تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 36

‌زخم برداشتن روشنایی

اسامی دیگر شش خطی: تاریکی گرفتن نور، نماد پدیدار شدن هوشمندی، زخمی شدن، پنهان کردن روشنایی، شهامت رویارویی با دشواری‌ها، تکیه بر نور درونی هنگام گرفتار دشمن شدن، زخم دیدن، روشنایی تاریک شده

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 36 - زخم برداشتن روشنایی از جدول یی چینگ

شش خطی 36

زخم برداشتن روشنایی

اینجا خورشید به زیر زمین فرو می‌رود در نتیجه تاریک می‌شود. اسم شش‌خطی دقیقاً یعنی «زخم برداشتن روشنایی»؛ از این رو خطوط این شش‌خطی مکرراً به زخمی شدن اشاره می‌کنند.
موقعیت دقیقاً معکوس شش‌خطی قبلی (۳۵) است. در آن شش‌خطی رأس کار، کمک‌کاران توانمندی داشت و با همراهی و پشتیبانی آن‌ها پیشرفت‌ سریع و آسان به دست می‌آمد؛ اینجا فردی با ذاتی تاریک در جایگاه قدرت قرار گرفته و به انسان توانا و آگاه آسیب می‌رساند.

سنجش شش‌خطی:

«تاریکی گرفتن نور».
هنگام سختی اگر فرد درست و محکم بماند هماهنگ و سودمند است.

شما نباید اجازه دهید بدون هیچ مقاومتی تحت تأثیر شرایط ناخوشایند قرار بگیرید یا استواری‌تان متزلزل شود. شما با روشن نگه داشتن نور درون خود می‌توانید از این تزلزل و تأثیر پذیری جلوگیری کنید و در عین حال، نسبت به اتفاقات بیرونی پذیرا و تسلیم باشید. شما با این رویکرد می‌توانید بر سخت‌ترین شرایط هم غلبه کنید.
در بعضی شرایط قطعاً لازم است نور درونی خود (آگاهی، خواسته، هدف و ...) را بپوشانید، تا خواست و اراده‌ی شما علیرغم مشکلاتی که در اطراف‌تان است غالب شود. استواری شما باید درون هوشیاری شما در جریان باشد به طوری که از بیرون قابل تشخیص نباشد. تنها در اینصورت است که شما می‌توانید خواست و اراده‌ی خود را هنگام رویارویی با مشکلات حفظ کنید.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 36: خورشید به زیر زمین فرو می‌رود:
نگاره‌ی «تاریکی گرفتن نور».
به این ترتیب انسان برتر با توده‌های عظیم زندگی می‌کند:
او نور خود را می‌پوشاند، اما همچنان می‌درخشد.

خورشید به زیر زمین فرو می‌رود:
نگاره‌ی «تاریکی گرفتن نور».
به این ترتیب انسان برتر با توده‌های عظیم زندگی می‌کند:
او نور خود را می‌پوشاند، اما همچنان می‌درخشد.

در زمان تاریکی گرفتن نور نکته‌ی اساسی این است که محتاط و خویشتن‌دار بمانید. نباید با رفتارهای نسنجیده‌ی خود دشمنی‌های کهنه را بیدار کنید یا به آن‌ها دامن بزنید. در این دوران به هیچ وجه نباید درگیر کارهای دیگران شوید؛ و همینطور نباید سعی کنید دیگران را آگاه یا اصلاح کنید.
در روابط اجتماعی‌تان سعی نکنید علامه‌ی دهر باشید.
باید اجازه دهید چیزهای زیادی بگذرند و درگیر آن‌ها نشوید.


جمع بندی:

در این وضعیت برخلاف شش‌خطی «اوج - ۳۵»، هیچکس به روی شما باز و گشوده نیست؛ پس بهتر است خود را خوار و خفیف نکنید.
سعی کنید در برابر حمله‌ها و یا حتی توهین‌ها نرنجید.
به یاد داشته باشید مقابله به مثل یا رفتارهای انتقام جویانه فقط به این جنگ و درگیری دامن می‌زند.
به نور درونی خود تکیه کنید و به هیچ وجه تلاشی برای ارائه‌ی آن به دیگران، آگاه کردن آن‌ها یا دانای کل بودن نکنید. دانایی و توانایی خود را بپوشانید، به خودی خود خواهد درخشد.
در این دوران باید اجازه‌ دهید خیلی چیزها بیایند و بروند و خود را درگیر آن‌ها نکنید.
وقتی بفهمید «پذیرش داشتن» و در «سلم بودن» نسبت به موقعیت یعنی چه(در مقابل مخالفت و دشمنی)، می‌توانید در سخت‌ترین شرایط هم حال خوب خود را حفظ کنید و سلطان حال درونی خود شوید و در ادامه، به خواسته‌های بیرونی خود نیز دست یابید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

وقتی رهروان دائو در میان مردم هستند، اگر زیاد از روشنایی‌شان(آگاهی) استفاده کنند، نادانان را شوکه و دنیاخواهان را متعجب کرده، و به راحتی باعث فرا خواندن سوء استفاده و توهین می‌شوند. -- «ای جینگ بودایی - کلیری»

آنچه خردمند روزانه کسب می‌کند روشنایی و نور بدون خبر شدن دیگران است. -- «ای جینگ بودایی - کلیری»

لزوماً به این بدی که به نظر می‌رسد نیست، شاید فقط به معنی محدود شده یا محدود کردن خود باشد. -- «د.ف هوک»


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 36

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 36 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 36: «تاریکی گرفتن نور» در حین پرواز باعث می‌شود بال‌هایش را پایین بیاورد.
انسان برتر سرگردان است و برای سه روز چیزی نمی‌خورد، اما او جایی برای رفتن دارد.
میزبانش سوژه‌ای دارد تا درباره‌ی او غیبت کند.

«تاریکی گرفتن نور» در حین پرواز باعث می‌شود بال‌هایش را پایین بیاورد.
انسان برتر سرگردان است و برای سه روز چیزی نمی‌خورد، اما او جایی برای رفتن دارد.
میزبانش سوژه‌ای دارد تا درباره‌ی او غیبت کند.

تفسیر خط اول شش خطی 36

شما با عزمی جدی تلاش کردید تا از تمام موانع فراتر روید، اما با تیره بختی روبه‌رو شده‌اید. به این ترتیب باز می‌گردید و با زیرکی از آن اجتناب می‌کنید.
دوران سختی است. بی‌وقفه و بدون هیچ جای ثابتی برای ماندن باید شتابان پیش روید. اگر نخواهید با درون خود سازش کنید و بر اصول خود پابرجا بمانید، از فقر و نداری رنج می‌برید. با این همه، شما هدف معینی دارید و سخت برای رسیدن آن تلاش می‌کنید، در حالی که کسانی که با آن‌ها زندگی می‌کنید شما را درک نمی‌کنند و حرف‌های خوبی در مورد شما نمی‌زنند.

چکیده

برای عبور از همه‌ی موانع خیز برمی‌دارد، اما سرنوشت چیز دیگری می‌خواهد.
زمان سختی است و باید بی‌وقفه ادامه دهد.
در این زمان اگر تغییری در اصول درونی‌اش ایجاد نکند، همچنان از محرومیت و نداری رنج خواهد برد.
اما با اینکه اطرافیانش درکش نمی‌کنند و به او زخم زبان می‌زنند، هدفش را با جدیت دنبال می‌کند.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 36: با «تاریکی گرفتن نور» ران چپ او زخمی می‌‌شود.
او با قدرت یک اسب به دیگران کمک می‌کند؛ خوش‌بختی یار او است.

با «تاریکی گرفتن نور» ران چپ او زخمی می‌‌شود.
او با قدرت یک اسب به دیگران کمک می‌کند؛ خوش بختی یار او است.

تفسیر خط دوم شش خطی 36

اینجا ارباب روشنایی در جایگاه تبعیت کردن است و به دست ارباب تاریکی زخمی شده است. اما آسیب جدی نیست؛ تنها توقفی موقتی است. نجات برای شما همچنان ممکن است. با اینکه زخمی شده‌اید فقط به خودتان فکر نمی‌کنید؛ فقط به نجات دیگرانی که در خطر هستند فکر می‌کنید.
از این رو با تمام توان تلاش می‌کنید همه‌ی کسانی که می‌شود را نجات دهید. خوش بختی شما، نتیجه‌ی مسئولانه رفتار کردن شماست.

چکیده

ممکن است تاریکی پای چپ شما را زخمی کرده باشد؛ اما این زخم کاری نیست و همچون یک اسب قدرتمند، بدون اندیشیدن به خود، به نجات دیگران می‌پردازید. اینگونه رفتار کردن خوش بختی به همراه دارد و هماهنگ با زندگی خواهید بود.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 36: «تاریکی گرفتن نور» هنگام شکار در جنوب.
در این حین سرکرده‌ی بزرگ‌شان دستگیر می‌شود.
در این شرایط او نباید به این زودی‌ها توقع درست و محکم بودن را داشته باشد.

«تاریکی گرفتن نور» هنگام شکار در جنوب.
در این حین سرکرده‌ی بزرگ‌شان دستگیر می‌شود.
در این شرایط او نباید به این زودی‌ها توقع درست و محکم بودن را داشته باشد.

تفسیر خط سوم شش خطی 36

به نظر بخت با شما یار بوده است. در حالی که با قدرت و وفاداری خود مشتاقانه به دنبال ایجاد نظم هستید، تصادفاً سرکرده‌ی این آشفتگی‌ها را می‌بینید و او را دستگیر می‌کنید. اینگونه پیروزی حاصل می‌شود. اما برای ریشه کن کردن بدی‌ها نباید عجول باشید. این بدی‌ها خیلی وقت است که وجود داشته‌اند و شتابزدگی شما اوضاع را خراب می‌کند، پس مراقب و صبور باشید.

چکیده

در حین شکار در جنوب تصادفاً سرکرده‌ی این آشفتگی‌ها را می‌بینید و دستگیرش می‌کنید.
با اینحال نباید انتظار داشته باشید که همه‌ی تاریکی‌ها درجا ناپدید شوند.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 36: او به درون قسمت چپ شکم نفوذ می‌کند.
او به قلب «تاریکی گرفتن نور» می‌رسد و از حیاط و دروازه‌ی آن خارج می‌شود.

*در هاراگیری نیز شمشیر به قسمت چپ شکم وارد می‌شود.

او به درون قسمت چپ شکم نفوذ می‌کند.
او به قلب «تاریکی گرفتن نور» می‌رسد و از حیاط و دروازه‌ی آن خارج می‌شود.

*در هاراگیری نیز شمشیر به قسمت چپ شکم وارد می‌شود.

تفسیر خط چهارم شش خطی 36

شما نزدیک فرمانده‌ی نیروهای تاریکی می‌شوید و در نتیجه، سرّی‌ترین نیت‌های آن‌ها را می‌فهمید. اینجاست که کاملاً می‌بینید امیدی به بهبودی وجود ندارد. بنابراین پیش از شروع طوفان فرصت می‌کنید تا صحنه را ترک کنید.

چکیده

او به قلب تاریکی نفوذ کرده و چشم در چشم ارباب تاریکی می‌شود.
قلب تاریکش را می‌شناسد و می‌فهمد در حال حاضر کاری از دستش بر نمیاید؛ ولی فرصت دارد تا پیش از شروع طوفان بگریزد.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 36: «تاریکی گرفتن نور»، همچون اتفاقی که برای شاهزاده چی افتاد.
درست و محکم ماندن هماهنگ و سودمند است.

«تاریکی گرفتن نور»، همچون اتفاقی که برای شاهزاده چی افتاد.
درست و محکم ماندن هماهنگ و سودمند است.

تفسیر خط پنجم شش خطی 36

«شاهزاده چی» در دربار سلسله‌ی ستمگر «چو هسی» زندگی می‌کرد و با اینکه اسمی از آن‌ها آورده نشده، نمونه‌ا‌ی تاریخی ارائه می‌دهد که کل این وضعیت بر آن استوار است.
شاهزاده چی از بستگان سلسله چو هسی بوده و نمی‌توانسته از دربار خارج شود؛ او جهان‌بینی، نیت‌ها یا همان نور درونی خود را نمایان نمی‌کرده و خود را به دیوانگی می‌زده است. همچنین، او همچون برده خم نگه داشته می‌شده است؛ اما این بدبختی‌ها و تاریکی‌ها باعث نشد از جهان‌بینی و اعتقاداتش دست بردارد.
این داستان تاریخی حاوی آموزه‌های لازم برای شما است تا یاد بگیرید اگر در زمان تاریکی نمی‌توانستید موقعیت خود را ترک کنید، بهتر است چگونه رفتار کنید.
برای گریختن از خطر باید استواری خدشه ناپذیری در روحیه‌ی خود و احتیاطی دوچندان در برخورد با جهان بیرون داشته باشید.

چکیده

شما در چنگال ارباب تاریکی گرفتار شده‌اید و راه فراری ندارید.
انسان برتر جهان‌بینی خود را مخفی می‌کند و با روحیه‌ای تزلزل ناپذیر و احتیاطی دوچندان در برخورد با جهان، درون تاریکی صادق و پایدار می‌ماند.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 36: نوری نیست و تاریکی همه جا را فرا گرفته است.
ابتدا تا آسمان بالا می‌رود، سپس به اعماق زمین سقوط می‌کند.

نوری نیست و تاریکی همه جا را فرا گرفته است.
ابتدا تا آسمان بالا می‌رود، سپس به اعماق زمین سقوط می‌کند.

تفسیر خط ششم شش خطی 36

اینجا تاریکی به اوج خود رسیده است. نیروی تاریک در ابتدا آنچنان اوج می‌گیرد که می‌تواند تمام کسانی که در سمت خوبی و روشنایی هستند را زخمی کند. اما در آخر بلای جان خود می‌شود، چون بدی وقتی کاملاً بر خوبی چیره شد باید افول کند و به این ترتیب، نیرویی که ماندنش را تأمین می‌کرد از بین می‌رود.

چکیده

تاریکی تا بالای آسمان را فراگرفته
و این آغازی برای پایان آن است.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.