و وقت‌شناس نباشید، این «نیروی عظیم» چیزی جز تباهی و نابودی برای شما ندارد.
اینجا هم مانند اکثر وضعیت‌های دیگر، خود شما سازنده‌ی بخت خوش یا بخت بد هستید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

قدرتمند کسی است که بر خود غلبه کند -- «ژوانگ زو(استاد ژوانگ)»

این شش خطی با جمعی از خطوط مستحکم که تعداد کمی خط پذیرنده در بالا دارند به روشنی قدرت را نشان می‌دهد -- این قدرتی است که علیرغم سختی‌ها موفق است. بیشتر آنچه در ادامه آمده(خطوط) در مورد قوچ‌هاست -- نمادی که شاید به خاطر شکل شش خطی است، بدنه‌ی سفت و دو شاخ (دو خط پذیرنده در بالا). -- «بلوفلد»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 34

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 34 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 34: نیرویی که در انگشتان پا است.
ادامه دادن به این شیوه بدبختی به بار می‌آورد.
به درستی که چنین است.

نیرویی که در انگشتان پا است.
ادامه دادن به این شیوه بدبختی به بار می‌آورد.
به درستی که چنین است.

تفسیر خط اول شش خطی 34

انگشتان پا در پایین‌ترین مکان و آماده‌ی پیشروی است. پس به همین ترتیب، نیروی عظیم در پایین‌ترین جایگاه است و می‌خواهد با زور پیش رود.
این کار اگر ادامه پیدا کند، قطعاً به بدبختی شما منجر می‌شود؛ به همین دلیل یی‌جینگ شما را نصیحت می‌کند که به این روند ادامه ندهید.

چکیده

نیروی عظیم در پایین‌ترین جای ممکن است و با اینحال، می‌خواهید به زور پیش روید.
نصیحت پذیر باشید: ادامه دادن به این روند شما را بدبخت می‌کند.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 34: درست و محکم بودن خوش‌بختی آفرین است.

درست و محکم بودن خوش بختی آفرین است.

تفسیر خط دوم شش خطی 34

اینجا فرض بر این است که مسیر موفقیت در حال باز شدن است. مقاومت در حال کنار رفتن است و پیشروی آغاز می‌شود. اینجا زمانی است که خیلی راحت می‌توانید طعمه‌ی اعتماد به نفس پرشور خود ‌شوید.
این دلیلی است که پنهان‌بین (یی‌جینگ) می‌گوید درست و محکم بودن (در حفظ متانت درونی و پرهیز از استفاده‌ی بیش از حد از قدرت) خوش بختی آفرین است.

چکیده

موانع در حال برطرف شدن هستند و پیشروی شما آغاز شده است.
حفظ متانت و پرهیز از شور و هیجان کاذب، استواری لازم برای خوش بختی شما را فراهم می‌کند.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 34: انسان حقیر با اِعمال نیرو کار می‌کند.
انسان برتر اینگونه عمل نمی‌کند.
ادامه دادن به این شیوه خطرناک است.
بزی به پرچین می‌زند و شاخ‌هایش در آن گیر میفتد.

انسان حقیر با اِعمال نیرو کار می‌کند.
انسان برتر اینگونه عمل نمی‌کند.
ادامه دادن به این شیوه خطرناک است.
بزی به پرچین می‌زند و شاخ‌هایش در آن گیر میفتد.

تفسیر خط سوم شش خطی 34

رجز خوانی و لاف قدرت زدن شما را گرفتار می‌کند، مثل بزی که شاخ‌هایش در پرچین گیر افتاده است. انسانی حقیر وقتی به جایگاهی می‌رسد قدرتش را به رخ می‌کشد؛ انسان برتر هرگز دچار چنین اشتباه فاحشی نمی‌شود.
بهتر است همواره نسبت به خطری که هر لحظه ممکن است پیش بیاید آگاه بمانید و به این ترتیب، در زمان مناسب دست از لاف زنی و به رخ کشیدن قدرت بردارید.

چکیده

انسان فرودست همه انرژی‌اش را صرف رسیدن به هدف می‌کند؛ انسان برتر هرگز زور نمی‌زند.
به رخ کشیدن قدرت و جایگاه کار انسان حقیر است. ادامه دادن به این شیوه فقط باعث می‌شود گرفتار خطرهای گوناگونی شوید که هر لحظه ممکن است پیش بیاید.
انسان برتر اینگونه رفتار نمی‌کند و می‌تواند خطر را تشخیص داده و در زمان مناسب از مهلکه بگریزد.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 34: درست و محکم بودن خوش‌بختی به بار می‌آورد و افسوسی باقی نمی‌ماند.
پرچین باز می‌شود؛ گرفتاری در کار نیست. (اشاره به گرفتاری خط سوم)
نیرو به محور چرخ‌های گاری بزرگ بستگی دارد.

درست و محکم بودن خوش بختی به بار می‌آورد و افسوسی باقی نمی‌ماند.
پرچین باز می‌شود؛ گرفتاری در کار نیست. (اشاره به گرفتاری خط سوم)
نیرو به محور چرخ‌های گاری بزرگ بستگی دارد.

تفسیر خط چهارم شش خطی 34

اگر آرام، درست و استوار به دنبال برطرف کردن موانع باشید، در آخر موفق خواهید شد.
راه باز می‌شود و دیگر به خاطر استفاده‌ی بیش از حد از نیروی خود پشیمان نخواهید بود. چنین نیرویی از بیرون مشهود نیست، اما می‌تواند بارهای سنگین را جابه‌جا کند؛ مثل گاری بزرگی که نیروی او در محور‌ چرخ‌ها است. هرچه نیروی کمتری در بیرون اعمال کنید، تأثیر آن بیشتر می‌شود.

چکیده

در حذف موانع استوار بمانید که موفقیت با شماست و مسیرتان باز خواهد شد.
این گشایش دلیلی برای پشیمانی باقی نمی‌گذارد.
نیروی شما زیاد است اما از بیرون دیده نمی‌شود.
همچنین با استفاده‌ی کمتر از نیروی خود به صورت بیرونی، تأثیرات بیشتری ایجاد می‌کنید.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 34: به راحتی بز را رها می‌کند و پشیمان نمی‌شود.

به راحتی بز را رها می‌کند و پشیمان نمی‌شود.

تفسیر خط پنجم شش خطی 34

بز به خاطر سرسختی بیرونی و ضعف درونی مثال زده شده است.
وضعیت به گونه‌ای است که همه چیز آسان است؛ هیچ مقاومتی در کار نیست.
شما می‌توانید روش تهاجمی یا یک دندگی خود را رها کنید و از این کار پشیمان نشوید.

چکیده

مقاومت‌ها از میان رفته‌اند.
با خیال راحت رفتار تهاجمی و سرسختانه‌ی خود را کنار بگذارید؛ از این کار پشیمان نخواهید شد.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 34: بزی به پرچین می‌زند. نه راه پس دارد و نه راه پیش.
هیچ کاری هماهنگ و سودمند نیست.
اگر فرد متوجه سختی‌ها شود، برایش خوش‌بختی به ارمغان خواهد آورد.

بزی به پرچین می‌زند. نه راه پس دارد و نه راه پیش.
هیچ کاری هماهنگ و سودمند نیست.
اگر فرد متوجه سختی‌ها شود، برایش خوش بختی به ارمغان خواهد آورد.

تفسیر خط ششم شش خطی 34

ماجراجویی بیش از حد شما را گرفتار می‌کند، طوری که نه راه پس خواهید داشت و نه راه پیش.
در این وضعیت هر کاری فقط اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. کله‌شقی و لجبازی سختی‌های غیر قابل حلی برای شما ایجاد می‌کند.
اما اگر وضعیت خود را درک کنید، به خودتان می‌آیید و تصمیم می‌گیرید بیش از این ادامه ندهید. اینگونه، همه‌چیز در زمان مناسبش درست می‌شود.

چکیده

اگر بز با کله‌شقی به پرچین بزند، شاخ‌هایش گیر می‌کند و اینگونه، نه راه پس دارد و نه راه پیش.
به گرفتاری خود آگاه شوید تا رهایی به وقت خود اتفاق بیفتد و خوش بختی بار دیگر به سوی شما بیاید.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.