تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 61

‌گشودگی، روشنایی و درک درونی

اسامی دیگر شش خطی: بینش درونی، شناخت خود، درک متقابل، صمیمیت درونی، گشودگی، راستی درونی، نماد صداقت جوهری، اعتماد به نفس درونی، راستی درونی، صداقت، بازگشت به درون، صداقت ذاتی، بینش، فهم، روانشناسی

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 61 - گشودگی، روشنایی و درک درونی از جدول یی چینگ

شش خطی 61

گشودگی، روشنایی و درک درونی

باد روی دریاچه می وزد و سطح آب را تکان می دهد. بنابراین نیروی ناپیدا به واسطه‌ی تأثیراتش نمایان می‌شود.
شش‌خطی از خطوط محکم در بالا و پایین تشکیل شده، در حالی که در مرکز باز است .این نشان دهنده قلبی عاری از تعصب و در نتیجه گشوده به روی حقیقت است.
از سوی دیگر، هر یک از دو سه‌خطی یک خط محکم در وسط دارند. این خط محکم نشان دهنده نیروی «حقیقت درونی» در تأثیراتی است که آنها ایجاد می‌کنند.
ویژگی‌های دو سه‌خطی عبارتند از:
بالا: ملایمت، بردباری نسبت به فرودست.
پایین: شادی در اطاعت از مافوق.
چنین شرایطی اساس یک اعتماد متقابل را ایجاد می‌کند که رسیدن به دستاوردها را ممکن می‌کند.
ویژگی «فو ("حقیقت")» در واقع تصویری از پای یک پرنده بر روی یک جوجه است که ایده‌ی تخم‌گذاری را القا می‌کند.
در ابتدا درون تخم جوجه‌ای نیست. نیروی گرما بخشی باید در کار باشد تا به روند جوجه شدن تخم شتاب دهد. اما برای زندگی بخشیدن به تخم، شرط ابتدایی آن وجود جنین زنده(حقیقت درونی) درون آن است.

سنجش شش‌خطی:

«حقیقت درونی». خوک‌ها و ماهی‌ها.
خوش اقبالی.
گذر کردن از رودخانه بزرگ برای فرد هماهنگ و سودمند است.
درستی و محکمی هماهنگ و سودمند است.

ماهی و خوک کم‌هوش‌ترین حیوانات هستند و به همین دلیل سخت‌ تأثیر می‌پذیرند.
نیروی حقیقت درونی باید به اندازه‌ی کافی رشد کند تا بتواند بر چنین موجوداتی تأثیر بگذارد.
تمام کلید موفقیت، پیدا کردن راه مناسب برای نزدیک شدن به طرف مقابل است.
برای ایجاد ارتباط مؤثر با انسان‌هایی که سخت تأثیر می‌پذیرند، اول باید از غرور و زشتی‌های درونی پاک شد،
سپس بدون مقاومت و در صلح، پذیرای گفتار فرد شد تا راحت آنچه در ذهن دارد را بیان کند.
اینگونه راه ارتباط، درک و تأثیر گذاری بر او باز می‌شود و زمانی که این راه باز شد، آگاهی انسان خردمند، می‌تواند بر او تأثیر بگذارد.
با چنین شیوه‌ای، هیچ مانع غیر قابل نفوذی پیش روی ما نخواهد بود و فرد می‌تواند در انجام کارهای خطرناکی که با گذشتن از رودخانه بزرگ به تصویر درآمده نیز موفق شود.
این روش در این لحظه، نسبت به همه‌ی نیروهای موثر بر شما در اطرافتان صادق است و اینگونه می‌توانید ارتباطی مؤثر برقرار کنید.
باید در نظر داشت که تنها پیوندهایی که بر اساس راستی و حقیقت بنا شده باشند پابرجا می‌مانند، نه علاقه‌ها و وابستگی‌های زودگذر و تغییر پذیر که پس از مدتی از بین می‌روند؛ و پس از برچیده شدن بستر مشترک علاقه‌های کاذب، هرچه پیوندها نزدیک‌تر باشند، تنفر بیشتری ایجاد می‌کنند.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 61: باد به روی دریاچه: 
نگاره‌ی «حقیقت درونی».
به این ترتیب، انسان برتر بر سر جرم و جنایت‌ها گفتگو می‌کند تا اعدام و اجرای مجازات را به تعویق بیندازد.

باد به روی دریاچه:
نگاره‌ی «حقیقت درونی».
به این ترتیب، انسان برتر بر سر جرم و جنایت‌ها گفتگو می‌کند تا اعدام و اجرای مجازات را به تعویق بیندازد.

در جایگاه قضاوت، بهتر است به دنبال نفوذ به درون طرف مقابل باشید تا او را درک کنید و با او همدردی کنید.
در دوران چین باستان، عالی‌ترین حکم بخشش بوده است و ترسی از این ملایمت به خرج دادن در کار نبوده؛ چون تاثیر اخلاقی هدف سیستم قضایی آن‌ها بوده است.


جمع بندی:

ایده‌ی این شش‌خطی، آگاهی از «حقیقت درون خود»، درک دیگران و ایجاد ارتباط مؤثر با آن‌ها است.
با حل کردن کشمکش‌های درونی و رسیدن به صلح درونی، یاد می‌گیرید دیگران را درک کنید.
اینگونه می‌توانید با چشمان دیگری ببینید، با گوش‌های دیگری بشنوید و با قلب دیگری حس کنید؛ سپس با دیدگاه و درک تازه‌ای به درون خود برمی‌گردید.
هیچ مانع غیر قابل نفوذی در مقابل چنین فردی نیست و او می‌تواند با استفاده از گشودگی درونی و درک دیگران، به خوبی بر آن‌ها تأثیر بگذارد.
انجام کارهای بزرگ و خطیر نیز در چنین شرایطی هماهنگ و سودمند است.
همچنین در جایگاه قضاوت، به دنبال بهبود ماندگار اوضاع باشید، نه محاکمه و مجازات. پس دیگران را درک کنید و با بخشش، تأثیرات ماندگار ایجاد کنید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 61


جمعی از نزدیکان که امکان جدایی کامل در اون لحظه وجود نداشت، به خاطر اتفاقی ناخوشایند با عصبانیت گله و شکایت ‌میکردند. من بینشون نبودم، یعنی تو اتاق بودم.
می‌خواستم ببینم این رویکردم چطوره که:
اینجا تو اتاق بمونم و به هم ریختگی‌های درونیمو (مثل خشم، قضاوت، بدبینی، بدگویی دیگران و حسادت و ...)ببینم و از درون از این افکار جدا بشم بهتره تا بخوام برم بیرون و بگم بس کنید انقدر غر نزنید و ناسپاس نباشید؟
که شش خطی ۶۱ پاسخ بود و به دیدن بهتر چیزی که درونم در جریانه و درک طرف مقابل و پیدا کردن شناخت بهتر از درون خودم اشاره می‌کنه که خیلی جالبه
و خط ۵ هم به تأثیرگذاری به صورت درونی بدون تلاش بیرونی به روشنی و شگفتی اشاره می‌کرد و نشون می‌داد بودنم بینشون باعث اتحاد و یکدلی بیشتری میشه، و این نتیجه‌ی حفظ روشنایی و آگاهی درونی خودمه
و خیلی نگذشت اگر اشتباه نکنم که همه‌ی اون حرف‌ها آروم گرفت و دور هم جمع شدیم و کیف کردیم و دیگه از اون حرفا خبری نبود. و خب منم دید خیلی بهتری نسبت به افکار و احساس‌هایی که درونم در جریان بود پیدا کرده بودم.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 61: نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
آماده بودن خوش‌اقبالی می‌آورد.
اگر نقشه‌های پنهانی در کار باشد نگران کننده است.

نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
آماده بودن خوش‌اقبالی می‌آورد.
اگر نقشه‌های پنهانی در کار باشد نگران کننده است.

تفسیر خط اول شش خطی 61

نیروی حقیقت درونی کاملاً به ثبات و آمادگی درونی بستگی دارد. از این سطح ذهن است که رویکرد درست نسبت به جهان بیرون نشئت می‌گیرد. اما اگر فردی خود را مجبور به ایجاد روابط پنهانی از نوع خاص کند، این می‌تواند استقلال درونی او را سلب کند. هرچه اتکای او به حمایت دیگران بیشتر شود، ناراحتی و اضطراب او نسبت به برقرار ماندن این پیوندها بیشتر می‌شود. این ترتیب، آرامش درونی و نیروی حقیقت درونی از بین می‌رود.

چکیده

رویکرد او به جهان بیرون برخاسته از آمادگی و ثبات درونی او است و این او را خوش‌بخت می‌کند.
اگر به جای تکیه بر نیروی حقیقت درونی، به دنبال روابط پنهانی و تکیه بر آن‌ها باشد، آرامش و نور درونی خود را با ناراحتی و اضطراب جایگزین می‌کند.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 61: نُه در جایگاه دوم یعنی:
درنا از گوشه‌ای پنهان صدا می‌زند و فرزندش پاسخ می‌دهد:
پیمانه‌ای ناب دارم.
آن را با تو سهیم می‌شوم.

نُه در جایگاه دوم یعنی:
درنا از گوشه‌ای پنهان صدا می‌زند و فرزندش پاسخ می‌دهد:
پیمانه‌ای ناب دارم.
آن را با تو سهیم می‌شوم.

تفسیر خط دوم شش خطی 61

این خط به تأثیر غیر ارادی ماهیت درونی یک انسان بر خویشاوندان (دارای روحیه‌ی نزدیک) اشاره دارد. درنا نیازی ندارد خود را بر فراز تپه‌ای نشان دهد، او می‌تواند کاملاً پنهان باشد وقتی دیگران را فرا می‌خواند؛ با اینحال فرزندش صدای او را می‌شنود. جایی که روحیه‌ی شادی دارد، جایی است که دوستی می‌آید تا پیمانه‌ای شراب نوش جان شود.
این طنین در انسان‌ها از طریق جاذبه‌ی معنوی بیدار می‌شود. هرگاه احساسی با صداقت و راستی بیان شود، هرگاه عملی بیان روشن یک دیدگاه باشد، تأثیری رمز آلود و گسترده ایجاد می‌کند. در ابتدا بر کسانی که پذیرش درونی دارند اثر می‌کند. اما حلقه بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. ریشه‌ی تمام اثرها به ماهیت درونی فرد بستگی دارد: بروز حقیقی و قدرتمند در گفتار و کردار تأثیر عظیمی دارد. اثر آن چیزی نیست جز بازتاب آنچه از قلب فرد می‌جوشد. هر نیت و انگیزه‌ی تعیین شده‌ تنها امکان ایجاد چنین تأثیری را نابود می‌کند. کنفسیوس در مورد این خط می‌گوید:
انسان برتر در اتاق خود می‌ماند. اگر واژه‌های او به خوبی گفته شوند، از فاصله‌ی هزار کیلومتری و بیشتر با کلام او موافقت می‌شود. پس در نزدیکان تا چه اندازه بیشتر است! اگر انسان برتر در اتاق خود بماند و کلام او به خوبی گفته نشود، از فاصله‌ی هزار کیلومتری و بیشتر با کلام او مخالفت می‌شود. پس در نزدیکان تا چه اندازه بیشتر است! واژه‌ها از خود شخص پیش می‌رود و تأثیرش را بر مردم می‌گذارد. کردار پیش دستان ما زاده می‌شوند و از دور قابل دیده شدن هستند. گفتار و کردار تیر و کمان انسان برتر هستند. همانطور که تیر و کمان حرکت می‌کنند، باخود افتخار یا سرافکندگی می‌آورند. از طریق گفتار و کردار انسان برتر آسمان و زمین را حرکت می‌دهد. پس حالا او نباید محتاط باشد؟

چکیده

تأثیرات اسرار آمیز گفتار و کردار صادقانه‌ و خالصانه‌ی او، قلب‌های پذیرا را تا فرسنگ‌ها تحت تأثیر قرار داده و در بر می‌گیرد.
پس روی کسانی که نزدیک او هستند باید تأثیرات خارق‌العاده باشد!

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 61: شش در جایگاه سوم یعنی:
او رفیقی پیدا می‌کند.
حالا او بر تبل می‌کوبد، حالا نمی‌کوبد.
حالا می‌گرید، حالا آواز می‌خواند.

شش در جایگاه سوم یعنی:
او رفیقی پیدا می‌کند.
حالا او بر تبل می‌کوبد، حالا نمی‌کوبد.
حالا می‌گرید، حالا آواز می‌خواند.

تفسیر خط سوم شش خطی 61

اینجا منشأ قدرت فرد درون او نیست بلکه در رابطه‌اش با دیگران است. مهم نیست آن‌ها چقدر به او نزدیک باشند، اگر مرکزیت او وابسته به آن‌ها باشد، بی‌گمان میان غم و شادی به این سو و آن سو نوسان می‌کند. از شادی به آسمان می‌رود، سپس تا سر حد مرگ اندوهگین می‌شود – این سرنوشت کسانی است که حال آن‌ها وابسته به کسانی است که عاشق آن‌ها هستند. اینجا ما تنها بیانیه‌ی این قانون را داریم. چه این وضعیت یک بداقبالی به حساب بیاید یا بالاترین حد شادی حاصل از عشق، به تشخیص ذهن شخص مربوطه واگذار می‌شود.

چکیده

غم و شادی او وابسته به غم و شادی دیگران است.
این می‌تواند او را از شادی تا اوج آسمان بالا برد، یا از غم تا اعماق زمین فرو کشاند.
این شادیِ یک عشق ناب است یا بدبختی؟ این به خود شما بر می‌گردد!

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 61: شش در جایگاه چهارم یعنی‌:
چیزی نمانده ماه کامل شود.
اسبِ دیگرْ بیراهه می‌رود.
خطایی نیست.

شش در جایگاه چهارم یعنی‌:
چیزی نمانده ماه کامل شود.
اسبِ دیگرْ بیراهه می‌رود.
خطایی نیست.

تفسیر خط چهارم شش خطی 61

برای تشدید نیروی حقیقت درونی، شخص همواره باید رو به برتر از خود کند، کسی که می‌تواند از او روشنایی بگیرد، مثل ماه که نور خود را از خورشید می‌گیرد. به هر حال، این نیاز به حد مشخصی از تواضع دارد، مثل ماهی که هنوز کامل نشده است (و مستقیم در مقابل خورشید قرار نمی‌گیرد). درست زمانی که ماه کامل شود و مستقیماً مقابل خورشید قرار بگیرد، شروع به افول می‌کند. همانطور که از یک سو رو در روی منشأ نور باید خضوع و خشوع داشت، به همین شکل باید از سوی دیگر در میان مردم از دسته بندی و فرقه گرایی چشم‌پوشی کنیم. تنها با دنبال کردن مسیر خود بدون توجه به اطراف و اطرافیان، مثل اسبی که به جفت کنار خود نگاه نمی‌کند و به مسیر خود ادامه می‌دهد، فرد می‌تواند آزادی درونی خود را حفظ کند که به پیشرفت او در مسیر کمک می‌کند.

چکیده

چون ماه در برابر خورشید (منشأ نور و آگاهی)، در برابر برتر از خود خاشع و متواضع است. متکبر که از حقارت درونی رنج می‌برد نمی‌تواند چنین کند.
او در میان مردم، چون اسبی که به اسب کناری توجه نمی‌کند و به پیش می‌تازد، فرقه‌گرایی‌ و دسته‌بندی‌ را رها کرده و آزادانه در مسیر خود پیشرفت می‌کند.
این شیوه‌ اشتباه نیست.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 61: نُه در جایگاه پنجم یعنی:
او حقیقت را یافته است، که (میان دیگران) پیوند ایجاد می‌کند.
سرزنشی نیست.

نُه در جایگاه پنجم یعنی:
او حقیقت را یافته است، که (میان دیگران) پیوند ایجاد می‌کند.
سرزنشی نیست.

تفسیر خط پنجم شش خطی 61

این فرمانروایی را توصیف می‌کند که تمام عناصر را با نیروی شخصیت خود کنار هم نگه داشته است. تنها وقتی قدرت شخصیت برای تأثیر گذاری روی کسانی که به او چشم دوخته‌اند کافی باشد است که او همانی است که باید باشد. نیروی تلقینی باید از درون فرمانروا بجوشد. او تمام پیروان خود را محکم به هم پیوند خواهد داد و متحد خواهد کرد. بدون وجود این نیروی مرکزی، تمام اتحاد بیرونی فریبی بیش نیست و در زمان حساس فرو می‌پاشد.

چکیده

نور آگاهی درونی او است که دیگران را گرد او جمع می‌کند و بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد، نه رفتارهای توخالی و به دور از حقیقت درونی که فریبی بیش نیست و دیری نمی‌پاید.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 61: نُه در جایگاه پایانی (یانگ در بالا) یعنی:
بانگ خروس به آسمان می‌رسد.
ادامه دادن بد اقبالی به بار می‌آورد.

نُه در جایگاه پایانی (یانگ در بالا) یعنی:
بانگ خروس به آسمان می‌رسد.
ادامه دادن بد اقبالی به بار می‌آورد.

تفسیر خط ششم شش خطی 61

خروس وابسته است. در طلوع بانگ سر می‌دهد. اما نمی‌تواند پرواز کند. تنها بانگ سر می‌دهد. فردی ممکن است روی کلمات حساب کند تا ایمان را برانگیزد. این در این لحظه می‌تواند موفق شود، اما اگر ادامه پیدا کند، عواقب بدی خواهد داشت.

چکیده

بانگ خروس تا آسمان می‌رود، ولی نمی‌تواند پرواز کند.
اثر گذاری با کلمات در این لحظه می‌تواند موفق شود، اما ادامه دادن به این شیوه عواقب بدی دارد.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.