تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 27

‌تأمین خوراک(جسم و جان)

اسامی دیگر شش خطی: پرورش دادن، حمایت کردن و خوراک دادن به جا و به اندازه، گوشه‌های دهان، نماد گونه و خوراک، فک‌ها، فک پایین، بلعیدن، پند هوشمندانه، خوراک رساندن

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 27 - تأمین خوراک(جسم و جان) از جدول یی چینگ

شش خطی 27

تأمین خوراک(جسم و جان)

این شش‌خطی تصویر دهانی باز است؛ در بالا و پایین شش‌خطی خطوط کامل نشان‌ دهنده‌ی لب‌ها است، به صورتی که میان‌شان باز است و دهان باز را نشان می‌دهد. شروع با دهان، که راه رسیدن خوراک به ما است، ایده‌ی «تأمین خوراک» ایجاد می‌شود.
سه‌خطی پایینی نماینده‌ی «خوراک رساندن به خودتان»، مخصوصاً بدن‌تان است؛ در حالی که سه‌خطی بالایی نماینده‌ی «خوراک رساندن و پرورش دادن دیگران»، در معنایی متعالی و روحانی است.

سنجش شش‌خطی:

«گوشه و کنار دهان».
درستی و محکمی خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
مراقب خوراکی که به دیگران می‌رسانید و خوراکی که یک مرد با آن دهانش را پر می‌کند، باشید.

در مراقبت کردن و خوراک رساندن، مهم این است که مردم درستی را برای پرورش دادن و خوراک رساندن انتخاب کنید؛ همینطور به خودتان هم به شیوه‌ی درستی خوراک برسانید.
اگر دوست دارید دیگران را بشناسید، کافی است ببینید به چه کسی اهمیت می‌دهد و به کدام جنبه‌ از خودش رسیدگی می‌کند و خوراک می‌رساند.
طبیعت همه‌ی مخلوقات را خوراک می‌رساند.
انسان بزرگ (The great man)، به خوراک رساندن و پرورش انسان‌های برتر می‌پردازد تا از طریق آن‌ها، به امور همه‌ی انسان‌ها رسیدگی کند.

Mencius
منسیوس* در این باره می‌گوید:
اگر می‌خواهیم بدانیم که کسی برتر است یا خیر، باید ببینیم کدام قسمت وجودش را بسیار مهم می‌داند.
بدن شامل اعضای برتر، پست، مهم و بی‌اهمیت می‌شود. ما نباید به اعضای مهم آن، به خاطر اعضای بی‌اهمیت آسیب برسانیم. همینطور نباید به خاطر اعضای پست، به اعضای برتر آسیب رسانیم. کسی که به پرورش اعضای پست خود می‌پردازد، انسان پست (فرومایه، فرودست) است. کسی که به اعضای برتر ذات خود رسیدگی می‌کند، انسان برتر است.

*مِنگ‌زی یا منسیوس فیلسوف چینی سدهٔ چهارم پیش از میلاد (۳۰۵ تا ۳۸۹ پ.م) است. او پیرو کئونگ چی، نوادهٔ کنفوسیوس بود و در راه گسترش و به کرسی نشاندن اندیشه‌های کنفوسیوس کوشا بود. اندیشه‌های او در شکل‌دادن نوکنفوسیوس‌گرایی اثرگذار بود. او را «دومین فیلسوف مهم کنفسیوس‌گرا»، پس از خود کنفوسیوس می‌دانند.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 27: تندر در پای کوه:
نگاره‌ی «تأمین خوراک و پرورش دادن».
به این ترتیب، انسان برتر مراقب سخنانی هست که می‌گوید و در خوردن و آشامیدن میانه روست.

تندر در پای کوه:
نگاره‌ی «تأمین خوراک و پرورش دادن».
به این ترتیب، انسان برتر مراقب سخنانی هست که می‌گوید و در خوردن و آشامیدن میانه روست.

«خداوند با نشانه‌ی تندر ظاهر می‌شود.»: هنگام رستاخیز زندگی در بهار، همه چیز تازه می‌شود. «او همه چیز را با نشانه‌ی ساکن ماندن بی‌نقص می‌کند»: در نتیجه در اوایل بهار، وقتی دانه‌ها روی زمین می‌ریزند، همه چیز آماده می‌شود.
این تصویری از «تأمین خوراک و پرورش دادن» به وسیله‌ی حرکت و سکون است. (که از دو سه خطی تندر، حرکت و کوه، سکون به دست می‌آید.)
انسان برتر این شیوه را به عنوان الگویی برای خوراک رساندن و پرورش دادن شخصیت خود انتخاب می‌کند. کلمات حرکتی از درون به بیرون است. خوردن و آشامیدن حرکتی از بیرون به درون است. هر دوی این‌ها می‌تواند با سکون تنظیم شود. چون سکون بازدارنده‌ی بیش از اندازه سخن گفتن است، و همینطور بازدارنده‌ی غذاهای اضافی‌ای است که داخل دهان می‌شود. به این شیوه فرد پرورش میابد.


جمع بندی:

این وضعیت در مورد خوراک رساندن و پرورش دادن خودتان و دیگران است که شامل خوراک مادی و معنوی می‌شود.
از چیزی حمایت کنید که ارزش این کار را داشته باشند، چه با توجه چه با گفتار و عمل.
از موقعیت‌هایی بپرهیزید که ممکن است مجبور شوید به انگل‌ها و حشرات موذی خوراک برسانید و اینگونه، نیروی خود را تحلیل ببرید.
در عین حال شما باید به خوراک، نوشیدنی، استراحت و سخنان خود هم توجه کنید.
از حرکت و سکون در تنظیم خوراک و تربیت خود استفاده کنید.
سخنان‌تان را با دقت انتخاب کنید که حرکتی از درون به بیرون است.
مراقب خوردن و آشامیدن خود باشید که حرکتی از بیرون به درون است.
سه گنج لائودزو را به یاد داشته باشید:
«مهرورزی (نسبت به خود)، میانه‌روی و قناعت.»


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

میتواند به معنای پول، که نتیجه‌ی تلاش بوده اشاره کند. «د.ف هوک»

این شش خطی وضعیت شما را در حالت خوراک رساندن به خود و دیگران معرفی می‌کند. تأکیدش بر این است که دریافت (خوراک مادی و معنوی) در عین تأمین این خوراک برای دیگران روش درست مدیریت این وضعیت است. -- «ریتسما/کارچر»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 27


۲۷ پایدار و ۳۳ پایدار
به صورت آزمایشی وارد برای کار وارد مجموعه‌ای شده بودم. اونجا سرویس رفت و آمد داشت ولی برای استفاده باید نامه می‌گرفتم. البته بدون نامه هم اوکی بود و بعضیا می‌گفتن با سرویسم میتونی بیای و بری و نامه نمی‌خواد. اما راحت نبودم.
با اینحال چون اصرار کرده بودن خواستم ببینم بدون سرویس رفتن چطوره که ۳۳ بدون تغییر وضعیتم رو نشون می‌داد.
به نوعی عقب نشینی کردن در زمان مناسب که هنوز قدرت داری رو نشون میده تا حالت امن و آرامی برای خودت ایجاد کنی.
و با سرویس رفتن ۲۷ پایدار بود که اون هم به نوعی هماهنگ بود و رسیدگی و پرورش خودم رو نشون می‌داد. مثل راحتی بیشتر که سرویس برام داشت.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 27: اجازه می‌دهی لاک پشت جادویی‌ات برود، و با لب و دهان آویزان به من خیره شده‌ای.
بد اقبالی.

اجازه می‌دهی لاک پشت جادویی‌ات برود، و با لب و دهان آویزان به من خیره شده‌ای.
بد اقبالی.

تفسیر خط اول شش خطی 27

نیروی ماورایی لاک‌پشت جادویی این است که نیازی به غذای زمینی ندارد و تنها با هوا زنده می‌ماند. این تصویر یعنی شما هم از نظر جایگاه هم از نظر استعداد می‌توانید آزادانه و بدون وابستگی زندگی کنید؛ این اتکای به خود را رها کرده و به جای آن با حسادت و نارضایتی به کسانی نگاه می‌کنید که از نظر ظاهری شرایط بهتری دارند. اما چنین حسادت حقیرانه‌ای، تنها توهین و تمسخر دیگران را برای شما در پی خواهد داشت و نتایج بدی برای شما رقم می‌زند.

چکیده

شما دارایی‌های ارزشمند خود را نادیده گرفته‌اید و با دهانی باز، چشم به داشته‌های دیگری دوخته‌اید.
چنین رفتاری، نمی‌تواند نتیجه‌ای جز سرافکندگی و آسیب دیدن برای‌تان داشته باشد.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 27: او به سمت قله رو می‌کند تا خوراکش تأمین شود و از مسیر خود، به خاطر یافتن خوراک در تپه منحرف می‌شود.
ادامه دادن به این کار بداقبالی به بار می‌آورد.

او به سمت قله رو می‌کند تا خوراکش تأمین شود و از مسیر خود، به خاطر یافتن خوراک در تپه منحرف می‌شود.
ادامه دادن به این کار بداقبالی به بار می‌آورد.

تفسیر خط دوم شش خطی 27

عموماً دو حالت دارد، شما یا خوراک و معاش خود را تأمین می‌کنید یا توسط کسانی که این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند، به روش‌های مناسبی تأمین می‌شوید.
حالا اگر به خاطر روحیه‌ی ضعیف‌تان مستقل نباشید، احساس ناراحتی بر شما غلبه می‌کند؛ چون شما از مسیر مناسب برای گذراندن زندگی خود خارج شده‌اید و حمایت‌های کسانی که در جایگاه بهتری هستند را پذیرا می‌شوید.
این کار بی‌ارزشی است و شما را از مسیر حقیقی ذات شما دور می‌کند. ادامه دادن به این شیوه، قطعاً منجر به بداقبالی می‌شود.

چکیده

می‌خواهید تحت حمایت کسانی باشید که در مقام بالاتری هستند و پیوسته از مستقل شدن و تأمین نیازهای خود شانه خالی می‌کنید.
ادامه دادن به این رفتار باعث می‌شود از حقیقت خودتان فاصله بگیرید و در زندگی با سختی‌ها و تلخکامی‌های زیادی روبرو شوید.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 27: او از خوراک و پرورش دور می‌شود. استواری در این راه بداقبالی به بار می‌آورد.
برای ده سال چنین کاری نکنید.
هیچ چیز در این مسیر هماهنگ و سودمند نیست.

او از خوراک و پرورش دور می‌شود. استواری در این راه بداقبالی به بار می‌آورد.
برای ده سال چنین کاری نکنید.
هیچ چیز در این مسیر هماهنگ و سودمند نیست.

تفسیر خط سوم شش خطی 27

کسی که برای تغذیه شدن به دنبال خوراک نیست، همواره بین هوس و ارضای هوس در گردش است.
لذت‌جویی دیوانه وار برای ارضای حواس‌تان، هیچوقت شما را به هدف نمی‌رساند. شما هرگز نباید (ده سال یعنی یک چرخه‌ی کامل) چنین مسیری را در پیش گیرید چون هیچ چیز خوبی در آن نیست.

چکیده

تنها برای ارضای هوس‌های خود به دنبال خوراک می‌گردید.
این مسیر مثل چرخه‌ای بی‌پایان است که هیچ سود و سرانجامی ندارد.
هرگز به آن نزدیک نشوید.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 27: کسی که برای تغذیه شدن به دنبال خوراک نیست (به خاطر هوس به دنبال خوراک می‌رود)، همواره در حال تلاش برای ارضای هوس‌های خود است و در در زمان ارضا شدن این هوس‌ها چشم به رسیدن به هوس دیگری می‌دوزد.
لذت‌جویی دیوانه وار برای ارضای حواس، هیچوقت شما را به هدف نمی‌رساند.
هرگز نباید (ده سال یعنی یک چرخه‌ی کامل) چنین مسیری را در پیش گیرید چون هیچ چیز خوبی از پیمودن چنین مسیری به دست نمی‌آید.

کسی که برای تغذیه شدن به دنبال خوراک نیست (به خاطر هوس به دنبال خوراک می‌رود)، همواره در حال تلاش برای ارضای هوس‌های خود است و در در زمان ارضا شدن این هوس‌ها چشم به رسیدن به هوس دیگری می‌دوزد.
لذت‌جویی دیوانه وار برای ارضای حواس، هیچوقت شما را به هدف نمی‌رساند.
هرگز نباید (ده سال یعنی یک چرخه‌ی کامل) چنین مسیری را در پیش گیرید چون هیچ چیز خوبی از پیمودن چنین مسیری به دست نمی‌آید.

تفسیر خط چهارم شش خطی 27

در مقابل خط دوم که به کسی اشاره داشت که تنها به فکر سود خودش است، این خط به فردی می‌پردازد که به جایگاه بلندی دست یافته و تلاش می‌کند دیگران از نور او بهره ببرند.
برای چنین کاری او نیاز به کمک دارد، چون او به تنهایی نمی‌تواند به چنین هدف بزرگی برسد. او با ولع ببری گرسنه به دنبال افراد مناسبی می‌گردد. از آنجا که او برای خود کار نمی‌کند و خیرخواه همه است، تلاش زیاد و اشتیاق او کار اشتباهی نیست.

چکیده

رفتن به بالای قله برای رساندن غذا به دیگران.
همانطور که ببری گرسنه به دنبال شکار است، شما به دنبال کمک‌کارانی توانمند هستید.
چنین شور و تلاشی به جا و درست است.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 27: از مسیر خارج می‌شود.
درست و محکم باقی ماندن خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
او نباید از رودخانه‌ی بزرگ بگذرد.

از مسیر خارج می‌شود.
درست و محکم باقی ماندن خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
او نباید از رودخانه‌ی بزرگ بگذرد.

تفسیر خط پنجم شش خطی 27

شما نسبت به ناتوانی خود آگاهید. شما باید تأمین خوراک دیگران را به عهده بگیرید، ولی قدرت انجام آن را ندارید. به این ترتیب، شما باید از مسیری که با آن خو گرفته‌اید خارج شوید و از فردی معنوی که از شما برتر است ولی شناخته شده نیست، خواهش کنید به شما مشورت دهد و یاری رساند.
اگر شما با استواری و به درستی این نگاه را حفظ کنید، موفقیت و خوش بختی از آن شما خواهد بود. اما باید نسبت به وابستگی خود آگاه بمانید. نباید خود را به جلو هل دهید یا بخواهید کارهای پر مخاطره‌ای مثل «عبور از رودخانه‌ی بزرگ» انجام دهید.

چکیده

شما به خوبی می‌دانید توان تأمین خوراک دیگران را ندارید ولی شاید اقتضای شرایط این باشد.
به همین دلیل باید از مسیر عادت‌های خود کناره بگیرید و کمک و مشورت فردی داناتر از خود که برای دیگران ناشناخته است را بجویید.
به وابستگی و ناتوانی‌ خود آگاه بمانید و در این کار محکم باشید.
دست به کارهای بزرگ نزنید.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 27: او منشأ خوراک و پرورش است.
آگاهی از خطر خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
گذشتن از رودخانه‌ی بزرگ برای فرد هماهنگ و سودمند است.

او منشأ خوراک و پرورش است.
آگاهی از خطر خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.
گذشتن از رودخانه‌ی بزرگ برای فرد هماهنگ و سودمند است.

تفسیر خط ششم شش خطی 27

شما در بالاترین سطح دانایی هستید و همه‌ی خوراک دیگران از شما تأمین می‌شود. چنین جایگاهی مسئولیت سنگینی بر دوش شما می‌گذارد. اگر نسبت به این حقیقت آگاه بمانید، خوش‌اقبالی از آن شما خواهد بود و می‌توانید کارهای بزرگ و پرمخاطره‌ای چون گذشتن از رودخانه‌ی بزرگ را انجام دهید. با به عهده گرفتن چنین کار بزرگی، برای خود و همه شادی به ارمغان می‌آورید.

چکیده

شما وسیله‌ی روزی رساندن به همه هستید.
اگر شما نسبت به مسئولیت بزرگی که این جایگاه با خود دارد آگاه بمانید، بخت یارتان خواهد شد و می‌توانید کارهای بزرگی را با موفقیت به سرانجام رسانید.
با این کار، همه‌ی هستی را شاد می‌کنید.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.