تفسیر ای جینگ(یا تفسیر یی چینگ)
‌شش خطی 55

‌فراوانی

اسامی دیگر شش خطی: خوشبختی بسیار، اوج، ثروت و سود فراوان، نیکبختی، نماد رفاه، ثروتمندی، ثمر بخش، پربار، روشنایی، بزرگی، عرش، عمل صحیح و رفتار روشن

تفسیر یی چینگ - تصویر شش خطی 55 - فراوانی  از جدول یی چینگ

شش خطی 55

فراوانی

«سه‌خطی چن» حرکت است و «سه خطی لی» شعله‌های آتش که ویژگی آن روشنایی است. روشنایی در درون و حرکت در بیرون – این تولید بزرگی و فراوانی می‌کند. شش‌خطی دوران یک تمدن پیشرفته را به تصویر می‌کشد. به هر حال، این اصل که پیشرفت به اوج خود رسیده حاکی از آن است که این وضعیت فراوانی نمی‌تواند برای همیشه پایدار بماند.

سنجش شش‌خطی:

«فراوانی» موفقیت آمیز است.
پادشاه به فراوانی دست میابد.
غمگین نباشید.
همچون خورشید ظهرگاهی باشید.

دوران بزرگی و فراوانی چیزی نیست که هر موجود فانی بتواند آن را ایجاد کند. تنها کسی که برای فرمانروایی زاده شده می‌تواند می‌تواند چنین کاری انجام دهد، چون اراده‌ی او به سمت آنچه بزرگ است سمت و سو دارد.
چنین دوران فراوانی معمولاً کوتاه است. از این رو یک فرزانه ممکن است با نظر به افول اجتناب ناپذیر غمگین شود. اما چنین غمی سزاوار او نیست. تنها فردی که درون او از غم و غصه پاک شده می‌تواند در دوران فراوانی رهبر باشد. او باید همچون خورشید ظهرگاهی بدرخشد و هرچه در زیر آسمان قرار دارد را خوشحال کند.

تصویر شش‌خطی:

تصویر شش‌خطی 55: هم رعد و هم برق به وقوع می‌پیوندد:
نگار‌ه‌ی «فراوانی».
به این ترتیب انسان برتر در مورد دادخواهی‌ها تصمیم گیری کرده و مجازات‌ها را اعمال می‌کند.

هم رعد و هم برق به وقوع می‌پیوندد:
نگار‌ه‌ی «فراوانی».
به این ترتیب انسان برتر در مورد دادخواهی‌ها تصمیم گیری کرده و مجازات‌ها را اعمال می‌کند.

این شش‌خطی با شش‌خطی «۲۱ از بین بردن موانع» رابطه دارد که در آن نیز رعد و برق ظاهر می‌شوند؛ اما با ترتیب معکوس. در «از بین بردن موانع» قوانین وضع می‌شوند: اینجا آن‌ها پیاده شده و تقویت می‌شوند. روشنایی (سه‌خطی لی) در درون دقیقاً تحقیق در مورد حقایق را ممکن می‌سازد، و شوک (سه‌خطی چن) در بیرون پیاده سازی دقیق و جدی مجازات‌ها را تضمین می‌کند.


جمع بندی:

شما در این موقعیت صاحب قدرت هستید و این به خاطر شایستگی‌های درونی و قصد والایی است که دارید.
به صورت نمادین پادشاه جدیدی هستید که از ماجراجویی‌هایش برگشته تا تخت پادشاهی را تصاحب کند.
این یک چرخه است و شما بخشی از آن هستید و به اندازه‌ی کافی آگاه هستید که روزی باید تخت پادشاهی را برای کودکی در شهر، جوانی برومند و قهرمانی تازه بگذارید و بروید.
ناراحتی برای چنین آمدن و رفتن‌های اجتناب ناپذیری بی‌معنی است، و فقط چنین انسان آگاهی می‌تواند رهبری توانا شود.
اکنون باید در نقش خود بدرخشید و از این موهبت بهترین استفاده را ببرید تا بهترین خود باشید و مانند خورشید به همه بتابید.
می‌توانید قوانین را با روشن بینی و دقتی که دارید بازنگری و تقویت کنید تا جامعه‌ی بهتر و شادتری داشته باشید.


گفتارها و نقل قول‌های مرتبط با شش خطی:

گفتاری ثبت نشده - در حال جمع آوری و آماده سازی


تجربه‌ها، نظرات یا سوالات شش خطی 55

هنوز گفت و گویی برای شش خطی 55 ثبت نشده


با ثبت تجربه یا پرسیدن سوال به گسترش آگاهی خود و دیگران کمک می‌کنید.

آگاهی باید نیرویی در حال تازه شدن باشد. این تنها از طریق نزدیکی پرشور میان دوستان همراه و همدل اتفاق میفتد که به گفتگو در مورد حقایق زندگی می‌پردازند و آن‌ها‌ را در زندگی پیاده می‌کنند...

ریچارد ویلهلم - تصویر شش خطی ۵۸ - شادمانی
ثبت نظر

ترجمه و توضیح کامل خطوط شش خطی کتاب ای جینگ
(تفسیر یی چینگ - خطوط)

بر اساس توضیحات ریچارد ویلهلم

خط اول شش خطی:
تصویر شش‌خطی 55: نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
وقتی مردی با فرمانروای مقدر خود دیدار می‌کند، آن‌ها می‌توانند برای ده روز با هم باشند و این اشتباه نیست.
پیش رفتن به شناخته شدن منجر می‌شود.

نُه در آغاز (یانگ در پایین) یعنی:
وقتی مردی با فرمانروای مقدر خود دیدار می‌کند، آن‌ها می‌توانند برای ده روز با هم باشند و این اشتباه نیست.
پیش رفتن به شناخته شدن منجر می‌شود.

تفسیر خط اول شش خطی 55

برای ایجاد دوران فراوانی، اتحاد میان روشنایی و حرکتی نیرومند لازم است. دو فردی که این دو ویژگی را دارا هستند برای همدیگر مناسب هستند و حتی اگر آن‌ها زمان یک چرخه‌ی کامل را در دوران فراوانی با یکدیگر بگذرانند، نه زمان زیادی است و نه اشتباه است.
از این رو فرد ممکن است به جلو حرکت کند تا تأثیرات خود را حس کند؛ این کار باعث می‌شود شناخته شود.

چکیده

دو نفر که یکی نیرومند و دیگری خردمند است به هم می‌پیوندند و یک چرخه‌ی کامل را با هم می‌مامند؛ این نه اشتباه است و نه طولانی.
اینگونه به جلو گام‌های خوبی برمي‌دارید و شناخته می‌شوید.

خط دوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 55: شش در جایگاه دوم یعنی:
این پرده چنان ضخیم و همه‌ جانبه است که ستاره‌ی قطبی را در ظهر می‌توان دید.
به واسطه پیش رفتن، فرد با بی‌اعتمادی و کینه‌ورزی روبرو می‌شود.
اگر کسی از طریق حقیقت او را بیدار کند، خوش اقبالی می‌آید.

شش در جایگاه دوم یعنی:
این پرده چنان ضخیم و همه‌ جانبه است که ستاره‌ی قطبی را در ظهر می‌توان دید.
به واسطه پیش رفتن، فرد با بی‌اعتمادی و کینه‌ورزی روبرو می‌شود.
اگر کسی از طریق حقیقت او را بیدار کند، خوش اقبالی می‌آید.

تفسیر خط دوم شش خطی 55

اغلب پیش میاید که توطئه‌ها و دسیسه‌های حزبی و گروهی، مانند خورشید گرفتگی فضای میان فرمانروایی که قصد رسیدن به دستاوردهای بزرگی را دارد، و انسانی که می‌تواند کارهای بزرگ به عهده بگیرد را تاریک می‌کند. سپس، به جای خورشید، ما ستاره‌ی قطبی را در آسمان می‌بینیم. تاریکی فرمانروا را به واسطه‌ی گروه‌هایی که قدرت را غصب کرده‌اند فرا گرفته است. اگر شخص در چنین زمانی بخواهد با توسل به زور کاری بکند، تنها با بی‌اعتمادی و حسادت روبرو می‌شود که می‌تواند مانع هر حرکتی شود. پس نکته‌ی اساسی این است که از درون به نیروی حقیقت تکیه کنیم که چنان قدرتمند است که تأثیر پنهانی بر فرمانروا می‌گذارد و به این ترتیب، همه چیز خوب پیش می‌رود.

چکیده

دسیسه‌ها همچون خورشید گرفتگی بر اوضاع سایه‌ افکنده و میان فرمانروا و خدمتگزار او پرده‌‌ای ضخیم ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی توسل به زور برای پیش رفتن جز بی‌اعتمادی و حسادت نتیجه‌ای ندارد. اما با تکیه بر نور حقیقت درونی، تأثیر پنهانی بر فرمانروا می‌گذارد و به این ترتیب همه‌چیز خوب پیش می‌رود.

خط سوم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 55: نُه در جایگاه سوم یعنی:
بوته‌ها در اینجا آنقدر فراوان و انبوه هستند (و مانع عبور نور شده‌اند) که در ظهر می‌توان ستاره‌های کوچک را دید.
(و در این تاریکی) او بازوی راستش را می‌شکند.
(با اینحال) سرزنشی (متوجه او) نیست.

نُه در جایگاه سوم یعنی:
بوته‌ها در اینجا آنقدر فراوان و انبوه هستند (و مانع عبور نور شده‌اند) که در ظهر می‌توان ستاره‌های کوچک را دید.
(و در این تاریکی) او بازوی راستش را می‌شکند.
(با اینحال) سرزنشی (متوجه او) نیست.

تفسیر خط سوم شش خطی 55

تصویر این است که پوشیده شدن خورشید در حال افزایش است. اینجا خورشید گرفتگی به کمال خود می‌رسد، از این رو ستاره‌های کوچک در آسمان ظهرگاهی دیده می‌شوند.
در فضای روابط اجتماعی، این بدان معنی است که سایه‌ی روی شاهزاده به حدی رسیده که حتی انسان‌های کوچک (بوته‌های زیر درخت) می‌توانند خودشان را در صحنه به پیش ببرند. حتی اگر کسی دست راست فرمانروا باشد و توانایی و قدرت زیادی هم داشته باشد هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.

چکیده

تاریکی به حدی رسیده که افراد ناکارآمد می‌توانند برای خود جایی باز کنند.
در این وضعیت راه برای فرد توانمند بسته شده و نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد؛ ولی با توجه به وضعیت به وجود آمده این شیوه سرزنشی در پی ندارد.

خط چهارم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 55: نُه در جایگاه چهارم یعنی:
پوشیدگی چنان فراگیر است که ستاره‌ی قطبی در ظهر دیده می‌شود.
او با فرمانروای خود دیدار می‌کند، فرمانروایی که هم فکر و شبیه به خود اوست.
خوش اقبالی.

نُه در جایگاه چهارم یعنی:
پوشیدگی چنان فراگیر است که ستاره‌ی قطبی در ظهر دیده می‌شود.
او با فرمانروای خود دیدار می‌کند، فرمانروایی که هم فکر و شبیه به خود اوست.
خوش اقبالی.

تفسیر خط چهارم شش خطی 55

اینجا تاریکی در حال کاهش یافتن است، از این رو عناصر هم‌جنس به یکدیگر می‌پیوندند. اینجا دو چیز مکمل باید پیدا شود – عقل برای تکمیل شوق عمل کردن لازم است. سپس همه چیز خوب پیش می‌رود. عنصر تکمیل کننده‌ای که اینجا به تصویر کشیده شده برعکس خط اول است. در آن خط، عقل چیزی بود که باید با شوق و شور (انرژی) تکمیل می‌شد، در حالی که اینجا شور و شوق است که با عقل تکمیل می‌شود.

چکیده

تاریکی که در اوج است رو به افول می‌گذارد و راه برای پیوستن عناصر روشنایی باز می‌شود.
شور و شوق شما نیز با پیوستن به فردی عاقل تکمیل می‌شود و از این رو همه چیز خوب پیش رود.

خط پنجم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 55: شش در جایگاه پنجم یعنی:
صفوف پیش می‌آیند، برکت و شهرت نزدیک می‌شود.
خوش اقبالی.

شش در جایگاه پنجم یعنی:
صفوف پیش می‌آیند، برکت و شهرت نزدیک می‌شود.
خوش اقبالی.

تفسیر خط پنجم شش خطی 55

فرمانروا متواضع است از این رو به پند و نصیحت انسان‌های توانمند توجه می‌کند. از این رو او با افرادی احاطه شده‌ که به او سرمشق می‌دهند. این برای او و همه‌ی مردم برکت، شهرت و خوش‌اقبالی به بار می‌آورد.

چکیده

شما با طبع پذیرا و گوش شنوای خود افراد برجسته و توانمند را به دور خود جمع می‌کنید و این چیزی است که و برای شما و دیگران برکت، شهرت و خوش بختی به ارمغان می‌آورد.

خط ششم شش خطی:
تصویر شش‌خطی 55: شش در بالا یعنی:
خانه‌‌اش بیانگر فراوانی است. (اما) خانواده‌اش در آن دیده نمی‌شوند.
او به دروازه چشم دوخته ولی کسی دیگر از آن رفت و آمد نمی‌کند.
برای سه سال او کسی را نمی‌بیند.
بد اقبالی.

شش در بالا یعنی:
خانه‌‌اش بیانگر فراوانی است. (اما) خانواده‌اش در آن دیده نمی‌شوند.
او به دروازه چشم دوخته ولی کسی دیگر از آن رفت و آمد نمی‌کند.
برای سه سال او کسی را نمی‌بیند.
بد اقبالی.

تفسیر خط ششم شش خطی 55

این مردی را توصیف می‌کند که به خاطر تکبر و لجبازی دقیقاً عکس چیزی که با تلاش فراوان به دنبال آن بوده را به دست میاورد. او به دنبال خانه‌ای باشکوه و مجلل است. او آرزو دارد تا تحت هر شرایطی رئیس خانه‌اش باشد، که باعث می‌شود خانواده‌اش با او بیگانه شوند و در آخر کاملاً تنها و منزوی شود.

چکیده

او به خانه‌ی رویایی خود می‌رسد، اما به خاطر تکبر و خود رأیی کسی در آن باقی نمی‌ماند تا حدی که کاملاً تنها و منزوی می‌شود.

ریچارد ویلهلم، سفر به چین و ای جینگ:

ریچارد ویلهلم(1930 – 1873) که یک مسیحی تمام عیار آلمانی است برای تبلیغ مسیحیت به چین می‌رود و برای ۲۵ سال تلاش می‌کند مردم این سرزمین را مسیحی کند. البته موفق به مسیحی کردن یک نفر هم نمی‌شود!
اما دستاورد ریچارد آشنایی با آموزه‌های چینی، زبان و فرهنگ این کشور بود که به نوشتن یکی از بهترین ترجمه‌ها، جمع‌آوری‌ها و توضیحات کتاب ای جینگ(یی چینگ) برای غیر چینی زبان‌ها ختم شد.

ریچارد ویلهلم

...توضیحات ما خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها و افکار بزرگترین فیلسوفان چینی درباره شش‌خطی‌ها و خطوط، طی قرن‌های بسیار است...
ریچارد ویلهلم

کارل یونگ درباره‌ی ریچارد ویلهلم می‌نویسد:

ویلهلم واقعاً یک انسان معنوی بود که با بینشی شفاف و بلند نظری به چیزها می‌نگریست.
او دارای موهبتی بود که (به واسطه‌ی آن) می‌توانست بدون تعصب و برای آشکار کردن (عقاید و بینش) ذهنیت یک خارجی (نسبت به مسائل گوناگون) و همدلی کردن به او گوش کند و (این‌ها) او را قادر می‌ساخت تا گنجینه‌های فکری چین را در دسترس اروپا قرار دهد. او (هرکاری کرد) نتوانست از شناخت عقلانیت و شفافیت افکار چینی فارغ شود... این (نگاه چینیان به زندگی) او را سخت در برگرفته و مجذوب کرده بود.
ک.گ یونگ [خاطرات، رویاها، تأملات از ک.گ یونگ - ترجمه‌ی انگلیسی از ریچارد و کلارا]
ای جینگ (یی چینگ، ای چینگ)

کتاب ای جینگ(یی چینگ)، دائو، ذن، بودیسم، کنفوسیوس، یونگ، لایبنیتس و هرمان هسه

«ای» به معنای «تغییرات» و «جینگ» به معنای «کتاب» است و عموماً به عنوان اولین و عمیق‌ترین کتاب اصیل چینی شناخته می‌شود. (یی چینگ و یی جینگ تلفظات مرسوم دیگری از این کتاب هستند. تلفظ صحیح ).

تاریخچه‌ی ای جینگ(یی چینگ)

ای جینگ یا کتاب تغییرات حداقل ۲۸۰۰ سال(دوران شاه ون) قدمت دارد. بر اساس یافته‌های ادوارد شاونسی، استاد زبان و تمدن چینی در دانشگاه شیکاگو تکمیل «ای» به شکل امروزی به دوران پادشاهی «شاه ون» که نام‌هایی مثل شاه ژوان یا دوک سلسله‌ی ژو از «سلسله‌ی ژو»(۷۸۲ - ۸۲۷ پیش از میلاد) بر می‌گردد.

فو هسی پادشاه افسانه‌ای چین و نگارنده‌ی سه خطی‌ها

در بسیاری منابع این کتاب تکمیل شده‌ی یافته‌ها و آموزه‌های پادشاهی افسانه‌ای در چین باستان به نام «فو هسی» است که اطلاعات دقیق و روشنی از ایشان در دست نیست اما دوران حکومت او به ۲۰۰۰ یا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد نسبت داده شده است.
مشهور است که فو هسی سه خطی‌ها را از روی لاک یک لاک پشت اقتباس کرده که بنیان به وجود آمدن علوم و فنون مختلف مثل فنگ شویی و تای چی در چین و همچنین کتاب ای جینگ است.

به جرئت می‌توان گفت کتاب ای جینگ(یی چینگ) و آموزه‌های آن اگر منشأ تمام آموزه‌ها و مکاتب شرقی نباشد، منشأ و تأثیرگذار بر بیشتر آن‌ها هست.

اهمیت ای جینگ(یی چینگ) نزد خردمندان شرق و غرب

مشورت با این کتاب و آموختن مفاهیم بنیادین آن از گذشته نزد خردمندان شرق مثل بزرگان ‌«ذن» و سایر شاخه‌های «بودایی چینی» و برخی بزرگان معاصر غربی مثل «کارل یونگ» روانشناس، «لایبنیتس» ریاضی‌دان و فیلسوف، و هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش رواج داشته و همچنان هم دارد.
روش استفاده از ای جینگ(یی چینگ) به منظور رمزگشایی حال درونی و وضعیت بیرونی است تا فرد نسبت به وضعیت مد نظرش بینش درست پیدا کند و رفتار هماهنگ با «راه یا دائو» در آن وضعیت را یادبگیرد.
بنیان ای جینگ(یی چینگ) بر اساس مفاهیم وحدت وجود، یگانگی، یکپارچگی و معنا دار بودن همه‌چیز بنا شده که مفاهیمی مشترک در تمامی آیین‌ها و یافته‌های اصیل بشری است که فقط با زبان‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و در ادامه کمی به آن‌ها خواهیم پرداخت.