تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 60

‌محدودیت گذاری

اسامی دیگر شش خطی: قانون گذاری، حرکت در حد و حدود تعریف شده، تعیین بایدها و نبایدهای سنجیده، مقررات، مهار، محدودسازی

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 60 - محدودیت گذاری از جدول یی چینگ

شش خطی 60

محدودیت گذاری

یک دریاچه فضای محدودی دارد. وقتی آب بیشتری وارد آن شود، به بیرون سرازیر می‌شود. تصویر آب در پایین و آب در بالا در حالی که در میان این دو، آسمان محدوده‌ی هریک را تعیین می‌کند.
کلمه‌ی چینی برای «محدودیت» واقعاً همان مفصل‌ها و خطوطی است که ساقه‌ی بامبو را حد گذاری می‌کند.
در ارتباط با زندگی عادی این تصویر به معنای محدودیت‌های ثابتی است که در قبال مصارف مختلف تعیین می‌شود.
در ارتباط با حوزه‌ی اخلاقی (معنوی) به معنای «محدودیت‌»هایی است که انسان برتر برای خود قرار می‌دهد. – حریم وفاداری و زهد(به دست آوردن یا از دست دادن چیزی او را ناراحت نمی‌کند و اهداف متعالی تری را دنبال می‌کند).

سنجش شش‌خطی:

«محدودیت گذاری». موفقیت.
محدودیت‌های آزار دهنده نباید ادامه پیدا می‌کردند.

محدودیت، سخت ولی موثر است.
همانطور که تعداد روزهای هر فصل محدود است و به سال معنی می‌بخشد؛ صرفه جویی و محدودیت در استفاده از دارایی‌ها -پول، شور و شوق نشان دادن و ابراز علاقه‌ی شدید کردن، به عهده گرفتن کار و قول دادن- کمک می‌کند از آسیب در امان بمانیم.
ولی برای ایجاد مقررات و محدودیت گذاری باید اندازه را رعایت کرد. محدودیتِ شخصی اگر آزاردهنده باشد آسیب می‌زند و محدودیت سختگیرانه‌ی خارجی منجر به شورش و تنفر می‌شود.
به همین دلیل محدود کردنِ محدودیت‌ها لازم است.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 60: آب درون دریاچه:
نگاره‌ی «محدودیت گذاری».
به این ترتیب انسان برتر شمردن و اندازه گرفتن را اختراع می‌کند، و ذات فضایل اخلاقی و رفتار درست را می‌سنجد.

آب درون دریاچه:
نگاره‌ی «محدودیت گذاری».
به این ترتیب انسان برتر شمردن و اندازه گرفتن را اختراع می‌کند، و ذات فضایل اخلاقی و رفتار درست را می‌سنجد.

دریاچه میزان محدودی از آب را در خود جای می‌دهد.
در زندگی هم هرکس، با تعیین مقررات و محدودیت‌ها می‌تواند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.
نامحدود بودن (نبود محدودیت)، اگر وجود داشته باشند، برای زندگی مناسب نیست.
زندگی فرد به این محدودیت‌ها و قوانینِ برخاسته از وظایف و تعهداتِ خود خواسته نیاز دارد تا قویتر شود.
تنها با تعیین این محدودیت‌های شخصی که از وظایف ما نشئت می‌گیرند، روح فرد رشد می‌کند.
در نتیجه دغدغه این شش‌خطی، تعیین روشن محدودیت‌ها یا قوانینی است که موفقیت و پیشرفت فرد را در پی خواهد داشت.


جمع بندی:

استفاده از مقررات و محدودیت‌ دغدغه این شش‌خطی است.
با محدود کردن گزینه‌ها، شما به اولویت‌ها توجه بیشتری می‌کنید.
این محدودیت‌ها شما را قویتر می‌کند، روح شما را رشد می‌دهد و باعث موفقیت شما در زمینه‌‌ی مد نظر می‌شود.

محدودیتِ شخصی اگر آزاردهنده باشد آسیب می‌زند و محدودیت سختگیرانه‌ی خارجی منجر به شورش و تنفر می‌شود.
محروم کردن مقررات عاقلانه‌ای نیست و محدود کرد‌ن‌، خود باید محدود شود.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 60

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 60 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 60: نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
از درْ و حیاط بیرون نرفتن بدون سرزنش است.

نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
از درْ و حیاط بیرون نرفتن بدون سرزنش است.

تفسیر خط اول شش خطی 60

اغلب فردی که دوست دارد چیزی را به عهده بگیرد خود را در مواجهه با محدودیت‌ّهای غیر قابل تغییری می‌‌یابد. اینجا او باید بداند کجا توقف کند. اگر او به درستی این را درک کند و فراتر از محدودیت‌هایی که برای او وضع شده نرود، نیرویی روی هم انباشته می‌کند که وقتی زمان مناسب آن فرا رسید، او را قادر می‌سازد تا با نیروی عظیمی اقدام کند. خویشتن‌داری در گفتار و کردار (مخصوصاً سکوت و رازداری) از اهمیت ویژه‌ای در هنگام آماده سازی مسیر برای چیزهای خطیر و مهم برخوردار است. در این مورد کنفوسیوس می‌گوید:
جایی که بی‌نظمی ایجاد می‌شود، واژه‌ها اولین قدم‌ها هستند. اگر شاهزاده خویشتن‌دار (در گفتار و کردار) نباشد، خدمتگزارانش را از دست می‌دهد. اگر خدمتگزار خویشتن‌دار (در گفتار و کردار) نباشند، جانش را از دست می‌دهد. اگر چیزهای تازه جوانه زده با دقت و احتیاط رسیدگی نشوند، کامل شدن آن‌ها به مشکل بر می‌خورد. از این رو انسان برتر مراقب است تا سکوت خود را حفظ کند و جلو نرود.

چکیده

در باغ و حیاط خود پرسه می‌زند و هرگز از دروازه عبور نمی‌کند.
او موانع غیر قابل عبور را می‌بیند و خوب می‌داند اکنون زمان پیشروی نیست.
در سکوت حدود خود را حفظ می‌کند و خود را به خطر نمی‌اندازد تا زمان مناسب برای وارد عمل شدن فرا رسد.
اشتباهی در کار نیست.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 60: نُه در جایگاه دوم یعنی:
بیرون نرفتن از دروازه و حیاط خود بد اقبالی به بار می‌آورد.

نُه در جایگاه دوم یعنی:
بیرون نرفتن از دروازه و حیاط خود بد اقبالی به بار می‌آورد.

تفسیر خط دوم شش خطی 60

وقتی زمان عمل فرا رسد، لحظه‌ی مناسب باید به سرعت درک شود. زندگی انسان‌ نیز درست مثل آبی است که درون دریاچه جمع می‌شود بدون اینکه بیرون بریزد، در حالی که وقتی دریاچه پر می‌شود قطعاً راهی به بیرون پیدا می‌کند. داشتن وقفه‌ای طولانی پیش از رسیدن زمان مناسب برای وارد عمل شدن چیز خوبی است، اما بیشتر نه. همینکه موانع کار برطرف شد، تعلل مضطربانه اشتباهی است که فاجعه به بار می‌آورد، چون فرد فرصتش را از دست می‌دهد.

چکیده

در حیاط خود قدم می‌زند و با تعلل، زمان مناسب برای عبور از دروازه را از دست می‌دهد.
صبرْ پیش از رسیدن زمان مناسب چیز خوبی است، اما وقتی زمان اقدام فرا رسید، اضطراب و تعلل فاجعه‌بار است، چون فرصت از دست می‌رود.
بداقبالی.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 60: شش در جایگاه سوم یعنی:
کسی که هیچ محدودیتی نمی‌شناسد دلیلی برای گریه و زاری خواهد داشت.
 سرزنشی نیست.

شش در جایگاه سوم یعنی:
کسی که هیچ محدودیتی نمی‌شناسد دلیلی برای گریه و زاری خواهد داشت.
سرزنشی نیست.

تفسیر خط سوم شش خطی 60

اگر فردی فقط به دنبال رسیدن به لذت و سرگرمی باشد، به راحتی، دیگر وجود محدودیت‌های ضروری را درک نمی‌کند. اگر او خود را در اسراف و زیاده‌روی رها کند، پشیمانی همنشین رنج حاصل از نتایج رفتار و کردارش می‌شود.
او نباید تقصیر را گردن دیگران بیاندازد. تنها وقتی متوجه شویم اشتباهات ما از خود ما نشأت می‌گیرد نه دیگران، چنین تجربه‌های ناخوشایندی موجب رهایی ما از اشتباهات می‌شوند.

چکیده

او محدودیت‌های ضروری را به خاطر لذت و سرگرمی نادیده می‌گیرد.
بی‌پروایی امروز، گریه و پشیمانی فردای او را می‌سازند.
وقتی بفهمد منشأ این تجربه‌های ناخوشایند خود او است نه دیگران، از خطا و سرزنش رهایی می‌یابد.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 60: شش در جایگاه چهارم یعنی:
محدودیت رضایت بخش. موفقیت.

شش در جایگاه چهارم یعنی:
محدودیت رضایت بخش. موفقیت.

تفسیر خط چهارم شش خطی 60

هر محدودیتی ارزش خود را دارد، اما محدودیتی که به تلاش همواره (برای حفظ آن) نیاز دارد نیروی زیادی مصرف می‌کند. وقتی محدودیت طبیعی باشد (برای مثال، محدودیتی که به واسطه‌ی آن آب فقط رو به پایین جریان دارد)، لزوماً منجر به موفقیت می‌شود، چون این به معنی ذخیره‌ی انرژی است. نیرویی که در غیر اینصورت به واسطه‌ی کشمکش‌های بیهوده بر سر موضوع مورد نظر تلف می‌شد، کاملاً به نفع مسئله‌ی مورد نظر استفاده می‌شود و این موفقیت را تضمین می‌کند.

چکیده

محدودیت در جاری کردن آبْ به سمت پایین.
محدودیت‌های همسو با محدودیت‌های طبیعی: این یعنی ذخیره‌ی انرژی و موفقیت قطعی.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 60: نُه در جایگاه پنجم یعنی:
محدودیت دل‌نشین خوش اقبالی به بار می‌آورد.
پیش رفتن در این مسیر (برای او) عزت و احترام به بار می‌آورد.

نُه در جایگاه پنجم یعنی:
محدودیت دل‌نشین خوش اقبالی به بار می‌آورد.
پیش رفتن در این مسیر (برای او) عزت و احترام به بار می‌آورد.

تفسیر خط پنجم شش خطی 60

محدودیت اگر بخواهد تأثیرگذار باشد باید به شیوه‌ی درستی اعمال شود. اگر ما به دنبال محدود کردن دیگران باشیم در حالی که خود از آن فرار می‌کنیم، این محدودیت‌ها همواره منفور است و به مقابله و مقاومت دامن می‌زند. به هر حال، اگر فردی در جایگاه رهبری محدودیت‌ها را اول روی خود اعمال کند و درخواست‌های کمتری از کسانی که با او در ارتباط هستند داشته باشد و به شیوه‌‌ای متواضعانه موفق به دستیابی به چیزی شود، خوش‌اقبالی نتیجه‌ی آن خواهد بود. جایی که چنین چیزی اتفاق بیفتد، دیگران از آن تقلید و پیروی می‌کنند، طوری که هر کاری که انجام شود موفق می‌شود.

چکیده

محدودیت‌ها را اجرا می‌کند و در عین حال، از دیگران انتظار کمتری دارد.
این شیوه، احترام، خوش‌اقبالی و موفقیت نتیجه می‌دهد.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 60: شش در جایگاه پایانی یعنی:
محدودیت‌های آزاردهنده.
ادامه دادن (به این شیوه) با بداقبالی همراه است.
افسوس محو می‌شود.

شش در جایگاه پایانی یعنی:
محدودیت‌های آزاردهنده.
ادامه دادن (به این شیوه) با بداقبالی همراه است.
افسوس محو می‌شود.

تفسیر خط ششم شش خطی 60

اگر فرد در برقراری محدودیت‌ها سختگیر باشد، مردم آن را تحمل نمی‌کنند. پافشاری بیشتر روی چنین سختگیری‌هایی، اوضاع را بدتر می‌کند، چون در طولانی مدت واکنش به آن اجتناب ناپذیر است. به همین شیوه، بدنی که زجر داده شود بر علیه ریاضت شورش می‌کند. از طرف دیگر، گرچه سختگیری بی‌رحمانه نباید به صورت ثابت و مرتب پیاده شود، می‌تواند در مواقعی تنها ابزار محافظت در برابر افسوس و احساس گناه باشد. در چنین حالت‌هایی بی‌رحمی نسبت به خود تنها راه نجات روح است، چون در غیر اینصورت در برابر سستی و وسوسه از پای در می‌آید.

چکیده

خویشتن-داری که به خویشتن-فنایی می‌انجامد.
شهادت طلبی پوچ.
اعمال محدودیت‌های سختگیرانه به هیچوجه نباید ادامه دار باشند.
مگر به صورت موقتی و برای مقابله با احساس گناه و افسوس؛ تا سستی و وسوسه ما را از پا در نیاورد و افسوس‌ها محو شوند.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.