تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 32

‌استمرار و پایداری

اسامی دیگر شش خطی: دوران پس از ازدواج، وفاداری، ادامه دادن، همراهی‌های ادامه‌دار، پشتکار، نماد پایداری، استقامت، ایستادگی، پایداری در میان تغییرات، محکم ماندن

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 32 - استمرار و پایداری  از جدول یی چینگ

شش خطی 32

استمرار و پایداری

سه‌خطی قدرتمند «چن» در بالا، سه‌خطی ضعیف «سون» در پایین. این شش‌خطی معکوس شش‌خطی قبلی (۳۱) است. در قبلی ما گذاری را داشتیم، اینجا پیوند و اتحاد را به عنوان شرایطی پایدار داریم.
تصویر هر دو سه‌خطی مربوط به تندر و باد است، که پدیده‌های مرتبطی هستند. سه‌خطی پایین نرمی و ملایمت و سه خطی بالا، حرکت‌های بیرونی را نشان می‌دهد.
در فضای روابط اجتماعی، این شش‌خطی نهاد ازدواج را معرفی می‌کند که پیوندی پایدار میان دو جنس مخالف است. در طول دوران نامزدی، مرد جوان گوش به فرمان دختر جوان است، اما در ازدواج، که با به هم پیوستن بزرگترین پسر با بزرگترین دختر نشان داده شده است، شوهر رهبری کننده و نیروی محرک بیرونی است، در حالی که زن در خانه (درون)، نرم و فرمانبردار است.

سنجش شش‌خطی:

«استمرار» با موفقیت همراه است و خطایی در آن نیست.
درست و محکم ماندن هماهنگ و سودمند است.
اگر جایی برای رفتن داشته باشد با شرایط زمانه هماهنگ است و برایش سودمند خواهد بود.

«استمرار» حالتی است که حرکت، به خاطر وجود موانع متوقف نمی‌شود. این حال استراحت کردن یا ساکن ماندن نیست؛ چون سکون صرف، پس‌رفت ایجاد می‌کند.
«استمرار» در عوض، حالتی از خودکفایی و صبوری است و به همین دلیل، حرکتی تازگی بخش برای فرد یا کل یک مجموعه‌ی منسجم به حساب می‌آید. این حرکت، با قوانین تغییر ناپذیر زندگی هماهنگ شده و در پایان، شروعی تازه را رقم می‌زند.
این استمرار در بدن هم مشهود است؛ هنگام نفس کشیدن قلب منقبض شده و خون را به همه‌ی بدن پمپ می‌کند و این حرکت، شروعی تازه یعنی بازدم را در پی دارد. در این مرحله خون به قلب باز می‌گردد، قلب منبسط شده و نفس از درون به بیرون می‌رود؛ حرکت از درون به بیرون می‌چرخد.
صورت‌های فلکی نمونه‌ی دیگری از «استمرار» هستند. آنها در مدار مشخصی حرکت می‌کنند، به همین دلیل نیروی روشنایی بخش و هدایت کننده‌ی‌ آن‌ها مستمر می‌ماند. فصول سال هم پیرو قوانین ثابتی از تغییر و تحول هستند، به همین دلیل، می‌توانند تأثیراتی ایجاد ‌کنند که «مستمر» باقی بماند.
به همین شکل وقتی خود را وقف کاری کنید و مفهوم استمرار داشتن در زندگی را پیاده کنید، می‌توانید جهان‌تان را با آن شکل دهید. درون آن که به چیزها «استمرار» و «بقا» می‌بخشد، می‌توانید حقیقت هر چیز در آسمان و زمین را بشناسید.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 32: تندر و باد:
نگاره‌ی «استمرار».
به این ترتیب انسان برتر استوار می‌ماند و مسیرش را تغییر نمی‌دهد.

تندر و باد:
نگاره‌ی «استمرار».
به این ترتیب انسان برتر استوار می‌ماند و مسیرش را تغییر نمی‌دهد.

تندر می‌پیچد، و باد می‌وزد؛ هردو نمونه‌ای کامل از حرکت هستند و بنابراین، دقیقاً مخالف «استمرار» به نظر می‌رسند، اما قوانینی که شروع و پایان آن‌ها را مشخص می‌کند، آمدن و رفتن‌شان را، «مستمر» هستند. به همین شیوه عدم وابستگی شما، نباید از شخصیت خشک و غیر منعطف ناشی شود. «استمرار» شما در جهت شما است، قانون درونی‌تان، که تمام رفتارهای شما را تعیین می‌کند.


جمع بندی:

«استمرار»، «ثبات» و «پایداری» کلید موفقیت در این وضعیت به حساب می‌آیند.
استمرار یعنی حرکت خود را به خاطر وجود موانع متوقف نکنید و خودکفا و صبور باشید. اینگونه در حرکت رو به جلو پایدار هستید.
پس همچون سرپرست یک خانواده کار و مسیر مشخصی داشته باشید که این هماهنگ با زمانه و سودمند است.
برای پایدار بودن در مسیر، باید بتوانید منعطف باشید و خود را با شرایط مختلف سازگار کنید. البته سازگاری با شرایط، زیر پا گذاشتن اصول‌ و خارج شدن از مسیر نیست.
آیا می‌توانید تحت هر شرایطی در مسیرتان پایدار بمانید؟
می‌توانید بدون ایجاد اصطکاک بر وضعیت تاثیر خوبی بگذارید و به مسیرتان ادامه دهید؟
با پایداری در راه و فهم حقیقی آن، می‌توانید جهان‌تان را بسازید و حقیقت هر چیز در آسمان و زمین را بشناسید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

خودتان را در یک روال ثابت مانند حرکت سیاره‌ها در مدارشان قرار دهید. «د.ف هوک»


این شش خطی وضعیت را ادامه دادن و پایداری توصیف می‌کند. تأکید دارد که ادامه دادن و تازگی بخشیدن به مسیری که آن را دنبال می‌کنید شیوه‌ی مناسب رفتار در این وضعیت است... «ریتسما/کراچر»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 32

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 32 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 32: شتابزده به دنبال «استمرار» بودن همواره بدبختی می‌آفریند. اینگونه هیچ چیز نیست که هماهنگ و سودمند باشد.

شتابزده به دنبال «استمرار» بودن همواره بدبختی می‌آفریند. اینگونه هیچ چیز نیست که هماهنگ و سودمند باشد.

تفسیر خط اول شش خطی 32

هر چیز «مستمر» اندک‌اندک و تنها از راه کارهای ادامه‌دار طولانی مدت و تأملی دقیق به دست می‌آید.
لائودزو در این باره می‌گوید:
«اگر بخواهیم چیزی را فشرده کنیم، اول باید اجازه دهیم کاملاً باز شود.»
وقتی درخواست‌های زیادی داشته‌ باشید، رفتارهای ناگهانی از خود نشان می‌دهید، و چون می‌خواهید چیزهای زیادی به دست بیاورید، در آخر در هیچ کدام موفق نمی‌شوید.

چکیده

او می‌خواهد سریع به چیزهای زیاد و پایداری دست یابد؛ هیچ چیز پایداری با عجله به دست نمی‌آید.
زیاده خواهی و فوری رسیدن به همه‌ی آرزوها، بدبختی پشت بدبختی برای او رقم می‌زند و هیچ کاری به این شیوه سودمند نیست.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 32: افسوس از بین می‌رود.

افسوس از بین می‌رود.

تفسیر خط دوم شش خطی 32

وضعیت غیر طبیعی است. نیروی درونی شما قدرتمندتر از نیروی چیزهای بیرونی در دسترس است. بنابراین ممکن است بترسید انجام کاری فراتر از حد توان‌تان باشد.
به هر حال، چون اکنون زمان «استمرار» است، ممکن است بتوانید نیروی درونی‌تان را کنترل کرده و از افراط بپرهیزید. در اینصورت دلیلی برای پشیمانی باقی نمی‌ماند.

چکیده

قدرت درونی زیادی دارید، اما از افراط دوری می‌کنید و به این ترتیب، دلیلی برای پشیمانی باقی نمی‌گذارید.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 32: کسی که در شخصیتش «استمرار» نداشته باشد با سرافکندگی روبرو می‌شود و این سرافکندگی پایدار است.

کسی که در شخصیتش «استمرار» نداشته باشد با سرافکندگی روبرو می‌شود و این سرافکندگی پایدار است.

تفسیر خط سوم شش خطی 32

اگر کنترل شما به دست عوامل بیرونی باشد و آن‌ها باشند که امید یا ترس را در شما ایجاد می‌کنند، ثبات شخصیتی نخواهید داشت.
این بی‌ثباتی، همواره شما را به تجربه‌های ناخوشایند هدایت می‌کند. این سرافکندگی‌ها غالباً از جایی ناپیدا سر بیرون می‌آورند. این تجربه‌ها فقط تأثیر اتفاقات بیرونی بر شما نیستند، بلکه نتیجه‌ی طبیعی خلق و خوی بی‌ثبات شما هستند.

چکیده

کسی که ثبات شخصیت ندارد، هر اتفاقی می‌تواند حال او را دگرگون سازد و سرافکندگی و شرمساری از زندگی او خارج نمی‌شود.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 32: شکاری در شکارگاه نیست.

شکاری در شکارگاه نیست.

تفسیر خط چهارم شش خطی 32

اگر به دنبال شکار هستید و می‌خواهید صید خوبی داشته باشید، باید در جای مناسبی به دنبال آن باشید.
وقتی در جای نامناسب به دنبال شکار خود بگردید، فرقی نمی‌کند چقدر منتظر بمانید، موفقیت ممکن نیست. ادامه دادن به جستجو به تنهایی کافی نیست. چیزی که از راه درست دنبال نشود به نتیجه نمی‌رسد.

چکیده

ثبات به تنهایی کافی نیست. اگر تا ابد هم در جای نادرست به انتظار شکار بنشینید، طبیعی است که به نتیجه نمی‌رسید.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 32: ثبات بخشیدن به شخصیت فرد از طریق درستی و محکمی برای زن خوش‌بختی به بار می‌آورد و برای مرد بدبختی.

ثبات بخشیدن به شخصیت فرد از طریق درستی و محکمی برای زن خوش بختی به بار می‌آورد و برای مرد بدبختی.

تفسیر خط پنجم شش خطی 32

زن باید در تمام طول زندگی دنباله رو مرد باشد، ولی مرد باید در هر زمان، به دنبال انجام وظیفه‌ی خود باشد. اینکه همواره بخواهد تأیید زن خانه را به دست بیاورد کار اشتباهی برای او است.
همینطور برای یک زن خانه دار حفظ سنت‌ها کار درست و خوبی است، اما برای کسی که در اجتماع مسئولیتی دارد، مهم این است که منعطف و سازگار با شرایط عمل کند و تنها از طریق وظایفی که دارد و کارهایی که در قبال آن باید انجام دهد هدایت شود.

چکیده

خوشبختی زن در پیروی از همسرش است؛ اما مرد باید بر اساس وظیفه‌اش عمل کند و بر اساس وظیفه و شرایط دست به عمل بزند.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 32: «بی‌قراری» به عنوان حالتی «مستمر» بدبختی آفرین است.

«بی‌قراری» به عنوان حالتی «مستمر» بدبختی آفرین است.

تفسیر خط ششم شش خطی 32

اگر از آن دسته افرادی هستید که همواره شتابان هستید و لحظه‌ای آرامش درونی ندارید، نه تنها دقت کافی در زندگی ندارید بلکه اگر به جایگاهی برسید این ویژگی خطرساز می‌شود.

چکیده

پایداری در بی‌قراری.
هم بی‌دقت هم خطر ساز.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.