تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 8

‌همبستگی

اسامی دیگر شش خطی: پیوستن، دوستی، همکاری نزدیک، نماد کمک به زیردستان، اتحاد، وحدت، گروه‌بندی، ائتلاف، هماهنگی، رهبری، ادغام (مثل ریختن شاخه‌های فرعی به رود اصلی)، جستجوی اتحاد، ادغام، همسازی، خدمتکاری، تمایز فردی، یکپارچگی

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 8 - همبستگی  از جدول یی چینگ

شش خطی 8

همبستگی

آبهای سطحی زمین هرجا بتوانند به هم می‌پیوندند، مثل اقیانوس که محل به هم پیوستن همه‌ی رودخانه‌ها است.
به طور نمادین این پیوستن آب‌ها، بر همبستگی و قوانین آن دلالت می‌کند. از طرف دیگر، تمامی خطوط شش‌خطی جز خط حاکم (خط پنجم)، منعطف و «پذیرنده» (خط ین) هستند.
خطوط «پذیرنده» به واسطه‌ی تأثیر مردی قدرتمند که در جایگاه پنجم است به یکدیگر پیوسته‌اند، مردی که در مرکز همبستگی آن‌ها است.
به علاوه شخصیت راهنما و قدرتمند این همبستگی، مکمل‌های خود را در دیگران پیدا می‌کند.

سنجش شش‌خطی:

«به هم پیوند دادن» خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
بار دیگر از پنهان‌دان(همین کتاب یی‌جینگ، اوراکل) مشورت بگیرید تا ببینید همت‌ عالی، پایداری، و درستی و محکمی (لازم) را دارا هستید؛ در اینصورت سرزنشی در کار نیست.
کسانی که مطمئن نیستند کم‌کم می‌پیوندند.
کسانی که دیر بیایند با بداقبالی روبرو می‌شوند.

ما به دیگران می‌پیوندیم تا به واسطه‌ی این پیوستن، مکمل و یاری کننده‌ی یکدیگر باشیم. اما این پیوستن هسته‌ی مرکزی و رهبری می‌خواهد تا دیگران بتوانند گرد او به هم بپیوندند.
تبدیل شدن به هسته‌ی تأثیرگذار این همبستگی برای برپا ماندن پیوندهای میان اعضای آن، مسئولیتی سنگین و جدی‌ است. این کار به روح بزرگ، استواری و قدرت نیاز دارد.
به همین خاطر اجازه دهید کسی که می‌خواهد دیگران را کنار هم جمع کند از خود بپرسد متناسب با این کار هست یا نه؟ چون اگر بدون صلاحیت لازم دست به این کار بزنید، چیزی جز سردرگمی‌ نصیب‌تان نمی‌شود؛ در اینصورت نبود همبستگی بهتر از بودن آن است.
اما وقتی گروه دور هسته‌ی اصلی مناسبی شکل گرفته باشد، کسانی که در ابتدا شک و تردید دارند کم‌کم خواهند پیوست.
دیر آمده‌ها به واسطه‌ی انتخاب‌شان با رنج و بداقبالی روبرو می‌شوند؛ چون در همبستگی زمان مناسب مسئله‌ی مهمی است. روابط بر اساس قوانین روشن درونی شکل گرفته و استحکام میابند. تجربیات روزمره این پیوندها را قوی‌تر می‌کنند، و کسی که در این تجربیات اولیه سهیم نشده است، باید رنج آن را بچشد و پشت در‌ بماند.
اگر فردی ضرورت همبستگی را بفهمد و حس کند توان کافی برای ایجاد و رهبری این همبستگی را ندارد، وظیفه‌ی او پیوستن به عنوان یک عضو در جمعی مناسب است.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 8: آب روی زمین است:
نگاره‌ی «به هم پیوستن».
به این ترتیب، پادشاهان روزگاران کهن، استان‌های مختلف‌ را به عنوان زمین می‌بخشیدند و روابطی دوستانه با خان‌های فرماندار (زمین‌داران بزرگ، فئودال‌ها) ایجاد می‌کردند.

آب روی زمین است:
نگاره‌ی «به هم پیوستن».
به این ترتیب، پادشاهان روزگاران کهن، استان‌های مختلف‌ را به عنوان زمین می‌بخشیدند و روابطی دوستانه با خان‌های فرماندار (زمین‌داران بزرگ، فئودال‌ها) ایجاد می‌کردند.

آب در جریان است تا به آب بپیوندد؛ چون تمام آب‌ها از یک قانون تبعیت می‌کنند و پیوند مشترکی دارند. بنابراین پیوند انسان‌ها در گروه‌ها و جوامع انسانی، باید به واسطه‌ی علاقه‌های مشترکی باشد که اجازه می‌دهد فرد حس کند بخشی از این گروه (بخشی از کل) است.
قدرت مرکزی یک سازمان اجتماعی باید این را درک کند که هر عضوی از این گروه باید علاقه‌های حقیقی‌اش را در پیوند با این گروه بیابد، مثل رابطه‌ی پادشاه و مردم در چین باستان.


جمع بندی:

اکنون زمانِ ایجاد پیوند است تا به واسطه‌ی آن مکمل و یاری کننده‌ی یکدیگر باشیم.
چنین پیوندی نیاز به محوری نیرومند دارد تا دیگران گرد او جمع شوند، از این رو کسی که می‌خواهد محور این همبستگی باشد نیاز به روحی بزرگ، پایداری و قدرت کافی دارد.
پس لازم است تا بار دیگر با پنهان‌بین مشورت کنید تا «ببینید صلاحیت کافی و توانایی تاب‌آوری چنین پیوند جدی و سنگینی را دارید یا خیر».
در صورت عدم صلاحیت، نبود همبستگی سودمند تر از بودن آن است، چون فقط سردگمی نصیب‌تان می‌شود.
کسانی که در تردید بودند خواهند پیوست، و کسانی که تأخیر کنند با عواقب آن روبرو خواهند شد.
برای بهبود و حفظ همبستگی لازم است «این همبستگی طوری مدیریت شود که روابط دوستانه میان اعضا حاکم باشد و خود را عضوی از این کل ببینند».


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

همان‌طور که شش خطی قبل ظاهراً به مسائل نظامی می‌پرداخت، این شش خطی اصولا به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود. برای اهداف تفأل و مشورت، باید به صورت استعاری در نظر گرفته شود - مگر اینکه یک مشکل مدیریتی در پرسش دخیل باشد.
«ای جینگ: کتاب تغییرات - بلوفلد»

در مورد گرد آوردن عناصر درونی حول حقیقت من:
به هر روشی که فرد رابطه‌ی میان خود فردی و خود جهانی‌اش را، چه به عنوان یکسان یا مشابه، جدا یا یکی درک کند، مهمترین چیز این است که به روشنی تشخیص دهد و در نظر و عمل همواره از تمایز جوهر وجودی خود -- «منشأ»، «ذات»، «حقیقت ژرف»، یا «قله‌ی» وجود ما -- و شخصیت معمولی و کوچک روزمره، "من" کوچک یا ایگو که معمولاً از آن باخبریم آگاه باشد. بی توجهی به این تمایز(من حقیقی و ذهن) منجر به نتایج خطرناک و وحشیانه می‌شود.
«روبرتو آساجولی - روان‌سنتزگرا»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 8

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 8 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 8: صادق و وفادار بمانید؛ در این کار سرزنشی نیست.
صادق، چون سبوی سفالین سرشار:
به این خاطر خوش‌اقبالی هم از بیرون به او می‌رسد.

صادق و وفادار بمانید؛ در این کار سرزنشی نیست.
صادق، چون سبوی سفالین سرشار:
به این خاطر خوش‌اقبالی هم از بیرون به او می‌رسد.

تفسیر خط اول شش خطی 8

اساساً صداقت تنها راه درست ایجاد روابط است. این نگرش با نماد کاسه‌ای سفالی مطرح شده و نشان می‌دهد باطن یا محتوای ظرف مهم است نه ظاهر آن. به همین ترتیب، آنچه درون شما است قدرت دارد و این قدرت آنقدر زیاد است که باعث می‌شود خوش بختی از بیرون، جذب شما شود.

چکیده

صداقت تنها راه درست پیوستن است و او که باطنی صادق دارد به دنبال پیوستن است.
این نیروی قدرتمند درونی خوشبختی را به سمت او می‌کشاند.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 8: از درون با او باشید.
درستی و محکمی خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.

از درون با او باشید.
درستی و محکمی خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.

تفسیر خط دوم شش خطی 8

اگر هنگام پاسخگویی -پاسخ به معنی انتخاب آگاهانه‌ی رفتار خود در برابر آنچه بیرون در حال رخ دادن است، و در مقابل واکنش که رفتاری ناآگاهانه است- به مقامی بالاتر، با داشتن پشتکار و به کارگیری روش درست عمل کنیم، روابط ما با دیگران به طور طبیعی خوب خواهد بود و این عمل به دستورات، سرافکندگی به همراه ندارد.
اما اگر با چاپلوسی بخواهید گوش به فرمان باشید و خودنمایی کنید، خود را کوچک و پست کرده‌اید. این راه انسان برتر نیست و سرافکنده می‌شوید.

چکیده

با جدیت و پشتکار در خدمت محور این همبستگی است.
چنین رویکردی اگر صادقانه باشد خوشبختی، و اگر ریاکارانه باشد تحقیر و بدبختی نصیب‌تان می‌کند.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 8: شما به انسا‌ن‌های اشتباهی پیوسته‌اید.

شما به انسا‌ن‌های اشتباهی پیوسته‌اید.

تفسیر خط سوم شش خطی 8

پیش می‌آید که در میان انسان‌هایی باشید که با فضای درونی شما هماهنگ نیستند. در این موارد باید بدانید که ممکن است به واسطه‌ی عادت‌ و روزمرگی‌ وارد روابط اشتباهی شوید. لازم به ذکر نیست که این می‌تواند نتایج بسیار بدی برای شما داشته باشد.
حضور در جامعه و داشتن معاشرتی مناسب اما به دور از روابط نزدیک (صمیمانه، عاطفی یا جنسی)، تنها رفتار درست با اینگونه افراد است؛ چون در غیر اینصورت دیگر در آینده نمی‌توانید با انسا‌ن‌های هماهنگ با خود رابطه برقرار کنید.

چکیده

در میان کسانی هستید که از درون با آن‌ها هماهنگ نیستید.
حتی اگر روزمرگی باعث بودن در کنار چنین افرادی شده، از ایجاد روابط نزدیک و صمیمانه خودداری کنید.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 8: به صورت درونی و بیرونی با او باشید.
درستی و محکمی خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.

به صورت درونی و بیرونی با او باشید.
درستی و محکمی خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.

تفسیر خط چهارم شش خطی 8

رابطه با کسی که مرکز این همبستگی است به خوبی شکل گرفته است. اینجا می‌توانید، و البته باید دلبستگی خود را آشکار کنید. در ضمن باید پایدار بمانید و از مسیر خود منحرف نشوید.

چکیده

حالا که رابطه به خوبی شکل گرفته، فداکاری (سرسپردگی، عشق) خود را متواضعانه و بی‌پرده نمایان کنید.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 8: ظهور «همبستگی».
در شکار، پادشاه تنها از 3 راه به دنبال شکار می‌فرستد و شرایط را طوری ترتیب می‌دهد تا مسیر پیش رو برای فرار شکار باز بماند.
نیازی نیست به شهروندان اخطار داده شود.

ظهور «همبستگی».
در شکار، پادشاه تنها از 3 راه به دنبال شکار می‌فرستد و شرایط را طوری ترتیب می‌دهد تا مسیر پیش رو برای فرار شکار باز بماند.
نیازی نیست به شهروندان اخطار داده شود.

تفسیر خط پنجم شش خطی 8

هنگام شکار سلطنتی در چین باستان، سه طرف مهار می‌شده و طرف مقابل پادشاه باز می‌مانده است. به این ترتیب، شکار می‌توانسته از مسیر روبرو فرار کند. تنها حیواناتی که به سمت پادشاه می‌آمدن شکار می‌شدند یا به عبارتی، تنها حیواناتی که به صورت اختیاری خود را در معرض شکار شدن قرار می‌دادند شکار می‌شدند.
اینجا حاکم یا انسان تأثیر گذاری به تصویر کشیده شده که مردم جذب او شده‌اند. کسانی که به سمت او می‌آیند پذیرفته می‌شوند و کسانی که نخواهند می‌توانند راه خود را بروند. او هیچکس را فرا نمی‌خواند -ترغیب نمی‌کند- هرکس که خودش بخواهد می‌‌پیوندد.
در این روش او پیوندهای داوطلبانه ایجاد می‌کند. اعضا نیازی به محافظت از خود ندارند؛ چون خودشان آمده‌اند و به خواست خود آن‌جا هستند. به همین دلیل می‌توانند نظرشان را به راحتی بیان کنند. تحت‌ نظر گرفتن دیگران هم لزومی ندارد.
همین اصل آزادی در زندگی معمولی برقرار است. نباید از مردم بخواهید به شما بپیوندند. اگر پاکی و قدرت درونی لازم برای یک رهبر را در خود پرورش دهید، پیروان‌تان به خواست خود به شما خواهند پیوست.

چکیده

شکارچی تنها سه طرف زمین شکار را احاطه می‌کند و راهی برای فرار می‌گذارد.
شما به خود ایمان دارید و راه را برای مردم باز گذاشته‌اید تا هرکس که بخواهد به شما بپیوندد. اینگونه کسانی که بیایند، نیازی به مراقبت ندارند و خواهان این پیوند هستند.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 8: او سری برای همبستگی پیدا نمی‌کند. 
بداقبالی.

او سری برای همبستگی پیدا نمی‌کند.
بداقبالی.

تفسیر خط ششم شش خطی 8

سر یعنی ابتدای کار. اگر کاری درست شروع نشود، امیدی به پایان خوب آن نیست. ما اگر فرصت مناسب برای پیوستن را از دست دهید و در داشتن حس از خود گذشتگی تردید کنید، وقتی دیگر دیر شده متوجه اشتباه‌تان می‌شوید و افسوس می‌خورید.

چکیده

همبستگی به درستی و در زمان مناسب شکل نگرفته که متوجه اشتباه خود می‌شوید.
بداقبالی و افسوس در پی چنین اشتباهاتی طبیعی است.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.