تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 58

‌شادمانی

اسامی دیگر شش خطی: دوستی حقیقی، توانمندسازی، به اشتراک گذاشتن دارایی‌های درونی، شادی، تشویق کردن، قوت قلب دادن، شادمانی، رضایتمندی، گشوده، خودانگیختگی، لذت، سرزندگی، سبکی، خوش‌بینی نابالغانه

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 58 - شادمانی از جدول یی چینگ

شش خطی 58

شادمانی

این شش‌خطی، مثل «سون – ملایم / نافذ، باد شش‌خطی ۵۷»، یکی از هشت شش‌خطی است که از دو سه‌خطی یکسان تشکیل شده است. سه‌خطی تویی به جوان‌ترین دختر اختصاص دارد و سمبل دریاچه‌ی شادان، و دارای ویژگی شادمانی است. در تضاد با شکل آن، این ویژگیِ پذیرندگی در خط بالایی (خط ششم) نیست که شادمانی در نظر گرفته شده است. ویژگی پذیرندگی یا اصل تاریکی خطْ (همان خط ششم) شادی نیست، بلکه اندوه بی‌دلیل است. به هر حال، خوشی با این حقیقت ظهور پیدا می‌کند که دو خط قدرتمند درونی، خود را با ملایمت و لطافتی معتدل بروز می‌دهند.
بنابراین خوشحالی حقیقی بر روی استحکام و قدرت درونی قرار گرفته و خود را به شکل پذیرندگی و ملایمت متجلی می‌سازد.

سنجش شش‌خطی:

«شادمان».
موفقیت.
درستی و محکمی پسندیده است.

شادمانی مسری است و در نتیجه به موفقیت می‌انجامد. اما شادی باید بر روی بستر محکمی بنا شود تا به سمت لذت افراطی منحرف نشود. راستی و قدرتمندی باید در قلب جای بگیرند، در حالی که نرمی و مهربانی در مسائل اجتماعی روزمره بروز پیدا کنند. به این شیوه فرد رویکرد درستی نسبت به خداوند و انسان‌ها پیش می‌گیرد و دستاوردهایی نیز به دست می‌آورد. تحت شرایط خاص، ترساندن بدون ملایمت ممکن است دستاوردهای لحظه‌ای داشته باشد، اما همیشه اینطور نیست. از طرف دیگر زمانی که قلب انسان‌ها با دوستی به دست آورده شود، آن‌ها به جایی می‌رسند که حاضرند به خواست خود سختی‌ها را تحمل کنند، و اگر لازم باشد از جان خود نیز بگذرند؛ نیروی خوشحالی میان مردم تا این اندازه قدرتمند است.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 58: دریاچه‌ها در کنار یکدیگر آرام می‌گیرند:
نگاره‌ی «شادمان».
در نتیجه انسان برتر به دوستانش می‌پیوندد تا به بحث و گفتگو بپردازد.

دریاچه‌ها در کنار یکدیگر آرام می‌گیرند:
نگاره‌ی «شادمان».
در نتیجه انسان برتر به دوستانش می‌پیوندد تا به بحث و گفتگو بپردازد.

دریاچه به سمت بالا تبخیر می‌شود و آرام آرام خشک می‌شود؛ اما وقتی دو دریاچه به یکدیگر می‌پیوندند به راحتی خشک نمی‌شوند، چون هر یک دیگری را دوباره پر می‌کند.
این در زمینه‌ی آگاهی نیز یکسان است. آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند.
در این شیوه یادگیری چند وجهی می‌شود و با خوشی و سبکی صورت می‌گیرد، در حالی که خود آموزی به نوعی یک وجهی و سنگین است.


جمع بندی:

این شش‌خطی شادی و دوستی حقیقی را نشان می‌دهد.
اما شادی حقیقی، به درونی قدرتمند نیاز دارد تا به دام لذتجویی، بیهودگی و شهوت رانی نیفتد.
بالا بردن آگاهی از طریق «تبادل آگاهی‌ها» و «دلگرمی دادن به یکدیگر» بخش‌های اساسی این شش‌خطی هستند که رابطه‌ی مستقیمی با شادی و دوستی حقیقی دارد.
آب دریاچه بخار می‌شود و دریاچه خالی خواهد شد؛ اما وقتی به دریاچه‌ی دیگری می‌پیوندد «پشتیبان و مشوق یکدیگر می‌شوند» و با «اشتراک گذاشتن» داشته‌هایشان اجازه نمی‌دهند دیگری خالی شود.
این اتفاقی است که میان دو دوست حقیقی میفتد و اینگونه با حالتی روان و خوشایند آگاهی خود را بالا برده و جنبه‌های گوناگون چیزها را درک می‌کنند.
البته «این فرآیند اساسأ برای بالا بردن آگاهی خود فرد است» و باعث می‌شود او سرمست از شراب پاک آگاهی شود.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 58


سال‌ها پیش مشورت روزانه گرفته بودم و انتهای مسیر ۵۸ بود.
آخر وقت بود و با توجه به تجربه‌هایی که داشتم می‌دونستم قضیه مربوط به یک رابطه‌ی دوستانه و صمیمانه است که از جنس گفت و گو و به اشتراک گذاشتن آگاهی‌هاست.
اما دوست و رفیق همدلی دور و برم نمیدیدم و کم کم داشت وقت خونه رفتن و خوابیدن می‌رسید و سوال شده بود که قضیه چیه؟ آخر شب بود اما هنوز محل کار بودم و یکی از دوستانم زنگ زد و دید که هنوز دفترم گفت منم میام.
و این شد که ما نشستیم و چند ساعتی حول مسائل معنوی گفت و گو کردیم و خداروشکر حال خیلی خوبی داشتیم، آگاهیمون تازه شد و دیدگاه‌های خیلی بهتری نسبت به چیزایی که میدونستیم و نمیدونستیم پیدا کردیم...

مشورت روزانه با سوالای ساده‌ای مثل «امروز چطور روزیه؟» یا «چه چیزهایی هست که بهتره امروز بهشون توجه کنم یا یادبگیرم» به فهم بهتر وضعیت‌های مختلف زندگی که تجربه می‌کنیم و شناختن رفتار هماهنگ در اون وضعیت‌ها کمک خیلی زیادی می‌کنه...
جدا از کمکی که برای همون روز می‌کنه.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 58: نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
«شادمانی» رضایت‌بخش.
خوش اقبالی.

نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
«شادمانی» رضایت‌بخش.
خوش اقبالی.

تفسیر خط اول شش خطی 58

شادمانی ساکت، بدون کلام، خودجوش، نیازی به بیرون ندارد و با همه‌ چیز خرسند است و آزاد از هر دوست داشتن یا نداشتن ذهن است. خوش‌اقبالی در این آزادی نهفته است، چون قلب درون دژ امن خود آرام گرفته است.

چکیده

شادی آرام، بی‌کلام و خودجوش که نیازی به چیزی یا کسی ندارد.
این است شادمانی حقیقی که از قلب امن و آرام نشئت می‌گیرد و خوش‌اقبالی در آن نهفته است.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 58: نُه در جایگاه دوم یعنی:
«شادمانی» پاک.
خوش اقبالی.
افسوس محو می‌شود.

نُه در جایگاه دوم یعنی:
«شادمانی» پاک.
خوش اقبالی.
افسوس محو می‌شود.

تفسیر خط دوم شش خطی 58

اغلب ما خود را در ارتباط انسان‌های فرودستی میابیم که در همنشینی با آن‌ها توسط لذت‌هایی که مناسب انسان برتر نیست وسوسه می‌شویم. شرکت در چنین لذت‌هایی قطعاً پشیمانی با خود دارد، چون لذت‌ّهای سطح پایین انسان برتر را راضی و خرسند نمی‌کند. زمانی که هر کس به این درک برسد اجازه نمی‌دهد خواسته‌اش منحرف شود، به طوری که چنین مسیرهایی را پسندیده نمی‌بیند، از این رو حتی همنشینان مظنون چنین مسیرهایی را پیشنهاد نمی‌کنند، چون او از آن‌ها لذت نمی‌برد. به همین دلیل هر دلیلی برای پشیمانی از میان می‌رود.

چکیده

تنها شادی حقیقی او را خرسند می‌کند.
همنشینان فرودست او وقتی می‌بینند لذت‌های سطح پایین انتخاب او نیست، حتی به او پیشنهاد هم نمی‌کنند و اینگونه، هر دلیلی برای افسوس محو می‌شود.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 58: شش در جایگاه سوم یعنی:
«شادمانی» در راه است (انتظار رسیدن شادمانی از بیرون).
بد اقبالی.

شش در جایگاه سوم یعنی:
«شادمانی» در راه است (انتظار رسیدن شادمانی از بیرون).
بد اقبالی.

تفسیر خط سوم شش خطی 58

شادی حقیقی باید از درون بجوشد اما اگر فردی از درون خالی باشد و کاملاً به جهان بیرون اتکا کند، لذت‌های بیهوده از بیرون را دنبال می‌کند. این چیزی است که بسیاری آن را تفریح می‌دانند. افرادی که فقدان ثبات درونی دارند و محتاج سرگرمی هستند، همواره فرصت انجام چنین کارهایی پیدا می‌کنند. آن‌هایی جذب لذت‌های بیرونی می‌شوند که باطن پوچی دارند. در نتیجه خود را بیشتر و بیشتر گم می‌کنند، که البته نتایج بدی دارد.

چکیده

خلاء درونی و جستجوی لذت‌های بیرونی.
انسان تهی محتاج لذت‌های بیرونی است و بیشتر و بیشتر در آن‌ها‌ فرو می‌رود.
نتایج بدی به انتظار چنین انسانی است.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 58: نُه در جایگاه چهارم یعنی:
سبک سنگین کردن «شادمانی» با آرامش همراه نیست.
پس از رهایی یافتن از اشتباهات است که یک مرد شادمانی دارد.

نُه در جایگاه چهارم یعنی:
سبک سنگین کردن «شادمانی» با آرامش همراه نیست.
پس از رهایی یافتن از اشتباهات است که یک مرد شادمانی دارد.

تفسیر خط چهارم شش خطی 58

اغلب شخص خود به سبک سنگین کردن انتخاب‌ها میان طیف وسیعی از لذت‌ها می‌بیند، و مادامی که میان آن‌ها انتخابی نکرده و تصمیمی نگرفته است، (خوشی سطحِ) بالا یا پایین، آرامش درونی ندارند. تنها زمانی که برای او واضح شود که هوس رنج به بار می‌آورد، می‌تواند تصمیم بگیرد تا از لذت‌های سطح پایین صرف نظر کند و برای لذت‌های عالی تلاش کند. همینکه این تصمیم قطعی شد، بر کشمکش‌ّهای درونی غلبه کرده و شادمانی و آرامش درونی را می‌یابد.

چکیده

آرامش به خاطر ماندن بر سر انتخاب میان لذت‌های گوناگون که تفاوت چندانی هم ندارند، از بین رفته است.
وقتی بفهمد ریشه‌ی رنج‌ هوس است، از ماندن بر سر این دو راهی‌ها خلاص می‌شود و به دنبال شادی حقیقی می‌رود. با این تصمیم بر کشمکش‌های درونی غلبه کرده و به شادی و آرامش حقیقی می‌رسد.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 58: نُه در جایگاه پنجم یعنی:
ساده‌ دلی(خوش‌گمانی، اعتماد) نسبت به تأثیرات مخرب خطرناک است.

نُه در جایگاه پنجم یعنی:
ساده‌ دلی(خوش‌گمانی، اعتماد) نسبت به تأثیرات مخرب خطرناک است.

تفسیر خط پنجم شش خطی 58

عناصر خطرناک حتی به بهترین انسان‌ها نزدیک می‌شوند. اگر شخص به خود اجازه دهد به هر نوعی با آن‌ها سر و کار داشته باشد، تأثیرات مخرب به آرامی و بدون شک کار خود را می‌کنند و به ناچار، خطر را با خود می‌آورند. اما اگر او وضعیت را درک کند و خطر را ببیند، می‌داند چگونه از خود محافظت کند و آسیب نبیند.

چکیده

اعتماد و ارتباط به عوامل مخرب خطر آفرین است.
هر ارتباطی با آن‌ها دیر یا زود به شما آسیب می‌زند.
با درک خطر می‌توانید از خود در برابر آن حفاظت کنید.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 58: شش در جایگاه ششم یعنی:
«شادمانی» اغوا کننده.

شش در جایگاه ششم یعنی:
«شادمانی» اغوا کننده.

تفسیر خط ششم شش خطی 58

باطن تهی و بی‌مصرف لذت‌‌های منحرف را جذب می‌کند و بر همین اساس باید رنج بکشد (رجوع به خط سوم همین شش‌خطی). اگر فردی از درون بی‌ثبات باشد، لذت‌های دنیا که او از آن‌ها اجتناب نمی‌کند چنان قدرت اثرگذاری پیدا می‌کنند که با آن‌ها همراه می‌شود. اینجا دیگر مسئله‌ی خطر (مانند خط ۵)، یا خوش‌اقبالی و بداقبالی مطرح نیست. او مسیر زندگی خود را رها کرده است و چیزی که بر سر او بیاید بستگی به شانس و عوامل بیرونی دارد.

چکیده

هوس‌رانی چنان او را اغوا کرده که اختیار زندگی خود را از دست داده است.
خطر، بداقبالی یا خوش‌اقبالی دیگر مطرح نیست و او زندگی خود را، تمام و کمال، به عوامل بیرونی سپرده است.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.