تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 2

‌پذیرش

اسامی دیگر شش خطی: تأثیر پذیری، سرسپردگی، خدمت، خدمتگزاری مسئولانه، پیروی، دریافت کننده، نماد زمین، تسلیم، زمین، یین، پاسخگویی طبیعی، حامل

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 2 - پذیرش از جدول یی چینگ

شش خطی 2

پذیرش

این شش‌خطی تنها از خطوط شکسته ساخته شده است. خطوط شکسته برنماینده‌ی تاریکی، فرمان‌بریِ نیروی اصیلِ پذیرشِ یین هستند. ویژگی این شش‌خطی فداکاری است؛ تصویر آن زمین است. این مکمل بی‌نقصی برای «خلاق (۱)» است-مکمل نه متضاد، چون پذیرنده با خالق مبارزه نمی‌کند بلکه کاملش می‌کند.
این بیانگر طبیعت در مقابل روح و جان، زمین در مقابل آسمان، فضا در مقابل زمان، زنانگی-مادرانه در مقابل مردانگی-پدرانه است. به هر حال در امور انسانی، حقیقت چنین رابطه‌ی تکمیل کننده‌ای تنها در روابط میان مرد و زن نیست، بلکه میان شاهزاده و وزیر و پدر و فرزند نیز هست. البته درون هر فرد نیز این دوگانگی در همزیستی جهان جان و جهان حواس متجلی می‌شوند. اما به بیان دقیق‌تر هیچ دوگانگی حقیقی وجود ندارد، چون یک رابطه‌ی شفاف سلسله مراتبی میان این دو اصل وجود دارد. البته که اصل پذیرنده به اندازه‌ی اصل خالق مهم است، اما ویژگی فداکاری آن است که در رابطه با نیروی خالق وارد عمل می‌شود. چون پذیرنده باید توسط خالق فعال و هدایت شود؛ اینگونه تولید کننده‌ی نیکی‌ها می‌شود. تنها وقتی این جایگاه را ترک کند و بخواهد برابر و در کنار خالق بایستد، به پلیدی تبدیل می‌شود. در اینصورت نتیجه، مخالفت کردن و کشمکش با خالق است که برای هردو پلیدی ایجاد می‌کند.

سنجش شش‌خطی:

پذیرنده موفقیت والایی به بار می‌نشاند،
هماهنگی و سودمندی از طریق درستی و محکمی اسبی ماده.
اگر انسان برتر چیزی به عهده بگیرد و برای رهبری کردن تلاش کند، منحرف می‌شود؛
اما اگر پیروی کند، راهنمایی خواهد شد.
یافتن دوستانی در غرب و جنوب، و رها کردن دوستان در شرق و شمال پسندیده است.
درستی و محکمی خاموش و بی‌صدا خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.

چهار جنبه‌ی اساسی در نیروی خالق (۱) -«موفقیت والا، هماهنگی و سودمندی از طریق درستی و محکمی»- ویژگی‌های یکسانی در «پذیرنده» (۲) هستند. اینجا، به هر حال، درستی و محکمی دقیق‌تر معنا شده است: درستی و محکمی مادیان (چهارپایان اهلی ماده).
«پذیرنده» (۲) به واقعیت زمینی در مقابل پتانسیل روحانی نیروی خالق (۱) اشاره می‌کند. پتانسیلْ واقعی می‌شود و امر روحانی از طریق تعریف مشخص شرایط پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد. بنابراین «مادیان» به درستی و محکمی اضافه شده است. اسب به زمین تعلق دارد و اژدها به آسمان. حرکت خستگی‌ناپذیر آن بر فراز دشت‌ها به عنوان سمبل پهناوری زمین قلمداد شده است. سمبل مادیان به این خاطر انتخاب شده که قدرت و چابکی اسب را با نرمخویی و فداکاری گاو ترکیب می‌کند.
تنها چون طبیعت در هزاران نقشی که دارد با هزاران تکانه‌ی نیروی خالق (۱) منطبق می‌شود است که می‌تواند آن‌ها را واقعی کند. غنای طبیعت ریشه در نیروی آن در تغذیه‌ی زندگان دارد؛ بزرگی آن در زیبایی و شکوه دهندگی آن دارد. از این رو دارایی او هر چیز زنده است. این نیروی خالق (۱) است چیزها را خلق می‌کند، اما این «پذیرنده» (۲) است که آن‌ها را به دنیا می‌آورد. در نتیجه در امور انسانی، چیزی که این شش‌خطی بیان می‌کند عمل کردن مطابق با موقعیت است. شخص پرسنده در جایگاه مستقلی نیست، بلکه به عنوان دستیار عمل می‌کند. این یعنی او باید چیزی به دست بیاورد. وظیفه‌ی او نیست که برای رهبری دیگران تلاش کند –که این کار تنها باعث گمراهی او می‌شود- بلکه باید اجازه دهد رهبری شود. اگر او بداند چگونه با داشتن پذیرش با زندگی و سرنوشت روبرو شود، قطعاً راه درست را خواهد یافت. انسان برتر اجازه می‌دهد راهنمایی شود؛ او کورکورانه جلو نمی‌رود، بلکه می‌داند شرایط چه چیزی از او می‌خواهد و سپس از نشانه‌های قضا و قدر پیروی می‌کند.
از آنجا که کاری برای انجام دادن هست، هنگام شروع کار، به محض برنامه‌ریزی دقیق برای ایده‌هایی که قرار است محقق شوند، نیاز به دوستان و کسانی داریم که کمکمان کنند.
زمان کار و کوشش با غرب و جنوب نشان داده شده است، چون غرب و جنوب سمبل جایگاهی است که «پذیرنده» (۲) برای نیروی خالق (۱) کار می‌کند، همانطور که طبیعت در بهار و تابستان در خدمت نیروی آفریننده است.
اگر در چنین شرایطی تمام نیروی خود را به کار نگیرد، کاری که باید، انجام نخواهد شد. از این رو یافتن دوستان به معنای هدایت شدن است. اما علاوه بر زمانی برای کار و تلاش، زمانی نیز برای برنامه‌ریزی هست که برای آن به تنهایی نیاز داریم.
شرق سمبل جایگاهی است که انسان فرمانی از استاد خود میی‌گیرد، و شمال جایگاهی است که او در مورد کاری که انجام داده گزارش می‌دهد. در این زمان او باید تنها، هدفمند و واقع گرا باشد. در این ساعات مقدس او باید بدون همراهان کار کند، تا به این ترتیب پاکی این لحظه را با نفرت‌ها و علاقه‌های گروهی تباه نکند.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 2: ماهیت زمین پذیرشی فداکارانه است.
از این رو انسان برتر بزرگوارانه، جهان بیرون را به دوش می‌کشد.

ماهیت زمین پذیرشی فداکارانه است.
از این رو انسان برتر بزرگوارانه، جهان بیرون را به دوش می‌کشد.

درست همانطور که تنها یک آسمان داریم، به همین شکل تنها یک زمین هم داریم. در شش‌خطی آسمان یکتایی دو سه‌خطی دلالت بر طول زمان داشت، اما در شش‌خطی زمین این یکسانی دلالت بر قوام و پهناوری زمین دارد که بر اساس آن می‌تواند از تمام موجودات زنده‌ای که روی او حرکت و زندگی می‌کنند حمایت و حفاظت کند. زمین با از خود گذشتگی هر چیز خوب یا بد را بدون استثنا حمل می‌کند. به همین شیوه انسان برتر نیز به شخصیت خود وسعت، پاکی و نیروی پایدار می‌بخشد تا بتواند از مردم و هرچیزی پشتیبانی کرده و با آن‌ها مدارا کند.


جمع بندی:

اکنون درست آن است که چیزها را همانطور که هست بپذیرید تا به «موفقیتی بی‌نظیر» برسید.
اکنون زمان «تأثیرپذیری و پذیرش» است، نه تأثیر گذاری و تغییر دادن دیگران یا شرایط بیرونی!
«هرچه زودتر و هر چه بیشتر این را درک کنید، به مسیری هدایت می‌شوید که خود را در حال رسیدن به چیزهایی می‌بینید که پیش از این غیر قابل دست‌یابی به نظر می‌رسیدند».
شما به تمام نیروی خود نیاز دارید و «تنها پذیرش کامل است که چنین نیرویی را در اختیار شما قرار می‌دهد. درست و محکم، اما خاموش و بی‌صدا باشید».
«اگر بر تغییر شرایط یا رهبری دیگران اصرار داشته باشید»، این فرصت منحصر به فرد را کاملاً از دست می‌دهید.
قدرتمند، چابک و در عین حال پذیرا و فداکار باشید که «موفقیتی بسیار بزرگ در انتظار شماست».


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد / گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد
مه و خورشید نظر شد که از او خاک چو زر شد / به کرم بحر گهر شد به روش باد صبا شد
چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش / نظر عشق گزیدش «همه حاجات روا شد»
به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد / به نظرهای الهی به یکی لحظه کجا شد
دل تو کرد چرایی به برون ز آخر قالب / وگر آن نیست به هر شب به چراگاه چرا شد
خنک آنگه که کند حق گنهت طاعت مطلق / خنک آن دم که جنایات عنایات خدا شد
سفر مشکل و دورش بشد و ماند حضورش / ز درون قوت نورش مدد نور سما شد
«مولوی - دیوان شمس»

من دروازهٔ زندگی هستم،
گذرگاهی از دنیای ایده‌ها
به دنیای شکل و صورت...
اکنون، به عنوان "دالِث(Daleth)" [دروازه]،
خود را به چون درگاهی می‌نمایم
که از طریق آن، زندگی، ابدیت و بی‌حد و مرز،
به دنیای آفریده‌های زمان‌مند و محدود وارد می‌شود...
من رحم ثمر بخشی هستم
که از آن، همه موجودات متولد می‌شوند.
«پی.اف کیس -- کتاب نشان‌ها»

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر / آرام‌تر از آهو بی‌باک‌ترم از شیر
هر لحظه که می‌کوشم در کار کنم تدبیر / رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر
«منسوب به مولوی»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 2


وقتی قرار بر اینه که اون فکر و ایده‌ی من پیاده نشه، فکر و ایده‌ی دیگری یا دیگران دنبال بشه این شش‌خطی پدیدار میشه.
این کار باعث شده تا واقعاً به راه‌هایی هدایت بشم که تا پیش از این در سطح آگاهی من نبوده و نمی‌تونستم انتخابشون کنم و در نتیجه موفقیت‌های بی‌نظیری رو به همراه داشته.
مثل وقتی که با کسی همکاری می‌کردم و طرح اون رو دنبال کردم و ایده و طرح خودم رو رها کردم.
یا مثال‌هایی از این دست در جاهای مختلف.
در کل مفهوم ۲ به پذیرشی عاشقانه و فداکارانه اشاره داره که نیاز به جدیت حقیقی داره تا افکار مخالفی که در ذهن بالا میاد به عنوان درست و به جا پذیرفته نشه و بتونیم به مسیرمون ادامه بدیم، چون واقعاً ذهن نمیتونه بفهمه این مسیر چطور میتونه به نفع من و هدایت شدن من ختم بشه. ایمان داشتن به خیر خواهی زندگی، آگاه بودن به ندانستن خودم، سپردن نتیجه به خدا و بودن در لحظه‌ی حال به جای فکر کردن به نتیجه و آینده چیزاییه که در این وضعیت خیلی لازمم بوده.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 2: زمانی که در زیر پا شبنم‌ها یخ‌زده ‌اند (و قرچ‌قرچ می‌کنند)، یخ‌بندان خیلی دور نیست.

زمانی که در زیر پا شبنم‌ها یخ‌زده ‌اند (و قرچ‌قرچ می‌کنند)، یخ‌بندان خیلی دور نیست.

تفسیر خط اول شش خطی 2

دقیقاً همانطور که نیروی روشنایی بخش زندگی می‌دهد، نیروی تاریکی، سایه، مرگ می‌دهد. وقتی در ابتدا یخبندان در پاییز می‌آید، نیروی تاریکی و سرما در آغاز کارش است. بعد از این اخطار اولیه، نشانه‌های مرگْ آهسته آهسته چند برابر می‌شود، تا زمانی که در تبعیت از قوانین تغییر ناپذیر، زمستان خشن با یخ‌های خود می‌رسد.
در زندگی نیز این یکسان است. وقتی نشانه‌های ملموس و نادر زوال آشکار شدند، این نشانه‌ها تا رسیدن انحلالِ کامل افزایش می‌یابد. اما در زندگی با توجه کردن به اولین نشانه‌های زوال و بررسی گاه به گاه آن‌ها، می‌توان احتیاط و پیشگیری کرد.

چکیده

وقتی شبنم‌های یخ‌زده زیر پا ترق‌ترق می‌کنند، زمستان و یخ‌بندان خیلی دور است؟
با دیدن اولین نشانه‌های زوال و افزایش این نشانه‌ها، شروع آن مشهود می‌شود.
گرچه وقوع آن اجتناب ناپذیر است، اما کارهای پیشگیرانه‌ای می‌توان انجام داد.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 2: مستقیم، مربع، بزرگ.
بدون هدف،
با اینحال چیزی نیست که هماهنگ و سودمند نباشد.

مستقیم، مربع، بزرگ.
بدون هدف،
با اینحال چیزی نیست که هماهنگ و سودمند نباشد.

تفسیر خط دوم شش خطی 2

نماد آسمان دایره و نماد زمین مربع است. در نتیجه ابتدایی‌ترین شاخص زمین ( «پذیرنده» ، یین-۲) مربع بودن است. از طرف دیگر، حرکت در خط صاف، در عین بزرگی و عظمت، ابتدایی‌ترین شاخص نیروی خلاق (یانگ-۱) است. اما تمام چیزهای مربعی ریشه در خط صاف دارند و به نوبه‌ی خود چیزهای جامد را تشکیل می‌دهند.
در ریاضی، وقتی در مورد خط، صفحه و جسم صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که صفحات مستطیل-مربع از خطوط ایجاد شده‌اند، و مکعب‌های بزرگ از صفحات مستطیل-مربع. نیروی «پذیرنده» (۲) خود را با ویژگی‌های نیروی خلاق (۱) وفق می‌دهد و آن را مال خود می‌کند.
از این رو مربع از خط صاف ایجاد می‌شود و مکعب از مربع. این با قانون نیروی خلاق (۱) همخوانی دارد؛ چیزی کم یا زیاد نمی‌شود. از این رو نیروی «پذیرنده» (۲) نیازی به داشتن هدف خاص یا تلاش کردن ندارد؛ با اینحال همه‌چیز همانطور که باید می‌شود.
زندگی همه‌چیز را بدون خطا خلق می‌کند: این صاف و مستقیم بودن است. زندگی آرام و ساکن است: این چهار ضلعی است. زندگی با همه‌ی مخلوقات به یک اندازه مدارا می‌کند: این بزرگی است. از این رو بدون اینکه هدف مشخصی را دنبال کند به آنچه برای همه خوب (درست، حق) است می‌رسد. انسان زمانی به اوج خرد دست می‌یابد که کارهای او به اندازه‌ی کارهای زندگی بدیهی باشد.

چکیده

او همچون زندگی، بدون دنبال کردن هدفی خاص جریان می‌یابد و همه چیز به خودی خود خوب و درست پیش می‌رود.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 2: خطوط پنهان.
فرد توانایی درست و محکم ماندن را دارد.
اگر از روی اقبال در خدمت پادشاهی هستید،
به دنبال کاری کردن نباشید، اما (چیزها را) به اتمام رسانید.

خطوط پنهان.
فرد توانایی درست و محکم ماندن را دارد.
اگر از روی اقبال در خدمت پادشاهی هستید،
به دنبال کاری کردن نباشید، اما (چیزها را) به اتمام رسانید.

تفسیر خط سوم شش خطی 2

اگر فردی از تکبر و خودپسندی خالی باشد می‌تواند توانایی‌های خود را پنهان کند و از آن‌ها در مقابل جلب شدن سریع توجه‌ها به خود محافظت کند؛ اینگونه او می‌تواند بدون مزاحمت بالغ شود. اگر شرایط بخواهد، او می‌تواند وارد زندگی اجتماعی شود، اما این را نیز با محدودیت انجام می‌ٔهد. انسان عاقل با خوشحالی شهرت را برای دیگران می‌گذارد و می‌رود. او به دنبال به دست آوردن اعتبار کارهایی که قبلاً انجام شده نیست، بلکه امیدوار است نیروهای فعال (حال حاضر) را آزاد کند؛ یعنی کارهایش را طوری تمام می‌کند که برای آینده نتیجه‌ای داشته باشد.

چکیده

او از تکبر و خودشیفتگی رها شده، از این رو می‌تواند درخشش خود را بپوشاند و بدون جلب توجه رشد کند.
عاقل، شهرت و اعتبار را برای دیگران می‌گذارد. او فقط می‌خواهد کارهایش را طوری تمام کند که در آینده سودمند باشند.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 2: گونی گره خورده.
نه گناهی، نه پاداشی.

گونی گره خورده.
نه گناهی، نه پاداشی.

تفسیر خط چهارم شش خطی 2

عنصر تاریکی در زمان حرکت باز و در زمان استراحت بسته است. سختگیرانه‌ترین خاموشی اینجا بیان شده است. دوره‌ی خطرناکی است، چون هر اندازه برجستگی و برتری منجر به دشمنی سخت مخالفان می‌شود اگر آن‌ها را به چالش بکشید یا به خاطر تلاش برای جلب رضایت دیگران برداشت غلطی از شما شود.
از این رو فرد باید خویشتن‌داری خود را حفظ کند و در تنهایی باشد یا حتی وارد زندگی روزمره و هیاهوی آن شود، چون می‌تواند خود را طوری پنهان کند که کسی او را نشناسد.

چکیده

محتویات گونی محکم گره خورده دیده نمی‌شود.
ذره‌ای ابراز وجودْ، دشمنی، ستیزه‌جویی یا کژفهمی به وجود می‌آورد.
کاملاً خویشتن‌دار باشید و ذره‌ای ابراز فضل نکنید.
پاداشی در این کار نیست، اما سرزنشی هم نخواهد بود.
اینگونه می‌توانید وارد زندگی روزمره شوید و آنچه درون خود دارید پنهان بماند.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 2: لباس زرد زیرین، خوش‌اقبالی فوق‌العاده‌ای به بار می‌آورد.

لباس زرد زیرین، خوش‌اقبالی فوق‌العاده‌ای به بار می‌آورد.

تفسیر خط پنجم شش خطی 2

زرد رنگ زمین و رنگ میانه‌روی است؛ زرد سمبل قابل اتکا و اصیل است/ لباس زیرین (نه لباس زیر! مثل تی‌شرت زیر پیرهن) به طرز نامحسوسی زینت بخش است – سمبل خویشتن‌داری اشرافی. وقتی از کسی برای انجام کاری برجسته اما در جایگاهی غیر مستقل درخواست می‌شود، موفقیت واقعی به بیشترین حد احتیاط و دقت نظر بستگی دارد. اصالت و پاکی فرد نباید خود را مستقیماً ابراز کنند؛ آن‌ها تنها باید به طور غیر مستقیم و تنها از طریق اثرگذاری از درون ابراز کنند.

چکیده

او متواضعانه و شرافتمندانه، هوش و ذکاوت خود را مستقیماً ابراز نمی‌کند؛ تنها به صورت نامحسوس و با نیروی درونی خود بر پیرامون اثر می‌گذارد.
این یک خوش‌اقبالی فوق‌العاده می‌آفریند.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 2: دو اژدها در چمنزار مبارزه می‌کنند.
خون آن‌ها مشکی و زرد است.

دو اژدها در چمنزار مبارزه می‌کنند.
خون آن‌ها مشکی و زرد است.

تفسیر خط ششم شش خطی 2

در جایگاه بالا عنصر تاریکی باید تسلیم روشنایی شود. اگر بخواهد جایگاهی که برای او نیست را نگه دارد و به جای خدمتگزاری فرمانروایی کند، خشم عنصر قدرتمند (ویژگی یانگ) را به سمت خود می‌کشد. کشمکشی که منجر به سرنگونی، در عین آسیب‌دیدگی هر دو طرف می‌شود.
اژدها، سمبل آسمان، به مبارزه با اژدهای دروغین می‌رود که سمبل تورم و بالا آمدگی عنصر زمین (عنصر تاریکی) است. آبی کبود (نیمه‌ شب) رنگ آسمان است؛ زرد نشانه‌ای است که در این زمینه‌ی غیر طبیعی هر دو نیروی اصیل از آسیب‌دیدگی رنج می‌برند.

چکیده

اژدهای حقیقی به مبارزه با اژدهای دروغین می‌آید.
از هرکدام خون زرد بر خاک می‌ریزد.
خدمتگزاری که خواهان سروری و ریاست است فقط آسیب و رنج به بار می‌آورد.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.