آموزش یی چینگ - روش استفاده‌ی قدم به قدم ای جینگ(یی چینگ)

قدم اول

پرسش مناسب

قدم اول مشورت با «ای جینگ(یی چینگ)» در مورد مسئله‌ی مورد نظرتان در صفحه‌ی اصلی سایت شروع می‌شود. می‌توانید پرسش خود را در کادری که برای آن مشخص شده بنویسید.
همچنین در هر صفحه‌ای که باشید با زدن گزینه‌ی «پرسش تازه» در منوی سایت می‌توانید به صفحه‌ی اصلی برگردید و پرسش خود را آغاز کنید.
نوشتن پرسش در کادر «ضروری نیست» و صرفاً برای شفاف‌تر شدن مسئله برای خود شماست.
سوال دو پهلو پاسخی مبهم و گیچ کننده نتیجه می‌دهد: «کارم را ادامه دهم بهتر است یا آن را رها کنم؟» دو پهلو دارد، طرف ادامه دادن و طرف رها کردن.
سوال سرسری و امتحانی پاسخ ملموسی ندارد، چون سوالی درون شما نیست که بخواهید روشن و فهمیده شود.
پرسش مناسب باعث می‌شود پاسخ روشن و ملموس باشد و بتوانید ارتباطش با وضعیت خود را به روشنی و سادگی ببینید.

می‌خواهید بدانید ادامه دادن در شغلی که در حال حاضر مشغولش هستید بهتر است یا شروع کاری دیگر؟
می‌توانید یک مسیر مشخص درباره‌ی مسئله‌ی مورد نظر را در نظر بگیرید و در آن مورد سوال کنید. اگر پاسخ برای شما کافی نبود، که در بسیاری از موارد هست، جنبه‌ی دیگر سوال را مطرح کنید..
یعنی در سوال اول می‌پرسید «ادامه دادن به کارم و رها نکردن آن چطور است»؟
از آنجا که ای جینگ(یی چینگ) وضعیت درونی و بیرونی شما را توضیح می‌دهد و آن را برای شما باز می‌کند، درک توضیح همزمان هر دو حالت بسیار سخت‌تر از درک و لمس توضیح یک حالت به تنهایی است.
در عین حال که در پرسش‌های بله یا خیری که هر دو طرف مد نظر است، جنبه‌ها و جزییات هر دو طرف به خوبی در نظر گرفته نمی‌شود و در نتیجه پاسخ شفافیت بسیار کمتری خواهد داشت.
اصولاً بخش اعظمی از سردرگمی‌ها هنگام خواندن پاسخ به خاطر پرسش نامناسب و مبهم برای خود فرد است که یا با عجله طرح شده، یا درگیری اصلی ذهنی او نیست که بتواند به بخش‌های مختلف درون(افکار و احساسات) و بیرون(فرصت‌ها، موانع و...) آگاهی پیدا کند و هنگام خواندن پاسخ درک بهتری از آن‌ها به دست آورد.
شروع پرسش و نوشتن مسئله‌ی مورد نظر(یا ننوشتن و در ذهن داشتن آن).
وقتی پرسش آماده شد دکمه‌ی «ادامه» را بزنید و وارد «صفحه‌ی ریختن سکه‌ها» شوید.

قدم دوم

ریختن سکه‌ها

در این صفحه شما دو گزینه دارید:
دستی و خودکار.
انتخاب نوع ریختن سکه‌ها - خودکار یا دستی
خودکار:
گزینه‌ی خودکار شیوه‌ای است که در آن شما سکه‌ها را به صورت دیجیتال می‌ریزید و از نظر نتیجه و پاسخ تفاوتی با حالت دستی ندارد.
وقتی گزینه‌ی خودکار را انتخاب می‌کنید دکمه‌ی «ریختن سکه‌ها» نشان داده می‌شود و با هر بار زدن روی آن سه سکه را به صورت دیجیتال می‌ریزید و یک خط بر اساس این سه سکه شکل می‌گیرد.
با زدن دکمه‌ی «ریختن سکه» به صورت دیجیتالی سکه‌ها را می‌ریزید و خط مربوط نمایش داده می‌شود
شش بار این کار را تکرار کنید تا پاسخ شما پدیدار شود.
توجه داشته باشید که پیش از هر بار ریختن سکه مسئله‌ی مورد نظرتان را بار دیگر مرور کنید و متوجه جنبه‌های مختلف آن باشید.
وقتی شش بار ریختن سکه‌ها تمام شد «دکمه‌ی پاسخ» پدیدار می‌شود و با زدن روی آن صفحه‌ی پاسخ در زیر نشان داده می‌شود.
ظاهر شدن دکمه‌ی «پاسخ» و جدول پاسخ
دستی:
پس از زدن دکمه‌ی «دستی» تمام سکه‌ها به صورت یکجا برای شما نشان داده می‌شود.
ریختن دستی سکه‌ها و تعیین هر یک در نرم افزار برای خواندن پاسخ
این سکه‌ها در حالت «تعیین نشده» هستند و با زدن روی هر کدام می‌توانید یین یا ینگ بودن آن را مشخص کنید.
در این حالت شما می‌توانید با سکه‌های واقعی با ای جینگ(یی چینگ) مشورت کنید و سکه‌های به دست آمده را اینجا شبیه سازی کنید.
در حالت دستی هم پیش از ریختن سکه‌های واقعی، هر بار سوال خود را در ذهن مرور کنید:
ریختن سکه‌ها به صورت خودکار و ظاهر شدن خط بر اساس سکه‌های ریخته شده
پس از انتخاب همه‌ی سکه‌ها پاسخ شما آماده می‌شود.
ظاهر شدن دکمه‌ی «پاسخ» و جدول پاسخ
پس از زدن دکمه‌ی «پاسخ» صفحه‌ی پاسخ در پایین کادر «ریختن سکه» نشان داده می‌شود.

قدم سوم

خواندن پاسخ

پاسخ از سه بخش ابتدا، مسیر و انتها به طور کلی تشکیل شده است.
ابتدا:
وضعیتی که مسئله از آنجا آغاز شده را توضیح می‌دهد.

اینجا به صورت خلاصه متوجه می‌شوم که اگر به کارم ادامه بدهم و فکر رها کردن و شک و تردید‌ها را کنار بگذارم نیروی درونی بسیاری در اختیار خواهم داشت که از حقیقت زندگی به شکل ایده‌های نو و افکار خلاقانه درونم جریان می‌یابد و خود را نشان می‌دهند.
پیگیری آن‌ها نیاز به درستکاری و محکم بودن درونی‌ام در طول مسیر دارد که با موفقیت بی‌نظیری همراه است(متن سنجش.) و در نتیجه باید با قدرت و خستگی ناپذیر ادامه دهم(متن تصویر). خواندن توضیح وضعیت و توضیح کامل شش‌خطی به فهم وضعیت و رفتار متناسب با وضعیت کمک بسیاری می‌کند

توضیحات شش‌خطی آغازین
متن اصلی سنجش ، مفاهیم سه‌خطی‌ها و متن تصویر به ترتیب محور اصلی شناخت وضعیت هستند.
اکثر آنچه در توضیح وضعیت نوشته شده از همین متن اصلی، تصویر و مفاهیم ارائه شده در توضیحات ریچارد ویلهلم گرفته شده که خلاصه‌ای است از آنچه تمام بزرگان چینی در مورد شش‌خطی مطرح کرده‌اند.
در توضیح وضعیت تلاش شده تا هر نکته‌ی ارزشمند برای فهمیدن وضعیت و داشتن رویکرد هماهنگ با آن به طور ساده اما دقیق بیان شود.
اسامی دیگر و سه‌خطی‌ها به فهم بهتر مفهوم شش‌خطی کمک بسیاری می‌کنند
مسیر:

مسیری که باید طی شود تا از وضعیت ابتدایی به وضعیت انتهایی رسید را توضیح می‌دهد.

توضیحات خطوط
پس از کنار گذاشتن فکر رها کردن کار و ادامه دادن و نکاتی که در بخش آغاز توضیح داده شد می‌فهمم زمان شروع فعالیت بیرونی و بودن در میان مردم است.
این فعالیت به واسطه‌ی جدیت و آگاهی درونی، بدون اینکه تلاشی برای تأثیر گذاشتن روی دیگران بکنم، تأثیر بسیاری بر آن‌ها می‌گذارد.
همچنین دیدن کسی که در زمینه‌ی مورد نظرم آگاه و با تجربه‌ است هماهنگ است و به من کمک می‌کند.
پس ادامه‌ی مسیرم (پس از آغاز) حالتی است که وارد فعالیت در میان مردم می‌شوم، تأثیر ناخواسته‌ای بر آن‌ها می‌گذارم که ناشی از جدیت و نیروی درونی‌ای است که در آغاز توضیح داده شد و می‌توانم از کسی که در این زمینه با تجربه است استفاده کنم و این کار هماهنگ و سودمند است.
در اینجا اگر جنبه‌های مختلف سوال برای خودم شفاف باشد به روشنی زمینه‌ی فعالیتم، کسانی که با آن‌ها سر و کار خواهم داشت و کسی که دیدار با او هماهنگ و سودمند است برایم شفاف خواهد بود.
انتها:

وقتی مسیر بر اساس توضیحات و توصیه‌های ای جینگ(یی چینگ) طی شود، مقصد ماجرا به این شکل است.

مثلاً می‌توانم در زمینه‌ی مورد نظر کاری که در موردش مشورت خواستم وارد فعالیت نشوم(همانطور که در بخش مسیر و توضیح خط نوشته شده) و مسیر دیگری را انتخاب کنم و اینگونه نتیجه متفاوت می‌شود.
ای جینگ(یی چینگ) پیشگوی آینده نیست، دانایی است که وضعیتی که در آن هستیم را می‌فهمد و آخر و عاقبت چنین رویکرد و مسیری را به ما نشان می‌دهد. آن هم بر اساس قوانین ثابت زندگی. اگر خود ما هم به اندازه‌ی کافی خردمند شویم قادر به درک آن‌ها خواهیم بود.
پس در بخش انتها نسبت به وضعیتی که به آن خواهیم رسید آگاه می‌شویم و می‌توانیم بینش بلند نظرانه‌ای نسبت به مسیری که پیش رو داریم داشته باشیم.
توضیحات شش‌خطی پایانی
در این وضعیت به اهمیت «معاشرت» و رفتارهای مناسب «اجتماعی» می‌پردازد که نقش بسیار مهمی در جنبه‌های مختلف زندگی از جمله کار و معاش ایفا می‌کند و با موفقیت همراه است.
انجام کارهای به نظر سخت یا پر خطر در عین درستکاری و محکمی هماهنگ و سودمند است و اینگونه می‌توانیم گروه‌ها را سازمان‌دهی کنیم و چیزهای مختلف، فرصت‌ها، تهدید‌ها و ... را بشناسیم و از آن استفاده کنیم.
علاوه بر متنی که در تصویر بالا ارائه شده، می‌توانید توضح کامل هر کدام از شش‌خطی‌ها را بخوانید تا دید عمیق‌تر، دقیق‌تر و روشن‌تری نسبت به آن پیدا کنید.
توضیح کامل دو شش‌خطی که در مثال به صورت خلاصه به آن پرداختیم:

۱

۱۳

دکمه‌ی رفتن به صفحه‌ی کامل توضیحات شش‌خطی

تأثیر استفاده از ای جینگ(یی چینگ) در زندگی

استفاده‌ی روزمره و متداول از ای جینگ کمک می‌کند با نگاه درست و عاقلانه در زندگی آشنا شویم و کم کم نگاه درست به هر وضعیت درونی و بیرونی را بیاموزیم.
در واقع موارد بسیار نادری هست که ای جینگ مستقیماً توصیه می‌کند کاری را انجام دهید یا از آن پرهیز کنید.
ای جینگ یک مشاور است که به ما کمک می‌کند وضعیت درونی و بیرونی را واکاوی کنیم تا دید دقیق، روشن و همه جانبه‌ای از آنچه در جریان است پیدا کنیم، و ببینیم ادامه دادن با چنین نیت، فکر و رفتاری باعث می‌شود در چه مسیری قدم برداریم، و با ادامه دادن در آن مسیر به کجا خواهیم رسید.
سپس از آنها استفاده کنیم تا شناخت بهتری از خود و زندگی پیدا کنیم و تصمیماتی عاقلانه(هماهنگ) بگیریم.