تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 47

‌فرسودگی و ستم

اسامی دیگر شش خطی: دشمنی، نماد سرکوب و محدودیت، خستگی مفرط، چیرگی عنصر فرودست، فشار و باز داشته شدن، بلاتکلیفی، گره‌خورده، سختی، افسردگی، محدودیت خسته‌کننده، خشک شده

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 47 - فرسودگی و ستم از جدول یی چینگ

شش خطی 47

فرسودگی و ستم

دریاچه بالا است و آب پایین؛ دریاچه خالی و خشک شده است (که نشان از فرسودگی دارد).
معرفی «فرسودگی» به شیوه‌ای دیگر:
در بالا، خط تاریک دو خط روشن را نگه داشته است؛ در پایین، خطی روشن با دو خط تیره احاطه شده است. سه خطی بالایی به اصل تاریکی و پایینی به اصل روشنی تعلق دارد. اینگونه انسان‌های برتر توسط انسان‌های پست مورد ستم قرار می‌گیرند و در بند آن‌ها هستند.

سنجش شش‌خطی:

ستمگری، موفقیت.
درستی و محکمی. (در نتیجه) انسان بزرگ خوش‌اقبالی به ارمغان می‌آورد.
خطایی در کار نیست.
وقتی فرد حرفی برای گفتن دارد، حرف‌هایش را باور نمی‌کنند.

دوران سختی‌ها و مشکلات معکوس دوران موفقیت است، اما چنین شرایطی، اگر برای انسان درستی اتفاق بیفتد می‌تواند منجر به موفقیت شود.
وقتی انسانی قوی با دشمنی روبرو شود، بی‌توجه به همه‌ی خطراتی که با آن روبرو است، سر حال باقی می‌ماند. «این سرحالی و حال خوب او منشأ موفقیت‌های آینده‌ی او است»؛ ثبات و پایداری از سرنوشت هم قدرتمندتر است. کسی که روحیه‌اش را می‌بازد در دوران «فرسودگی» و «ستمگری» موفقیتی به دست نخواهد آورد. اما اگر دشمنی‌ها او را خم کند، نیرویی در او تولید می‌شود که به مرور زمان خود را نشان می‌دهد. هیچ انسان ضعیف و پستی قادر به انجام چنین کاری نیست. تنها انسان بزرگ است که خوش‌اقبالی به بار می‌آورد و بی‌گناه باقی می‌ماند.
این حقیقت دارد که در این دوره قادر به تأثیر گذاشتن بر بیرون از خود نیست، چون سخنانش تأثیری ندارند. از این رو در دوران «دشمنی» خیلی مهم است که از درون قدرتمند بمانید و سخن گفتن را رها کنید.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 47: آبی در دریاچه نیست:
نگاره‌ی «فرسودگی».
به این ترتیب انسان برتر زندگی‌ خود را به خطر می‌اندازد تا خواسته‌اش را دنبال کند.

آبی در دریاچه نیست:
نگاره‌ی «فرسودگی».
به این ترتیب انسان برتر زندگی‌ خود را به خطر می‌اندازد تا خواسته‌اش را دنبال کند.

به این ترتیب انسان برتر زندگی‌ خود را به خطر می‌اندازد تا خواسته‌اش را دنبال کند.
وقتی آب از زیر خارج شده است، دریاچه باید خشک و «خالی از انرژی» شده باشد. این تقدیر (چنین شرایطی) است. این سمبل سرنوشتی ستیزه خو و نامطلوب در زندگی انسان است. در چنین دورانی جز تن دادن به این سرنوشت و صادق ماندن با خود کاری از دست کسی بر نمی‌آید. این شرایط عمیق‌ترین جنبه‌ی وجود او را درگیر می‌کند، چون صادق بودن و وفادار ماندن به خود از هر قضا و قَدَری برتر است.


جمع بندی:

شما با مخالفان خود احاطه شده‌اید و رفتارهای آن‌ها شما را کاملاً «خسته و فرسوده» کرده‌ است. با اینحال، می‌توانید از این شرایط برای رسیدن به «موفقیت» استفاده کنید.
این به روحیه و حال درونی شما بر می‌گردد. کسی که از درون ضعیف باشد، زیر بار چنین اوضاعی کمر خم می‌کند و فرسوده می‌شود. اما برای فردی که از درون قدرتمند است، این فشارها در او نیرویی تولید می‌کند که در آینده باعث خوش بختی و موفقیت‌های او می‌شود.
در این شرایط حرف زدن و بحث کردن تنها اوضاع را خراب‌تر می‌کند و فقط انرژی ارزشمند شما را بیش از پیش تلف می‌کند. به نیروی درونی خود تکیه کنید و به دنبال تأثیر گذاشتن بر دیگران یا کمک گرفتن از آن‌ها نباشید.
وقتی صادقانه شرایط را همینطور که هست بپذیرید و به دنبال تأثیرگذاری و تغییر آن نباشید، از هر قضا و قدری، هر چند هم سخت و خسته کننده، برتر هستید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 47

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 47 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 47: فرد مظلومانه به زیر درخت خشکی نشسته و خیره به منظره‌ای غم‌انگیز می‌نگرد.
او برای سه سال چیزی نمی‌بیند.

فرد مظلومانه به زیر درخت خشکی نشسته و خیره به منظره‌ای غم‌انگیز می‌نگرد.
او برای سه سال چیزی نمی‌بیند.

تفسیر خط اول شش خطی 47

وقتی کسی گرفتار سختی‌های زندگی می‌شود، مهم‌تر از همه این است که قوی بماند و از درون بر مشکلات غلبه کند. اگر ضعیف باشد مشکلات کمر او را خم می‌کنند. به جای اینکه در مسیرش ادامه دهد، زیر درخت خشکی می‌نشیند، زانوی غم بغل می‌کند و بیشتر و بیشتر دچار افسردگی و نخوت می‌شود. این باعث می‌شود اوضاع بدتر و ناامید کننده‌تر شود.
چنین رویکردی از این توهم ناشی می‌شود که او فکر می‌کند تحت هر شرایطی باید بر مسائل بیرونی غلبه کند.

چکیده

در رویارویی با سختی‌های زندگی دو رویکرد وجود دارد: از درون قوی بود و به صورت درونی بر مسائل غلبه کرد یا از درون ضعیف بود و به همین خاطر به دنبال راه حل‌های بیرونی رفت و گرفتار غم و افسردگی شد.
اگر دچار چنین توهمی باشیم که همیشه می‌توانیم بر مسائل بیرونی غلبه کنیم ناامید و افسرده می‌شویم.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 47: فرد هنگام خوردن و نوشیدن تحت فشار است.
در همین موقع مردی با زانوبندهای قرمز می‌رسد.
قربانی دادن فرد را پیش می‌برد.
اعلام آمادگی کردن بداقبالی آفرین است.
سرزنشی در کار نیست.

فرد هنگام خوردن و نوشیدن تحت فشار است.
در همین موقع مردی با زانوبندهای قرمز می‌رسد.
قربانی دادن فرد را پیش می‌برد.
اعلام آمادگی کردن بداقبالی آفرین است.
سرزنشی در کار نیست.

تفسیر خط دوم شش خطی 47

این خط در مورد فشار درونی است. در بیرون همه چیز خوب است، فرد مشغول خوردن و نوشیدن است. اما او از روزمرگی «خسته و فرسوده» شده است و راهی برای خلاص شدن از این وضعیت نمی‌بیند. اینجاست که از جایگاه رفیعی کمک سر می‌رسد. شاهزاده‌ای -در چین باستان شاهزادگان زانوبندهای قرمز به پا می‌کردند- در جستجوی یاران توانمند است. اما همچنان موانعی هست که باید از سر راه برداشته شوند. از این رو مهم است که با کارهایی مثل نذر کردن، صدقه دادن و ابراز نیاز به درگاه الهی با این موانع روبرو شد (توکل، توسل و نذر و نیاز به نیروی برتری که منشأ وجود ماست).
بدون آمادگی به جلو پیش رفتن فاجعه‌ آمیز است، گرچه کار خطایی نیست. این وضعیت ناخوشایندی است که با استفاده از نیروی صبر باید بر آن غلبه کرد.

چکیده

اوضاع بیرونی بر وفق مراد است، ولی روزمرگی او را خسته و فرسوده کرده است و به نظر هم نمی‌رسد اوضاع بخواهد تغییر کند.
ناگهان دری از رحمت به روی او باز می‌شود و فرصت تازه‌ای میابد. علیرغم موانعی که در کار است و کارهایی مثل نذر کردن، صدقه دادن و ابراز نیاز به درگاه خداوند به او کمک می‌کند.
اقدامی عجولانه، پیش از آماده شدن شرایط، اوضاع را بدتر می‌کند. این وضعیت ناخوشایندی است که صبری توأم با ایمان کلید گشایش آن است.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 47: او خودش انتخاب می‌کند که با سنگ تحت فشار قرار گیرد و بر خار و تیغ تکیه کند.
او وارد خانه‌اش می‌شود و همسرش را نمی‌بیند.
بد اقبالی.

او خودش انتخاب می‌کند که با سنگ تحت فشار قرار گیرد و بر خار و تیغ تکیه کند.
او وارد خانه‌اش می‌شود و همسرش را نمی‌بیند.
بد اقبالی.

تفسیر خط سوم شش خطی 47

این کسی را نشان می‌دهد که در زمان سختی‌ها و مشکلات بی‌قرار و بلاتکلیف است. اول می‌خواهد به جلو حرکت کند، اما با موانعی روبرو می‌شود که حقیقتاً وقتی بی مهابا با آن‌ها برخورد شود ناخوشایند و متخاصم می‌شوند. او سرش را به دیوار می‌کوبد و حس می‌کند دیوار دارد به او ستم می‌کند. بعد به چیزهایی تکیه می‌کند که مناسب این کار نیستند و فقط برای او خطرساز می‌شوند. پس از اتفاقات با تردید عقب‌ گرد می‌کند و به خانه پناه می‌برد و متوجه می‌شود که همسرش در خانه نیست و با ناامیدی دیگری روبرو می‌شود.
کنفسیوس درباره‌ی این خط می‌گوید:
اگر چیزی کسی را تحت فشار قرار دهد که قرار نبوده چنین کند، قطعاً بی‌آبرو می‌شود. اگر او بر چیزی تکیه کند که قابل تکیه کردن نیست، قطعاً زندگی‌اش در خطر است. برای کسی که دچار بی‌آبرویی شده و در خطر است، زمان مرگ نزدیک می‌شود؛ دیگر چگونه می‌تواند همسرش را ببیند؟

چکیده

با سر به دیوار می‌کوبد و بر خار تکیه می‌کند.
وقتی خودش باعث شده به او آسیب برسد، بی‌آبرویی عجیب است؟
وقتی به چیزی تکیه کرده که اصلاً مناسب نیست، در خطر بودن عجیب است؟
چرا چنین فردی توقع دارد همسرش در خانه منتظر او باشد؟

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 47: او بسیار آرام می‌آید، راهش با ارابه‌ای طلایی بسته شده است.
سرافکندگی ، اما به هدف می‌رسید.

او بسیار آرام می‌آید، راهش با ارابه‌ای طلایی بسته شده است.
سرافکندگی ، اما به هدف می‌رسید.

تفسیر خط چهارم شش خطی 47

فردی بسیار ثروتمند نیاز مردم قشرهای ضعیف جامعه را می‌بیند و خیلی دوست دارد کمکی بکند. اما به جای انجام اقدامات سریع و نیرومند در جایی که لازم است مردد و حسابگرانه شروع به عمل می‌کند. سپس با موانع روبرو می‌شود. آشنایان قدرتمند و ثروتمند او را به حلقه‌ی خود می‌کشانند؛ او باید مثل آن‌ها رفتار کند و نمی‌تواند از آن‌ها جدا شود. از این رو بسیار خجالت زده می‌شود. اما مشکل موقتی است. نیروی اصیل ذات او خطایی که مرتکب شده را جبران می‌کند و به هدفش می‌رسد.

چکیده

او دوست دارد به نیازمندان کمک کند. اما به جای شروعی سریع و نیرومند، دچار حساب و کتاب و تردید می‌شود. در همین حال قدرتمندان و ثروتمندان او را به سمت خود می‌کشانند. این مانعی موقتی برای او است، اما باعث سرافکندگی او می‌شود.
در نهایت ذات حقیقی او خطاهایی که مرتکب شده را جبران می‌کند و به هدفش می‌رسد.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 47: بینی و پایش بریده شده است. 
ستم به دست مردی با زانو بند بنفش.
خوشی به نرمی می‌آید.
پیشکش کردن و ساقی شدن فرد را به پیش می‌برد.

بینی و پایش بریده شده است.
ستم به دست مردی با زانو بند بنفش.
خوشی به نرمی می‌آید.
پیشکش کردن و ساقی شدن فرد را به پیش می‌برد.

تفسیر خط پنجم شش خطی 47

شخصی که قلباً خوبی همه را می‌خواهد از بالا و پایین مورد ستم قرار می‌گیرد (این معنی بریده شدن بینی و پا است). او از کسانی که وظیفه‌ی یاری رساندن به او را دارند (وزیرانی با زانو بندهای بنفش) کمکی دریافت نمی‌کند. اما آهسته آهسته چیزها رو به بهبودی می‌روند.
تا آن زمان، او باید به خدا روی آورد (ایمان خود را حفظ کند)، آرامش درونی استواری داشته باشد و برای خوبی حال همه دعا کند و قربانی بدهد(صدقه، نذر و بخشش به هر نوعی می‌تواند مفید باشد و گشایش ایجاد کند).

چکیده

او از بالا و پایین تحت فشار قرار گرفته است و در همین حال، کسانی که باید به او کمک کنند به وظیفه‌ خود عمل نمی‌کنند.
با اینحال اوضاع در حال بهتر شدن است، اما باید تا آنموقع با توجه به خدا ایمان خود را حفظ کند و خیرش به دیگران برسد، هم با دعای خیر کردن برای دیگران و هم با صدقه دادن.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 47: شاخه‌های انگور او را تحت فشار قرار داده‌اند.
او نامطئن حرکت می‌کند و می‌گوید: "حرکت باعث پشیمانی می‌شود"
اگر او در قبال این احساس پشیمانی کند و از نو شروع کند، خوش اقبالی (به او) روی می‌آورد.

شاخه‌های انگور او را تحت فشار قرار داده‌اند.
او نامطئن حرکت می‌کند و می‌گوید: "حرکت باعث پشیمانی می‌شود"
اگر او در قبال این احساس پشیمانی کند و از نو شروع کند، خوش اقبالی (به او) روی می‌آورد.

تفسیر خط ششم شش خطی 47

شخصی در این وضعیت با بندهایی تحت فشار قرار گرفته که به راحتی می‌توانند بریده شوند. این وضعیت نابسامان به پایان خود رسیده است. اما او همچنان مردد است؛ او همچنان تحت تأثیر وضعیت قبلی است و می‌ترسد حرکتی کند که باعث پشیمانی او شود. اما به محض اینکه به اوضاع مسلط می‌شود، این حالت ذهنی تغییر می‌کند و تصمیم قاطعانه‌ای می‌گیرد و بر فشارها مسلط می‌شود.

چکیده

دوران فشار و سختی به پایان خود رسیده، اما ترس‌های ناشی از شرایط گذشته باعث شده تلاشی برای پاره کردن این بندهای سست و بی‌جان نکند.
وقتی ذهنیتش تغییر کند و به دنبال آغازی تازه باشد، می‌تواند قاطعانه تصمیم بگیرد و بر فشارها مسلط شود.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.