تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 26

‌مهار نیروی درونی

اسامی دیگر شش خطی: محکم چسبیدن، با یکدیگر ماندن، خوراک رساندن مهتر، عقب نگه داشته شدن، قدرت مهار نیروی بزرگ، مهار قدرت‌های بزرگ، نیروی بزرگ روی هم انباشته شده، نگهداشته شدن بزرگ، مهار توسط قوی‌ترین، انرژی بالقوه، انرژی تحت کنترل، قدرت مهار شده، تحول، قدرت نهفته

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 26 - مهار نیروی درونی از جدول یی چینگ

شش خطی 26

مهار نیروی درونی

نیروی آفریننده توسط «سه خطی کن، ساکن ماندن» مهار شده است. این اتفاق نیروی عظیمی تولید می‌کند.
برعکس «شش‌خطی (۹) نیروی مهار کننده‌ی عنصر کوچک» که نیروی آفریننده‌ی حاصل از «سه خطی آسمان»، با نرمی مهار شده بود. آنجا یک خط ضعیف باید باقی ۵ خط قوی را مهار می‌کرد؛ اما اینجا ۴ خط قوی توسط ۲ خط ضعیف (ین، شکسته) مهار شده‌اند. علاوه بر وزیر، شاهزاده‌ نیز هست و به این ترتیب نیروی بازدارندگی بسیار نیرومند است.
شش‌خطی، سه معنای متفاوت از «محکم چسبیدن» مطرح می‌کند:
آسمان درون کوه این ایده‌ی محکم چسبیدن به معنی «با یکدیگر ماندن» را مطرح می‌کند.
«سه خطی کن، کوه» که «سه خطی چی.ین، آسمان» را نگه داشته، «محکم چسبیدن» را «عقب نگه داشته شدن، متوقف شدن» معنی می‌کند.؛
سومین ایده این است که محکم چسبیدن به معنی «مراقبت و خوراک رساندن» است. این آخری بر اساس این حقیقت است که خط قوی بالایی که خط فرمانروا در شش‌خطی است، همچون خردمندی فرزانه مورد احترام و توجه قرار می‌گیرد.
این سومین تفسیر به ویژه وابسته به خط قوی بالایی است که نماینده‌ی انسان دانا است که حقیقت زندگی را ‌می‌شناسد.

سنجش شش‌خطی:

«محکم چسبیدن(مهار و هدایت نیروی بزرگ)».
درستی و محکمی هماهنگ و سودمند است.
غذا نخوردن در خانه خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
عبور از رودخانه‌ی بزرگ برای فرد هماهنگ و سودمند است.

محکم چسبیدن به نیروی عظیمِ آفریننده و ذخیره‌ی آن، همانطور که در این شش‌خطی پیش کشیده شده است، نیاز به قدرت و ذهن پاکی دارد که توسط فرمانروا (خط ینگ بالایی) ارزشمند تلقی شده و مورد توجه قرار گرفته است.
«سه‌خطی چی.ین» اشاره به نیروی قدرتمند آفرینندگی (خلاقیت) دارد؛ سه خطی بالایی «کن. کوه» هم، نماینده‌ی ثبات و درستی است. هردو سه خطی به روشنایی، وضوح و تازگی بخشیدن به شخصیت خود اشاره می‌کنند.
تنها از طریق تازگی بخشیدن به شخصیت خود و رشد فردی پیوسته، می‌توانید در قله‌ی قدرت باقی بمانید.
داشتن روندی ثابت به حفظ نظم در دوران آرامش کمک می‌کند؛ اما در دوره‌هایی که باید نیروی عظیمی را در خود ذخیره کنید، همه چیز به توان شخصیت شما وابسته است.
به هر حال، از آنجا که شایستگی‌ها در این زمان گرامی داشته می‌شوند و به شخصیت‌های قدرتمند برای رهبری کردن اعتماد می‌شود، این که در خانه مشغول خوردن نباشید و وارد کارهای اجتماعی شوید حرکتی رو به جلو است.
اینچنین با آسمان در هماهنگی هستید؛ به این ترتیب حتی کارهای بزرگ و سختی همچون «عبور از رودخانه‌ی بزرگ» با موفقیت همراه است.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 26: آسمان در میان کوه:
نگاره‌ی «محکم چسبیدن(مهار و هدایت نیروی بزرگ)».
به این ترتیب انسان برتر با بررسی بسیاری از گفته‌های باستانی و بسیاری از اعمال گذشتگان، به خود آگاهی می‌‌بخشد تا به این وسیله شخصیت خود را قدرتمند سازد.

آسمان در میان کوه:
نگاره‌ی «محکم چسبیدن(مهار و هدایت نیروی بزرگ)».
به این ترتیب انسان برتر با بررسی بسیاری از گفته‌های باستانی و بسیاری از اعمال گذشتگان، به خود آگاهی می‌‌بخشد تا به این وسیله شخصیت خود را قدرتمند سازد.

آسمان در میان زمین اشاره به گنجی پنهان دارد. در سخنان و کارهای گذشتگان گنج‌هایی نهفته است که می‌توانید از آن برای رشد فردی و بهبود شخصیت خود استفاده کنید. راه یاد گرفتن از گذشتگان، منحصر به مطالعه‌ی تاریخ زندگی آن‌ها نیست، بلکه شامل پیاده کردن این آموزه‌ها و واقعیت بخشیدن به آن‌ها است.


جمع بندی:

نیرویی درون شما هست که باید مهار آن را در دست بگیرید و پرورشش دهید. درست مثل جنینی که نیاز به مراقبت و نگه داری دارد تا متولد شود.
با ذهنی روشن و شفاف مهار آن را به دست داشته باشید و از آن برای بهبود شخصیت خود و رشد فردی‌تان استفاده کنید.
مثلاً با بررسی گذشتگان شیوه‌ی بهتر رویارویی با مسائل خود را بیاموزید.
از روش قهرمان‌ها درس، و از اشتباهات گمراهان عبرت بگیرید.
سخنان و شیوه‌ی عملکرد آن‌ها می‌تواند آگاهی لازم برای پرورش این نیروی درونی را به شما یاد دهد تا در آخر، شیوه‌ی آسمان(خط ششم) را بیاموزید.
هرچه از این نیرو برای رشد درونی استفاده کنید، این نیرو درون شما تثبیت می‌شود، و بالعکس، استفاده از آن برای مقاصد غیر درونی و اهداف بیرونی آن را تحلیل می‌برد.
پس به رشد و بهبود یادگیری‌های خود بپردازید چون انجام کارهای سخت، پر مخاطره یا بزرگ نیز هماهنگ و سودمند است.
اینگونه آماده‌ی فعالیت‌های اجتماعی و خدمت به بزرگان می‌شوید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

این هگزاگرام نشان دهنده کاشت و پرورش جنین معنویت است. در این مسیر، حفظ نیرو مفید است، نه استفاده از نیرو. از این رو گفته شده: "پاکدامنی سودمند است." عفت در اینجا به معنای سکون و آرامیدن است. ثابت نگه داشتن نیرو، پرورش نیرو است. ایستا(بدون فعالیت) بودن خوب است، نه پویا– اگر ساکن بماند، این نیرو استمرار می‌یابد. اگر فعالیت کند، به نیرو آسیب می رساند. این کاری(یا تمرینی) است که از آن به عنوان "نه سال روبروی یک دیوار" یاد می شود. -- «کلیری»
*اینگونه نقل شده که بودی‌دارما، کسی که در قرن ششم میلادی بودیسم را به چین آورد، "نه سال در یک غار رو به دیوار" در حال مراقبه بوده است.


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 26

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 26 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 26: خطر پیش رو است و عقب ماندن (در این موقعیت) برای فرد هماهنگ و سودمند است.

خطر پیش رو است و عقب ماندن (در این موقعیت) برای فرد هماهنگ و سودمند است.

تفسیر خط اول شش خطی 26

شما آرزو می‌کنید که پیشروی قهرمانانه‌ای داشته باشید، اما شرایط مانعی بر سر راه قرار داده است. شما محکم عقب نگه داشته می‌شوید.
اگر برای پیش رفتن در این موقعیت فشار بیاورید، منجر به آسیب دیدن شما می‌شود و با بداقبالی روبرو می‌شوید.
برای شما بهتر است روی خودتان کار کنید و منتظر راه خروج مناسبی باشید که اجازه می‌دهد نیروی ذخیره شده‌ی درون‌تان را آزاد سازید.

چکیده

اقدام‌ برای پیشروی کردن فاجعه به بار می‌آورد و خویشتن داری در این وضعیت کار درست است.
اجازه دهید راه خروج خود را به شما نشان دهد و آن موقع از انرژی خود استفاده کنید.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 26: محور چرخ‌های گاری از جایش در آمده است.

محور چرخ‌های گاری از جایش در آمده است.

تفسیر خط دوم شش خطی 26

مانند خط سوم «نیروی مهار کننده‌ی عنصر ضعیف (۹)» پیشروی متوقف شده است. اما در خط قبلی نیروی بازدارنده کوچک است؛ در نتیجه میان دو نیروی پیشران و بازدارنده کشمکش ایجاد می‌شد و فقط پره‌های از جای‌شان در می‌آمدند.
در حالی که نیروی بازدارنده در موقعیت کنونی شما کاملاً برتر است؛ در نتیجه کشمکشی رخ نمی‌دهد.
محور گاری از جا در می‌آید و به عبارتی به صبر کردن راضی می‌شوید. از این رو نیروی خود را برای پیشروی پر قدرت در آینده ذخیره می‌کنید.

چکیده

محور چرخ‌های گاری شما برداشته شده و به همین دلیل نمی‌توانید پیشروی کنید.
این انتظار کشیدن اجباری باعث می‌شود نیروی بیشتری برای حرکت در آینده داشته باشید.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 26: اسبی نجیب که سایرین را دنبال می‌کند، از خطر آگاه است. درستی و محکی برای او هماهنگ و سودمند است.
ارابه رانی و کار با اسلحه را هر روز تمرین کنید و اگر جایی برای رفتن داشته باشید برای‌تان هماهنگ و سودمند است.

اسبی نجیب که سایرین را دنبال می‌کند، از خطر آگاه است. درستی و محکی برای او هماهنگ و سودمند است.
ارابه رانی و کار با اسلحه را هر روز تمرین کنید و اگر جایی برای رفتن داشته باشید برای‌تان هماهنگ و سودمند است.

تفسیر خط سوم شش خطی 26

راه باز شده است (باتوجه به خط قبل که راه بسته بود). شما انسان قدرتمندی را دیده‌اید که هم مسیر با شماست و به این ترتیب، مانند اسب نجیبی که سایرین را دنبال می‌کند از او پیروی می‌کنید. اما خطر همچنان هست و از آن آگاه بمانید، وگرنه استواری شما از بین می‌رود.
به همین دلیل دو چیز را باید یاد بگیرید:
مهارتی که باعث پیشرفت شما می‌شود، همینطور مهارتی که از شما در برابر خطرات ناپیدا محافظت می‌کند.
در مسیر پیش رو، داشتن هدفی که به سمتش حرکت کنید به نفع شماست.

چکیده

مثل اسبی قوی و نجیب به دنبال فردی راه بلد و توانمند می‌روید.
کسب مهارت لازم برای پیشرفت کردن و مهارت لازم برای مقابله با خطرات احتمالی به شما کمک می‌کند در مسیرتان استوار بمانید.
اگر هدفی مشخص داشته باشید به نفع‌تان است.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 26: تخته‌ی شاخ(مهار شاخ‌ها با کوبیدن تخته‌ای روی آن) برای گاو نر جوان خوش اقبالی فوق‌العاده‌ای به همراه دارد.

تخته‌ی شاخ(مهار شاخ‌ها با کوبیدن تخته‌ای روی آن) برای گاو نر جوان خوش اقبالی فوق‌العاده‌ای به همراه دارد.

تفسیر خط چهارم شش خطی 26

این خط و خط بعدی که خطوط شکسته‌ی این شش‌خطی هستند، فشارهای رو به جلوی خطوط قبلی را مهار می‌کنند.
پیش از رشد شاخ‌های گاو، تخته‌سری به پیشانی او می‌بندند تا وقتی شاخ‌هایش در آمدند نتواند به چیزی آسیب برساند.
یک راه مناسب برای مهار نیروهای رام نشده، پیشگیری از آسیب‌هایی است که می‌توانند به بار بیاورند. به این شکل می‌توانید به سادگی به موفقیتی ساده دست یابید.

چکیده

چسباندن تخته‌ای چوب به پیشانی این گاو نر جوان، باعث می‌شود نتواند آسیبی به دیگران برساند.
چنین آینده‌نگری هوشمندانه‌ای برای کنترل نیروهای رام نشده کامیابی به بار می‌آورد.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 26: عاج(دندان‌های بزرگ و بیرون زده‌) گرازی عقیم.
خوش اقبالی.

عاج(دندان‌های بزرگ و بیرون زده‌) گرازی عقیم.
خوش اقبالی.

تفسیر خط پنجم شش خطی 26

در این وضعیت فشارهای رو به جلو را باید به صورت غیر مستقیم مهار کنید. عاج گراز ذاتاً خطرناک است، اما اگر طبع گراز تغییر کند، نیش‌هایش دیگر تهدید نیست. به همین شکل در میان مردم، نباید با نیروهای وحشی و رام نشده مبارزه کرد؛ به جای آن، این مشکل باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

چکیده

اخته کردن گرازی با عاج‌های ترسناک.
تغییر طبع وحشی به جای مبارزه‌ی مستقیم، خطر را ریشه کن می‌کند و کامیابی به بار می‌نشاند.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 26: او شیوه‌ی آسمان‌ را یاد گرفته است.
موفقیت.

او شیوه‌ی آسمان‌ را یاد گرفته است.
موفقیت.

تفسیر خط ششم شش خطی 26

دوران موانع به سر رسیده است. نیرویی که مدت‌ها به خاطر فشارهای بازدارنده مسدود شده بود راهش باز است و به موفقیت بزرگی دست میابد.
این حال به فردی اشاره می‌کند که توسط فرمانروا گرامی داشته شده و اصول او حاکم می‌شود و به این ترتیب جهان را آنگونه که می‌خواهد می‌سازد.

چکیده

همه‌ی موانع برطرف شده است.
خواست خدا را می‌دانید و هماهنگ با آن رفتار می‌کنید و به این ترتیب، این اصول شما است که جهان را شکل می‌دهد.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.