تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 56

‌مسافر

اسامی دیگر شش خطی: مسافر، غریبه، گذر کردن، ناپایداری، سرگردان، مهمانخانه، سفر، تبعید، بیگانه، بی خانمان، تنها، رویارویی با ناشناخته‌ها، نماد مسافر، خانه به دوش

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 56 - مسافر  از جدول یی چینگ

شش خطی 56

مسافر

«کوه، کن، سکون»؛ بالای آن «آتش، لی»، به بالا شعله می‌کشد و درنگ نمی‌کند. از این رو این دو سه‌خطی با هم نمی‌مانند. سرزمین‌های ناشناخته و جدایی توشه‌ی یک «خانه به دوش» است.

سنجش شش‌خطی:

«خانه به دوش».
موفقیت به واسطه‌ی کوچکی.
درست و محکم بودن برای خانه به دوش خوش‌اقبالی به همراه دارد.

وقتی فردی خانه به دوش (یا مسافر) و غریبه است، نباید گستاخ و پررو باشد. او حلقه‌ی بزرگی از آشنایان ندارد، از این رو نباید به خود اجازه‌ی بی‌پروایی دهد.
او باید محتاط و مراقب باشد؛ اینگونه او از خود در برابر شرارت‌ها محافظت می‌کند. اگر او با دیگران با محبت و از روی مهربانی رفتار کند به موفقیت می‌رسد.
خانه به دوش (مسافر) خانه‌ی ثابتی ندارد؛ خانه‌ی او جاده است. از این رو باید مراقب باشد تا پایدار و استوار باقی بماند تا در محل‌های درستی منزل کرده و با افراد خوبی ارتباط برقرار کند. پس از آن خوش‌اقبالی با او است و می‌تواند راه خود را بدون مزاحمت طی کند.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 56: آتش بر فراز کوهستان:
نگاره‌ی «خانه به دوش».
از این رو انسان برتر ذهنی روشن و مراقب در وارد کردن اتهام دارد، و دادخواهی را به درازا نمی‌کشد.

آتش بر فراز کوهستان:
نگاره‌ی «خانه به دوش».
از این رو انسان برتر ذهنی روشن و مراقب در وارد کردن اتهام دارد، و دادخواهی را به درازا نمی‌کشد.

وقتی گیاهان یک کوه آتش می‌گیرند نور روشنی ایجاد می‌کند. به هر حال آتش یکجا باقی نمی‌ماند و به سمت سوخت تازه حرکت می‌کند. این پدیده‌ای کوتاه مدت است.
مجازات‌ها و دعاوی حقوقی باید به همین شکل باشند و از آن‌ها به سرعت عبور شود و نباید به طور بی‌پایان به درازا کشیده شوند. زندان‌ها باید مکان‌هایی باشند که انسان‌ها تنها به صورت موقتی، مانند یک مهمان، در آن نگه‌داری می‌شوند. زندان‌ها نباید به محل سکونت دائمی تبدیل شوند.


جمع بندی:

این وضعیت برای شما تازگی دارد و وضعیت مشابهی را تجربه نکرده‌اید تا بخواهید بر اساس آن عمل کنید.
شما اینجا مثل یک «مسافر و غریبه» هستید.
پس اینجا آشنایان زیادی ندارید و لازم است محتاط باشید و تواضع و درستکاری را جایگزین رفتارهای گستاخانه و پر رویی کنید.
به یاد داشته باشید که خانه به دوش خانه‌ی ثابتی ندارد، خانه‌ی او جاده است و نباید این وضعیت و جایی که در آن هستید را خانه‌ی خود بدانید.
همینطور لازم است استوار و محکم بمانید تا تنها در مکان‌های مناسب، و با همنشین‌های مناسب هم مسیر شوید؛ به این ترتیب زمانه همراه و همسو با شما خواهد بود.
خوب نگاه کنید، گوش کنید، درس بگیرید، عمیقا فکر کنید و سپس به روشنی و قاطعانه وارد عمل شوید.
اگر به مسئله‌ای برخوردید، با ذهنی روشن و احتیاط کامل اتهام وارد کنید و مجازات‌ها و پیگیری آن‌ها را به درازا نکشید.

*زندگی در دنیا شباهت زیادی به وضعیت مطرح شده در این شش‌خطی دارد.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 56


یادمه دوستی داشتم که خیلی با هم صمیمی نبودیم. اما رابطه‌ای که داشتیم به واسطه‌ی همراهی در مسیر یکسان به نوعی نزدیک بود. وقتی داشتم میرفتم خونه‌اش بهش سر بزنم پرسیدم وضعیت چیه؟ و پاسخ شش خطی «مسافر» رو نشون می‌داد.
پس باید میدونستم من اونجا یه غریبه به مفهوم یه مسافرم، نه یه دوست صمیمی. این اشاره به تواضع داشتن و دوری از رفتارهای گستاخانه یا پررویی داشت. مثلاً اینکه بخوام مثل خونه‌ی یکی از دوستان صمیمی و قدیمیم رفتار کنم، برم سر یخچال، شلوارک بپوشم و شوخی کنم و ...
و اینکه بدونم اونجا برای من موندنی نیست، در حالی که خیلی از دوستان دیگه دقیقاً اونجا میموندن.
وقتی این چیزارو رعایت می‌کردم اوضاع خیلی مطلوب و خوب پیش می‌رفت و به خوبی و خوشی مدتی رو اونجا می‌گذروندم و بعدش میرفتم و به مسیرم ادامه می‌دادم. درست مثل یه مسافر.

پاسخ دادن


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 56: شش در آغاز (یین در پایین) یعنی:
اگر خانه به دوش خود را با چیزهای‌ جزیی و بی اهمیت مشغول کند، بد اقبالی را به سمت خود می‌کشد.

شش در آغاز (یین در پایین) یعنی:
اگر خانه به دوش خود را با چیزهای‌ جزیی و بی اهمیت مشغول کند، بد اقبالی را به سمت خود می‌کشد.

تفسیر خط اول شش خطی 56

یک خانه‌ به دوش (غریبه، مسافر) به هیچوجه نباید خود را خوار کرده یا مشغول چیزهای پستی شود که در مسیر با آن‌ها روبرو می‌شود. جایگاه بیرونی او هر چه متواضع‌تر و بی‌دفاع‌تر، عزت نفس او بیشتر حفظ می‌شود.
برای یک غریبه این اشتباه است که امیدوار باشد در مقابل شوخی و مسخره بازی پاسخی دوستانه دریافت کند. نتیجه‌ی چنین رفتاری تنها تحقیر و رفتار توهین آمیز خواهد بود.

چکیده

مسافری با شوخی‌ها و گلایه‌های بچه‌گانه باید منتظر برخوردهای توهین آمیز باشد نه برخوردی دوستانه.
برای او بهتر است متواضع و غیر تدافعی بماند تا عزت نفسش حفظ شود.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 56: خانه به دوش به کاروانسرایی می‌آید و متعلقاتش را نزد خودش نگه می‌دارد.
او خدمتکار جوان پایداری (در خدمت به خود) به دست می‌آورد.

خانه به دوش به کاروانسرایی می‌آید و متعلقاتش را نزد خودش نگه می‌دارد.
او خدمتکار جوان پایداری (در خدمت به خود) به دست می‌آورد.

تفسیر خط دوم شش خطی 56

خانه به دوشی که اینجا توصیف شده متواضع و محتاط است. او ارتباطش را با طبیعت درونی خود از دست نداده، از این رو جایی برای استراحت پیدا می‌کند. در جهان بیرون او دوست داشتن دیگران را کنار نگذاشته است، از این رو همه به او سود می‌رسانند، به همین دلیل او می‌تواند مال و اموالی دست و پا کند. علاوه بر این، خدمتکاری وفادار و امین به خدمتش در می‌آید – چیزی که برای یک خانه به دوش بی اندازه ارزشمند است.

چکیده

خانه به دوشی که میانه‌روی و جانب احتیاط را رعایت کند، به راحتی سفر می‌کند و استراحتگاه مناسب پیدا می‌کند.
چون دیگران را دوست دارد، دیگران نیز به او سود می‌رسانند.
او صاحب خدمتکاری امین و وفادار می‌شود که بی‌نهایت ارزشمند است.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 56: نُه در جایگاه سوم یعنی:
کاروانسرای خانه به دوش می‌سوزد.
او پایبندی خدمتکار جوانش را از دست می‌دهد.
خطر.

نُه در جایگاه سوم یعنی:
کاروانسرای خانه به دوش می‌سوزد.
او پایبندی خدمتکار جوانش را از دست می‌دهد.
خطر.

تفسیر خط سوم شش خطی 56

غریبه‌ای ستیزه‌جو نمی‌داند چگونه باید درست رفتار کند. او در کارها و مشاجره‌هایی دخالت می‌کند که به او مربوط نیست؛ از این رو او محل استراحت خود را از دست می‌دهد او با خدمتکارش سرد و متکبرانه برخورد می‌کند؛ از این رو وفاداری او را از دست می‌دهد. وقتی یک غریبه در غربت کسی را نداشته باشد که بتواند روی او حساب کند وضعیت بسیار خطرناک می‌شود.

چکیده

مسافر در کارها و مشاجراتی دخالت می‌کند که به او مربوط نمی‌شود و محل استراحت خود را از دست می‌دهد. علاوه بر این خدمتکارش را به خاطر رفتارهای سرد و متکبرانه از دست می‌دهد و تنها می‌شود. این برای او خطرناک است.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 56: نُه در جایگاه چهارم یعنی:
خانه به دوش در سرپناهی استراحت می‌کند.
او دارایی‌های خودش و یک تبر پیدا می‌کند.
قلبم خوشحال نیست.

نُه در جایگاه چهارم یعنی:
خانه به دوش در سرپناهی استراحت می‌کند.
او دارایی‌های خودش و یک تبر پیدا می‌کند.
قلبم خوشحال نیست.

تفسیر خط چهارم شش خطی 56

این خانه به دوشی را توصیف می‌کند که می‌داند چگونه خواسته‌های بیرونی خود را محدود کند، گرچه در باطن قوی و مشتاق است. از این رو او حداقل سرپناهی میابد که می‌تواند آنجا بماند.او همچنین موفق می‌شود اموالی دست و پا کند، اما حتی با این وجود امنیت ندارد. او همیشه باید آماده باشد تا با دستانش از خود دفاع کند. به همین دلیل راحت نیست. او دائماً به یاد دارد که غریبه‌ای در سرزمینی ناشناخته است.

چکیده

خانه‌ به دوشی که خواسته‌هایش را محدود کند و از درون قوی و پر شور باشد می‌تواند اموال و سرپناهی برای خود دست و پا کند. با این حال او به خوبی می‌داند غریبه‌ای در سرزمین ناشناخته همواره باید هوشیار باشد تا از خود دفاع کند.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 56: شش در جایگاه پنجم یعنی:	
او به قرقاولی تیر می‌زند و با اولین تیر قرقاول نقش زمین می‌شود.
در آخر، این برای او تحسین و مقام (شغل) می‌آورد.

شش در جایگاه پنجم یعنی:
او به قرقاولی تیر می‌زند و با اولین تیر قرقاول نقش زمین می‌شود.
در آخر، این برای او تحسین و مقام (شغل) می‌آورد.

تفسیر خط پنجم شش خطی 56

دولتمردانی که به سفر می‌رفتند عادت داشتند با هدیه کردن یک قرقاول خود را به شاهزاده‌ی محلی معرفی کنند. اینجا خانه به دوش می‌خواهد به خدمت یک شاهزاده برسد. به این خاطر او به قرقاولی تیر می‌زند و با اولین تیر آن را شکار می‌کند. به همین دلیل او دوستانی پیدا می‌کند که او را تحسین کرده و معرفی می‌کنند، و در نتیجه شاهزاده او را می‌پذیرد و به او شغلی اعطا می‌کند.
اغلب شرایطی باعث می‌شود مردم به دنبال مهاجرت و ساکن شدن در سرزمین‌های خارجی شوند. اگر او بداند که چگونه با موقعیت‌های پیش رو مواجه شود و خود را به شیوه‌ای درست معرفی کند، می‌تواند حلقه‌ای از دوستان و فضایی برای فعالیت حتی در یک کشور بیگانه بیابد.

چکیده

وقتی راه و رسم متعارف در انجام کارهایی که پیش روی شماست را بدانید و به درستی خود را معرفی کنید، حتی در کشوری بیگانه می‌توانید حلقه‌ای از دوستان و شغلی آبرومند دست و پا کنید.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 56: نُه در جایگاه ششم یعنی:
آشیانه پرنده می‌سوزد.
خانه به دوش در ابتدا می‌خندد، سپس باید گریه و زاری کند.
به واسطه بی‌احتیاطی، گاوش را از دست می‌دهد.
بد اقبالی.

نُه در جایگاه ششم یعنی:
آشیانه پرنده می‌سوزد.
خانه به دوش در ابتدا می‌خندد، سپس باید گریه و زاری کند.
به واسطه بی‌احتیاطی، گاوش را از دست می‌دهد.
بد اقبالی.

تفسیر خط ششم شش خطی 56

تصویر پرنده‌ای که لانه‌اش می‌سوزد از دست رفتن محل استراحت فرد را نشان می‌دهد. این بداقبالی ممکن است به این خاطر به وجود آمده باشد که پرنده هنگام ساخت آشیانه بی‌احتیاط و بی‌پروا بوده است.
این برای یک خانه به دوش یا مسافر نیز صدق می‌کند. اگر او اجازه دهد با خنده و شوخی وقت بگذراند و فراموش کند یک خانه به دوش است، در آینده دلیلی برای گریه و زاری خواهد داشت. چون اگر انسانی به خاطر بی‌احتیاطی گاو خود –یعنی میانه‌روی و سازگاری خود- را از دست دهد، خسارت می‌بیند.

چکیده

بی‌توجهی و بی‌احتیاطی پرنده باعث می‌شود لانه‌اش آتش بگیرد و محل استراحت خود را از دست بدهد.
او می‌خندد، اما خانه به دوشی که میانه‌روی و سازگاری خود را با بی‌توجهی و مسخرگی جایگزین کند به زودی گریه و زاری خواهد کرد.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.